Contract de credit Prelungire cu majorare Overdraft.pdf


Preview of PDF document contract-de-credit-prelungire-cu-majorare-overdraft.pdf

Page 1 2 3 45641

Text preview


7.3. In cazul prevazut la art. 11.2., in situatia diminuarii creditului, Creditul tras (suma utilizata
din credit cu care se diminueaza creditul) se va rambursa in maxim 5 rate lunare egale, iar in
situatia retragerii integrale a creditului, Creditul tras (suma utilizata din credit) se va rambursa in
12 rate lunare egale; scadenta primei rate este stabilita la 30 (treizeci) de zile de la data luarii
de catre Banca a masurii prevazute la art. 11.2, data adusa la cunostinta Imprumutatului prin
notificare, iar urmatoarele rate se vor rambursa lunar, in ziua corespunzatoare rambursarii
primei rate.

VIII.

DECLARATII

8. Imprumutatul da Bancii urmatoarele declaratii la data semnarii prezentului Contract:
8.1. Statut juridic: Este o SC cu raspundere limitata, infiintata valabil si care functioneaza in
mod legal conform legislatiei romane.
8.2. Informatii: Orice informatii furnizate Bancii de un Debitor sau pe seama acestuia in
legatura cu Documentele de Finantare si activitatea oricarui Debitor erau adevarate si exacte
sub toate aspectele importante, la data la care au fost furnizate.Nu a fost omisa,furnizata sau
retinuta nicio informatie care sa aiba ca rezultat ca informatiile furnizate Bancii anterior datei
prezentului Contract sa fie incorecte sau sa induca in eroare cu privire la orice aspect important.
8.3. Capacitate: Fiecare dintre Debitori are capacitatea de a incheia si executa Documentele
de Finantare la care este parte si a luat toate masurile necesare pentru a autoriza incheierea si
executarea Documentelor de Finantare la care este parte si a operatiunilor prevazute de catre
aceste Documente de Finantare.
8.4. Obligatii ferme: Obligatiile asumate prin fiecare Document de Finantare sunt legale.
8.5. Respectarea legii: Fiecare Debitor respecta sub toate aspectele semnificativetoate legile
aplicabile respectivului Debitor.
8.6. Inexistenta unor litigii curente sau potentiale: Niciun litigiu, conciliere, procedura
arbitrala sau administrativa a sau inaintea oricarei instante judecatoresti, tribunal arbitral sau
alte autoritati care, in caz ca se solutioneaza impotriva sa, ar putea conduce la un Efect Advers
Semnificativ, nu a fost initiat si nu este pe cale sa fie initiat impotriva sa.
8.7. Inexistenta Evenimentelor de Incalcare a Obligatiilor: Nu existaniciun Eveniment de
Incalcare a Obligatiilor care sa continue in prezent sau care ar putea sa fie cauzat prin
efectuarea oricarei trageri.
8.8. Reiterarea Declaratiilor: Declaratiile sunt considerate a fi facute de catre Debitori (in
legatura cu fapte si imprejurari existente la momentul cand sunt facute) la data fiecarei trageri si
la fiecare data de plata a dobanzii.
IX.OBLIGATIILE DEBITORILOR:
9. Imprumutatul, se obliga ca de la data semnarii prezentului Contract si pana la indeplinirea
fata de Banca a tuturor obligatiilor ce decurg din aceasta sa respecte si sa indeplineasca
urmatoarele obligatii:
9.1.Imprumutatul va respecta in toate privintele prevederile legale care ii sunt aplicabile, daca
nerespectarea ar afecta capacitatea sa de a-si indeplini obligatiile conform Documentelor de
Finantare sau ar fi de natura sa aduca prejudicii de orice natura Bancii.
9.2. Imprumutatul nu va incheia nicio tranzactie care ar consta in, sau ar avea ca rezultat
vanzarea, inchirierea, transferarea, ipotecarea sau realizarea oricarui alt act de dispozitie

4
*BCR1000000BPS154/41*

BCR1000000BPS154/41