75441540 (1) .pdf

File information


Original filename: 75441540 (1).pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / Ibex PDF Creator 4.3.7.5/5338 [.NET 2.0]/R, and has been sent on pdf-archive.com on 22/03/2018 at 20:07, from IP address 77.254.x.x. The current document download page has been viewed 385 times.
File size: 134 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


75441540 (1).pdf (PDF, 134 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZELEWU - DUPLIKAT

mBank S.A.
Bankowość Detaliczna
Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2

Informacje o transakcji
Rachunek:
Nr Rachunku:
Nazwa Banku:
Nadawca:

Winien (Nadawca)
74 1140 2004 0000 3102 7544 1540 
MBANK S.A.
GRZEGORZ SZWED
UL.STRASZYDLE 640
36-043 STRASZYDLE

Rachunek:
Nr Rachunku:
Nazwa Banku:
Odbiorca:

Ma (Odbiorca)
21 1020 1664 0000 3702 0435 9691 
PKOBP Oddział 2 w Częstochowie
DAWID ZIMERT

Tytuł operacji:
Rodzaj operacji:
Nr referencyjny operacji:

VIP DD2
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY
75441540-000000005

Data operacji:
Data księgowania:
Kwota przelewu:

2018-03-20
2018-03-20
5,00 PLN

Data wystawienia dokumentu:    2018-03-22
Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo
Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

mBank S.A. Bankowość Detaliczna
Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2 . www.mBank.pl
mLinia: 801 300 800, +48 (42) 6 300 800


Document preview 75441540 (1).pdf - page 1/1


Related documents


75441540 1
7544154028 1
62830281 247
62830281 247 1
72307826 1747
72307826 1753

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 75441540 (1).pdf