Budget 1819 PPT (PDF)
File information


Title: Budget 1819 PPT

This PDF 1.3 document has been generated by Keynote / Mac OS X 10.12.6 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 19/04/2018 at 18:09, from IP address 84.238.x.x. The current document download page has been viewed 716 times.
File size: 2.76 MB (32 pages).
Privacy: public file
File preview


“Hvorfor stiger min husleje?”
01/08/2018

Husleje pr. 1. august 2018
Antal

Gældende
leje/md.

Ændring

Ny
Leje/md.

Ændring
i procent

Husleje
Hjemfald (afskr.)
Antenne/It
Husleje i alt

2.685,72
89,88
137,40
2.913,00

101,92
-1,02
2,10
103,00

2.787,64
88,86
139,50
3.016,00

3,8%
-1,1%
1,5%
3,5%

4 Værelse i fælleshus
14C vær. 1 til 4

Husleje
Hjemfald (afskr.)
Antenne/It
Husleje i alt

2.703,72
89,88
137,40
2.931,00

102,92
-1,02
2,10
104,00

2.806,64
88,86
139,50
3.035,00

3,8%
-1,1%
1,5%
3,5%

2 Værelse i fælleshus
14C vær. 5 og 6

Husleje
Hjemfald (afskr.)
Antenne/It
Husleje i alt

2.830,72
89,88
137,40
3.058,00

107,92
-1,02
2,10
109,00

2.938,64
88,86
139,50
3.167,00

3,8%
-1,1%
1,5%
3,6%

Husleje
A conto varme
Antenne/It
Husleje i alt

3.408,60
50,00
137,40
3.596,00

128,90
0,00
2,10
131,00

3.537,50
50,00
139,50
3.727,00

3,8%
0,0%
1,5%
3,6%

Boligtype

120 Værelser i dublet
14A, D og E

72 1-vær. lejlighed
14B

Stigning på ~3,5%
198 lejemål
120 dubletværelser, 6 værelser i fællesbygning, 72 1-værelseslejligheder

Budgetgrundlag
Budgetgrundlag:
Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle
påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0,- kr.

02 GH budget 18-19.xlsx

Side: 1

Dato: 14-02-2018

Driftsbudget
Kapitaludgifter:
Nettoprioritetsydelser
Ydelser vedr. afviklede prioriteter

Regnskab
sidste år
2016-2017

Gældende
budget
2017-2018

Nyt
budget
2018-2019

Ændringer
i forhold til
gældende
budget

1.668.937
162.388

1.705.611
177.549

1.834.352
193.064

7,5%
8,7%

Offentlige og andre faste udgifter:
Vand- og kloakudgifter
Renovation
Forsikringer
Varme
Elektricitet
Målerpasning

293.844
71.709
55.059
349.298
276.494
16.997

360.430
93.834
58.767
383.121
240.534
16.755

335.279
93.867
69.705
378.776
228.995
17.203

-7,0%
0,0%
18,6%
-1,1%
-4,8%
2,7%

Administration mv:
Administration
Indstillingsgebyr
Dispositionsfond

517.552
64.548
110.682

518.674
64.548
0

518.973
64.548
0

0,1%
0,0%
0,0%

Variable udgifter:
Ejendomsfunktionærer
Rengøring (indvendig)
Almindelig vedligeholdelse

340.526
132.962
667.896

388.581
158.870
310.000

407.481
146.140
400.000

4,9%
-8,0%
29,0%

618.818
-618.818

493.000
-493.000

996.000
-996.000

48.357
22.358
24.000

36.336
38.483
24.000

36.534
43.842
24.000

0,5%
13,9%
0,0%

1.408.000
396

1.472.000
463

1.695.000
792

15,1%

963.201
136.585

935.188
364.203
0
0
0
0
0

1.019.000
134.350
0
0
0
0
0

9,0%

4,0%

Planlagt vedligeholdelse:
PPV: Afholdte udgifter Note 1.
PPV: Dækket af henlæggelser
Diverse udgifter:
Betalingsvaskeri
Diverse udgifter
Beboerfaciliteter
Henlæggelser:
Henlagt til PPV
Hensættelse til tab på debitorer
Ekstraordinære udgifter:
Ydelse på forbedringslån
Afskrivninger
Lejetab
Tab på debitorer
Renteudgifter
Korrektion vedr. tidligere år
Afvikl. af underskud

