espoonaurora net (1) (PDF)
File information


Title: Hakukoneoptimointi Helsinki - Hakukoneoptimointi Aurora SEO

This PDF 1.4 document has been generated by wkhtmltopdf 0.12.3 / Qt 4.8.7, and has been sent on pdf-archive.com on 24/04/2018 at 14:50, from IP address 86.50.x.x. The current document download page has been viewed 196 times.
File size: 154.38 KB (5 pages).
Privacy: public fileFile preview


H

A

K

U

K

O

N

E

O

P

T

I

M

O

I

N

T

I

H

H A K U K O N E E S S A

-

O T A

Hakukoneoptimointi Aurora
H A N K I

L I S Ä Ä

N Ä K Y V Y Y T T Ä

G O O G L E N

Nimi *

First Name

Last Name

Sähköpostiosoite *

Yrityksen URL *

Viesti *

S U B M I T

Hakukoneoptimointi Helsinki
Jos olet yrityksen omistaja ja olet etsimässä keinoja tuoda yritystäsi enemmän esille, on hyvin todennäköistä, että olet kuullut hakukoneoptimoinnista.
Kaikki se hyödyn määrä, jonka hakukoneoptimointi tuo yrityksille, on todettu olevan erittäin suuri. Tosiasiassa, se voi auttaa yritystäsi nousemaan uudelle
tasolle ja antaa mahdollisuuden kilpailla suurempien ja menestyksekkäämpien yritysten kanssa.
Helsingissä kärkisijoituksen saaminen omalle sivulle voi olla melko hankalaa; onhan Helsingissä oletettavasti eniten kilpailijoita pienellä alueella
verrattuna muuhun Suomeen. Tämän vuoksi hakukoneoptimointi-kampanjat voivat kestää pisimmillään jopa 6-12 kuukautta. Tähän liittyy myös hyvin
monta muuta seikkaa kuten sivusi ikä, nykyinen sijoitus, jo ennestään sivullesi tulevat linkit sekä sivustosi auktoriteetti Googlen silmissä. Jokainen projekti
on oman-laatuinen kokonaisuus, emmekä tee optimointia liukuhihnaperiaattella. Tämä takaa hyvän tuloksen kampanjalle. Suuri huomioon-otettava
seikka on myös asiakkaan halu; haluaako hän lisää näkyvyyttä orgaanisissa tuloksissa vaiko esimerkiksi kartoissa. Kumpaankin näistä on kahdesta
täytyy työstää eri tavalla; toisessa pääosassa on linkkien rakentaminen, toisessa säännöllisen NAP:n lisääminen sopiviin luetteloihin. Kyseisiin
prosesseihin liittyy vielä hyvin paljon muutakin, kuten sivuston päällinen ja tekninen optimointi, sosiaalisten signaalien luonti, sisäinen linkittäminen sekä
mobiilikäytettävyys; nykypäivänä Google alentaa sivustosi sijoitusta, jos se ei toimi moitteettomasti puhelimella, vaikka se toimisi hyvin tietokoneella.

Mitä hyötyä on hakukoneoptimoinnista Helsingissä?
Niin kuin ennalta sanottu, on hyvin todennäköistä, että olet etsimässä hakukoneoptimointiyritystä Helsingistä, joka pystyisi auttaa yritystäsi
hakukoneoptimoinnin suhteen. On hyvin selvää, että hakukoneoptimointiin erikoistuneita yrityksiä löytyy hyvin paljon. Kuitenkin kannattaa miettiä, mitä
loppujen lopuksi hakukoneoptimoinnilta haluaa. Haluaako, että työn hoitaa pieni paikallinen hakukoneoptimointiyritys Espoosta, joka on paljon
lähempänä asiakastaan ja tarjoaa räätälöityityä palvelua, vaiko vaihtoehtoisesti suuri hakukoneoptimointiyritys, jolle kaikki työ on täysin
liukuhinamaista. Jos olet täysin tuntematon hakukoneoptimoinnin suhteen, sinun täytyy ensiksi ymmärtää, mitä kaikkea siihen liittyy. Luettelen sen
tärkeimmät asiat seuraavaksi:
Hakukoneoptimointi antaa yritykselle lisää näkyvyyttä internetissä

