evolucijska.pdf


Preview of PDF document evolucijska.pdf

Page 1 2 3 45614

Text preview


5. Što je perceptron (skica perceptrona i objašnjenje) ?

Perceptron je najjednostavniji model neuronske mreže, 1 neuron
Ulazni podaci x1, x2, ... ,xn , s različitim težinskim faktorima w1,w2,...,wn koji se množe i
sumiraju prije dolaska na aktivacijsku funckiju.
&

𝑠=

𝑤$ 𝑥$
$'(Nakon sumiranja svih ulaznih podataka s njihovim težinskim faktorima, suma s prolazi
kroz step funkciju f ( npr. Heviside step function)
𝑖𝑓 𝑠 ≥ 0
𝑓 𝑠 = 1
0 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

6. Tipovi neuronskih mreža ?