1.760

Udgifter i alt

7.333.549

7.347.947

7.641.901

Indtægter:
Leje af ungdomsboliger
Renteindtægter
Korrektion vedr. tidligere år
Betalingsvaskeri og fællestelefoner
Tilskud fra dispositionsfonden
Afvikl. af overskud

7.046.518
135.321
1.500
99.074
54.129
0

7.146.082
52.682
0
90.000
59.183
0

7.410.198
61.996
0
100.000
69.708
0

Indtægter i alt

7.336.543

7.347.947

7.641.901

Årets resultat

2.994

0

0

02 GH budget 18-19.xlsx

Side: 2

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

17,7%
11,1%
17,8%
4,0%

Dato: 14-02-2018

Regnskab
sidste år
2016-2017

It- og antennebudget

Gældende
budget
2017-2018

Nyt
budget
2018-2019

Ændringer
i forhold til
gældende
budget

Udgifter:
Tv, Bolignet-Aarhus
It, Bolignet-Aarhus
Henlæggelse, udskiftning af switche
Administrationsbidrag
Saldo vedr. tidligere år + afrunding
Udgifter i alt

170.844
264.180
32.670
14.237
-66.701
415.230

194.844
264.180
33.660
14.781
6.702
514.166

12.975
261.780
33.660
9.252
13.785
331.452

Indtægter:
It- og antennebidrag

408.482

514.166

331.452

-6.748

0

0

Indtægter - udgifter

I henholdsvis 1992 og pr. 1. januar 2004, er det ved lov vedtaget, at antenne og telekommunikationsudgifter
skal specificeres særskilt, for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.

Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)
Diverse udgifter
3%
Henlæggelser
22%
Kap.udg/forsikr.
41%

Vedligeholdelse
12%

Adm/revision
8%

Forsyning
14%

Forsyning indeholder posterne vand,
varme, el og renovation.

Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

02 GH budget 18-19.xlsx

Side: 3

Dato: 14-02-2018

Kapitaludgifter
Nettoprioritetsydelser:

stigning grundet tilbygning
Ydelser vedr. afviklede
prioriteter:

oprindelig opførselslån

lovkrav om betaling til
Landsbyggefonden og
Dispositionsfonden

Driftsbudget
Kapitaludgifter:
Nettoprioritetsydelser
Ydelser vedr. afviklede prioriteter

Regnskab
sidste år
2016-2017

Gældende
budget
2017-2018

Nyt
budget
2018-2019

Ændringer
i forhold til
gældende
budget

1.668.937
162.388

1.705.611
177.549

1.834.352
193.064

7,5%
8,7%

Offentlige og andre faste udgifter:
Vand- og kloakudgifter
Renovation
Forsikringer
Varme
Elektricitet
Målerpasning

293.844
71.709
55.059
349.298
276.494
16.997

360.430
93.834
58.767
383.121
240.534
16.755

335.279
93.867
69.705
378.776
228.995
17.203

-7,0%
0,0%
18,6%
-1,1%
-4,8%
2,7%

Administration mv:
Administration
Indstillingsgebyr
Dispositionsfond

517.552
64.548
110.682

518.674
64.548
0

518.973
64.548
0

0,1%
0,0%
0,0%

Variable udgifter:
Ejendomsfunktionærer
Rengøring (indvendig)
Almindelig vedligeholdelse

340.526
132.962
667.896

388.581
158.870
310.000

407.481
146.140
400.000

4,9%
-8,0%
29,0%

618.818
-618.818

493.000
-493.000

996.000
-996.000

48.357
22.358
24.000

36.336
38.483
24.000

36.534
43.842
24.000

0,5%
13,9%
0,0%

1.408.000
396

1.472.000
463

1.695.000
792

15,1%

963.201

935.188

1.019.000

9,0%

Planlagt vedligeholdelse:
PPV: Afholdte udgifter Note 1.
PPV: Dækket af henlæggelser
Diverse udgifter:
Betalingsvaskeri
Diverse udgifter
Beboerfaciliteter
Henlæggelser:
Henlagt til PPV
Hensættelse til tab på debitorer
Ekstraordinære udgifter:
Ydelse på forbedringslån