E

Yksi tärkeimmistä konsepteista hakukoneoptimointiin liittyen on avainsanat. Käymme ja analysoimme jokaisen asiakkaan kanssa yksitellen hakusanat,
joihin hakukoneoptimointikampanjan kannattaa kohdistaa. Hyvät hakusanat kattavat laajan valikoiman erilaisia hakuja, maksimoiden liikenteen
sivullasi.
Yrityksesi brändäys hakukoneoptimoinnin avulla
Asiakkaillasi internetissä on yleensä tapana mennä nettisivuille, jotka ovat heille helposti lähestyttävissä. Sama asia on hakukoneoptimoinnissa. Eli
hakukoneoptimoinnin avulla tulet saamaan sivustosi esiintymään Googlen hakukoneen ensimmäisellä sivulla. Tämä tulee antamaan yrityksellesi runsaasti
enemmän luottamusta potentiaalisten asiakkaidesi edessä.
Yksi parhaimmista ROI:sta mitä on markkinointiin tulemista
Ihan sama mitä parannuksia teet yrityksellesi, haluat saada jonkin sortin vastinetta rahoillesi. Hakukoneoptimointia pidetään yhtenä parhaana keinona
saada rahoillesi vastinetta. SEO:n kanssa ei ole montaa tapaa, jolla jäisit häviölle.
M I T Ä

O OD TO A T AY T HJ? TA E YH TA T K Ä U K O N E O P T I M O I M M E

S I V U S I !

Alla on lista toimenpiteistä joita käymme läpi kun optimoimme sivusi.
O N - P A G E

S E O

Title: Se otsikko, joka näkyy, kun hakukoneiden sivulla.
Otsikot: H1-otsikko on yksi tärkeimmistä indikaattoreista optimoinissa, ja se kertoo paljon Googlelle, mitä sivustosi käsittelee. Nykypäivänä näkee
liian paljon sivuja, joiden otsikot eivät vastaa sivun aihepiiriä. Otsikoita on H6:een asti, eli on olemassa kuusi eri otsikkotyyliä. Alustoilla, kuten
WordPressissä pystyy nämä kaikki otsikot lisäämään. Niiden painoarvo optimoinnin näkökulmasta vähenee aina liikkuessa suurempaan lukuun.
Tärkeää on, että jokaisella sivulla on vain yksi pää-otsikko (H1). Näin Google osaa paremmin tunnistaa, mikä on sivun pää-teema.
Meta-description: Se rimpsu tekstiä, mikä sijoittuu sivun titlen alle Googlen hakutuloksissa. Meta description on tärkeää optimoida tietyllä tavalla,
jotta Google antaa mahdollisimman paljon arvoa sille ja siinä oleville termeille. Tämä ei suoraan ole sijoituksiin vaikuttava kohta, mutta hyvä
description auttaa parantamaan sivun CTR:ää, joka on positiivinen indikaattori Googlelle, ja näin sijoituksesi paranevat.
Sisältö: Avainsanojen täytyy löytyä sivujesi sisällöstä tarpeeksi monta kertaa, jotta Google tajuaa sivujesi haluavat löytyä sillä termillä. Jokaisella
hakutermillä on oma prosentti (keyword density), jonka rajoissa kuuluisi pysyä. Sijoituksesi paranevat, kun prosentti on noin 50% suurempi kuin
kilpailijoillasi, mutta jos prosentti ylittää 100%, Google voi tulkita tämän ylioptimoinniksi ja rokottaa sijoituksiasi.
Kuvien ja muiden sivun elementtien optimointi: kuvien nimet, alt-tekstit ja koon kannattaa optimoida. Näihin voi lisätä kuvaan liittyviä asioita,
muttei kannata tunkea alt-tekstiä täyteen hakusanoja, vaan kannattaa pitää se luonnollisena. Alt-teksti on pohjimmiltaan tehty näkövammaisille;
he voivat kuunnella mitä kuva pitää sisällään. Kuvien kokoon kannattaa myös kiinnittää huomiota, sillä suuret kuvat helposti alkavat hidastamaan
sivuja. Kannattaa käyttää ohjelmia, kuten tinypng.com, ennen kuin lisää kuvat nettisivuille.
Sivujen nopeuden optimointi ja käyttäjäystävällinen UX. Google on kokoajan painottamassa näitä kahta seikkaa entistä enemmän. Nopeus on siis
suoraan verrattavissa sijoitukseen. Googlehan yrittää kokoajan antaa käyttäjälleen parhaimman kokemuksen, eikä hitaat sivut ole sitä. Googlen
algortimit myös huomaavat, jos vierailijat eivät pidä sivustasi, ja lähtevät heti pois. Jos bounce rate (vierailija lähtevät sivultasi lähes heti) kasvaa
suureksi, voi sijoituksesi laskea.
Mobiilikäytettävyys. Erittäin tärkeää. Useat käyttöalustat, kuten WordPress luo sivuista automaattisesti mobiili-ystävällisiä. Tämä ei kuintenkaan
päde vanhoihin sivuihin, ne eivät optimoidu kunnolla puhelimelle. Google on aloittanut Mobile-First Indexin, eli he indeksoivat nettisivut
ensimmäiseksi puhelimille. Jos sivustosi ei toimi hyvin puhelimella, sijoituksesi tulevat laskemaan paljon enemmän, kuin tähän mennessä.
O F F - P A G E