Varme
Elektricitet
Målerpasning

349.298
276.494
16.997

383.121
240.534
16.755

378.776
228.995
17.203

-1,1%
-4,8%
2,7%

Administration mv:
Administration
Indstillingsgebyr
Dispositionsfond

517.552
64.548
110.682

518.674
64.548
0

518.973
64.548
0

0,1%
0,0%
0,0%

Variable udgifter:
Ejendomsfunktionærer
Rengøring (indvendig)
Almindelig vedligeholdelse

340.526
132.962
667.896

388.581
158.870
310.000

407.481
146.140
400.000

4,9%
-8,0%
29,0%

618.818
-618.818

493.000
-493.000

996.000
-996.000

48.357
22.358
24.000

36.336
38.483
24.000

36.534
43.842
24.000

Regnskab
1.408.000
sidste år396
2016-2017

Gældende
1.472.000
budget 463
2017-2018

Nyt
1.695.000
budget 792
2018-2019

Kapitaludgifter
Planlagt vedligeholdelse:
PPV: Afholdte udgifter Note 1.
PPV: Dækket af henlæggelser
Diverse udgifter:
Betalingsvaskeri
Diverse udgifter
Beboerfaciliteter

Nettoprioritetsydelser:

stigning grundet tilbygning
Ydelser vedr. afviklede
prioriteter:

oprindelig opførselslån

lovkrav om betaling til
Landsbyggefonden og
Dispositionsfonden

Henlæggelser:
Henlagt til PPV
Hensættelse til tab på debitorer

Driftsbudget

Ekstraordinære udgifter:
Ydelse på forbedringslån
Kapitaludgifter:
Afskrivninger
Nettoprioritetsydelser
Lejetab
Ydelser
vedr. afviklede prioriteter
Tab
på debitorer
Renteudgifter
Offentlige og andre faste udgifter:
Korrektion vedr. tidligere år
Vand- og kloakudgifter
Afvikl. af underskud
Renovation
Udgifter
i alt
Forsikringer
Varme
Indtægter:
Elektricitet
Leje
af ungdomsboliger
Målerpasning
Renteindtægter
Korrektion vedr. mv:
tidligere år
Administration
Betalingsvaskeri
Administration og fællestelefoner
Tilskud
fra dispositionsfonden
Indstillingsgebyr
Afvikl.
af
overskud
Dispositionsfond
Indtægter i alt
Variable udgifter:
Ejendomsfunktionærer
Årets
resultat
Rengøring (indvendig)
Almindelig
vedligeholdelse
02 GH budget
18-19.xlsx
Planlagt vedligeholdelse:
PPV: Afholdte udgifter Note 1.
PPV: Dækket af henlæggelser
Diverse udgifter:
Betalingsvaskeri
Diverse udgifter
Beboerfaciliteter
Henlæggelser:
Henlagt til PPV
Hensættelse til tab på debitorer
Ekstraordinære udgifter:
Ydelse på forbedringslån

963.201
136.585
1.668.937
162.388
1.760
293.844
71.709
7.333.549
55.059
349.298
276.494
7.046.518
16.997
135.321

935.188
364.203
1.705.611
0
177.549
0
0
0
360.430
0
93.834
7.347.947
58.767
383.121
240.534
7.146.082
16.755
52.682

1.019.000
134.350
1.834.352
0
193.064
0
0
0
335.279
0
93.867
7.641.901
69.705
378.776
228.995
7.410.198
17.203
61.996

1.500
99.074
517.552
54.129
64.548
0
110.682

0
90.000
518.674
59.183
64.548
00

0
100.000
518.973
69.708
64.548
00

7.336.543

7.347.947

7.641.901

0,5%
13,9%
0,0%
Ændringer
15,1%
i forhold til
gældende
budget
9,0%
7,5%
0,0%
8,7%
0,0%
0,0%
0,0%
-7,0%
0,0%
0,0%
4,0%
18,6%
-1,1%
-4,8%
2,7%
17,7%
11,1%
0,1%
17,8%
0,0%
0,0%
4,0%

340.526
2.994
132.962
Side:667.896
2

388.581
0
158.870
310.000

407.481
4,9%
0
146.140
-8,0%
400.000
29,0%
Dato: 14-02-2018

618.818
-618.818

493.000
-493.000

996.000
-996.000

48.357
22.358
24.000

36.336
38.483
24.000

36.534
43.842
24.000

0,5%
13,9%
0,0%

1.408.000
396

1.472.000
463

1.695.000
792

15,1%

963.201

935.188

1.019.000

9,0%

Offentlige og andre faste udgifter


Vand, varme & el:

lavere priserRenovation:

uændretMålerpasning:

naturlig stigning (nrgi.dk)Driftsbudget
Kapitaludgifter:
Nettoprioritetsydelser
Ydelser vedr. afviklede prioriteter

Regnskab
sidste år
2016-2017

Gældende
budget
2017-2018

Nyt
budget
2018-2019

Ændringer
i forhold til
gældende
budget

1.668.937
162.388

1.705.611
177.549

1.834.352
193.064

7,5%
8,7%

Offentlige og andre faste udgifter:
Vand- og kloakudgifter
Renovation
Forsikringer
Varme
Elektricitet
Målerpasning

293.844
71.709
55.059
349.298
276.494
16.997

360.430
93.834
58.767
383.121
240.534
16.755

335.279
93.867
69.705
378.776
228.995
17.203

-7,0%
0,0%
18,6%
-1,1%
-4,8%
2,7%

Administration mv:
Administration
Indstillingsgebyr
Dispositionsfond

517.552
64.548
110.682

518.674
64.548
0

518.973
64.548
0

0,1%
0,0%
0,0%

Variable udgifter:
Ejendomsfunktionærer
Rengøring (indvendig)
Almindelig vedligeholdelse

340.526
132.962
667.896

388.581
158.870
310.000

407.481
146.140
400.000

4,9%
-8,0%
29,0%

618.818
-618.818

493.000
-493.000

996.000
-996.000

48.357
22.358
24.000

36.336
38.483
24.000

36.534
43.842
24.000

0,5%
13,9%
0,0%

1.408.000
396

1.472.000
463

1.695.000
792

15,1%

Forsikringer:

skift til Gjensidige, der
vurderer boliger anderledes

Planlagt vedligeholdelse:
PPV: Afholdte udgifter Note 1.
PPV: Dækket af henlæggelser
Diverse udgifter:
Betalingsvaskeri
Diverse udgifter
Beboerfaciliteter
Henlæggelser:
Henlagt til PPV
Hensættelse til tab på debitorer

Offentlige og andre faste udgifter


Vand, varme & el:

lavere priserRenovation:

uændretMålerpasning:

naturlig stigning (nrgi.dk)Driftsbudget
Kapitaludgifter:
Nettoprioritetsydelser
Ydelser vedr. afviklede prioriteter

Regnskab
sidste år
2016-2017

Gældende
budget
2017-2018

Nyt
budget
2018-2019

Ændringer
i forhold til
gældende
budget

1.668.937
162.388

1.705.611
177.549

1.834.352
193.064

7,5%
8,7%

Offentlige og andre faste udgifter:
Vand- og kloakudgifter
Renovation
Forsikringer
Varme
Elektricitet
Målerpasning

293.844
71.709
55.059
349.298
276.494
16.997

360.430
93.834
58.767
383.121
240.534
16.755

335.279
93.867
69.705
378.776
228.995
17.203

-7,0%
0,0%
18,6%
-1,1%
-4,8%
2,7%

Administration mv:
Administration
Indstillingsgebyr
Dispositionsfond

517.552
64.548
110.682

518.674
64.548
0

518.973
64.548
0

0,1%
0,0%
0,0%

Variable udgifter:
Ejendomsfunktionærer
Rengøring (indvendig)
Almindelig vedligeholdelse

340.526
132.962
667.896

388.581
158.870
310.000

407.481
146.140
400.000

4,9%
-8,0%
29,0%

618.818
-618.818

493.000
-493.000

996.000
-996.000

48.357
22.358
24.000

36.336
38.483
24.000

36.534
43.842
24.000

0,5%
13,9%
0,0%

1.408.000
396

1.472.000
463

1.695.000
792

15,1%

Forsikringer:

skift til Gjensidige, der
vurderer boliger anderledes

Planlagt vedligeholdelse:
PPV: Afholdte udgifter Note 1.
PPV: Dækket af henlæggelser
Diverse udgifter:
Betalingsvaskeri
Diverse udgifter
Beboerfaciliteter
Henlæggelser:
Henlagt til PPV
Hensættelse til tab på debitorer


Download Budget 1819 PPTBudget 1819 PPT.pdf (PDF, 2.76 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Budget 1819 PPT.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000758688.
Report illicit content