S E O

Ulkoiset linkit: Tämä on vieläkin yksi tärkeimmistä hakukoneoptimoinnin tekijöistä. Puhdas, hyvä ja voimakas linkkiprofiili ampaisee sivustosi
hakutulosten kärkeen. Linkkejä kannattaa haalia hyviltä ja auktoritatiivisilta sivuilta.
Sosiaalisen median linkittäminen sivustoosi: On tärkeää, että kaikki sosiaalisen median profiilit ovat linkittyneet sivustoosi. Tämä luon Googlelle
tunteen, että sivusi on luotettava ja että sille pitää antaa arvoa. Vaikka nykyään linkit sosiaalisesta mediasta ovat no-follow (eli niistä ei
suoranaisesti saa voimaa Googlen sanojen mukaan (vaikka tosin saa) ), niin tämä on silti yksi vaikuttava seikka.
Merkinnät paikallisiin hakemistoihin ja sitaatti-lähteisiin kuten Google My Business, Yelp, FourSquare ja muut . Hyvin tärkeä seikka paikallisessa
haukoneoptimoinnissa. Tämä ei ainoastaan nosta sivuasi Googlen kartoissa, vaan myöskin orgaanisissa tuloksissa.
Google My Business ja muiden samankaltaisten sivustojen arvostelut nostavat sijoituksia, niin Googlen kartoissa, kun normaaleissa
hakutuloksissa. Pyri siis hankkimaan mahdollisimman paljon loistavia arvosteluja. Arvosteluista ei saa kaikkei irti, ellei vastaa jokaiseen.
Sisäinen linkittäminen: Miten sivujesi eri sivut linkittyvät toisiinsa maksimoiden linkeistä saatavan voiman ympäri sivustoasi. Eniten voimaa saa sivut,
joille tulee linkki suoraan etusivulta.
Optimoimalla yllä olevat kohdat, tulet näkemään positiivisia vaikutuksia sivusi sijoituksissa.

Optimoimalla yllä olevat kohdat, tulet näkemään positiivisia vaikutuksia sivusi sijoituksissa.
Työlästäkö? Voi olla, jos jokainen kohta on aivan uusi. Hakukoneoptimointiin kuluu aikaa ja vaivaa, mutta tulokset puhuvat puolestaan. Jos optimoinnin
tekee hyvin alusta alkaen ja saa sivut korkealle Googlessa, niin ne tulevat pysymään myös siellä pidemmän aikaa.
Google muuttaa algoritmejään tuon tuosta, mutta ne harvoin alentavat sijoituksia, jos on tehnyt suurimman osan hakukoneoptimoinnistaan oppikirjan
mukaisesti. Algoritmien vaihtelu ja muuttuminen yleensä karsii hakutuloksista Googlen sääntöjen vastoin optimoituja sivuja. Jos esimerkiksi edellinen
hakukoneoptimointiyritys, joka optimoi sivujanne on luonut huonoja linkkejä (spam links), niin Googlen algoritmi nimeltään Penguin 4.0 rokotti tämän
kaltaisia linkkejä omaavia sivuja. On mahdollista pyytää Googlelta, että he eivät huomioisi näitä huonoja linkkejä ja pelastaa sijoitukset näin.
M I T Ä

O D O T A T ?

O T A

M E I H I N

Y H T E Y T T Ä !

Nimi *

First Name

Last Name

Sähköpostiosoite *

Yrityksen URL *

Viesti *

S U B M I T

Hakukoneoptimoinnin tärkeys
Hakukoneoptimointi menee vielä paljon syvemmälle, kuin mitä kävin edellä läpi. En jaksa painottaa kuinka tärkeää hakukoneoptimointi on, sillä on
mahdollisuus nostaa yrityksesi uusille tasoille. Googlen ensimmäisellä sijalla oleva sivu saa rohmittua itselleen huimasti enemmän vierailijoita, kuin jo
toisellakin paikalla oleva sivusto. Alla oleva kuva demonstroi CRT:ää (Click Through Rate:a), eli klikkaus prosenttia. Kuten kuvasta näet, ensimmäisen ja
toisen sijotuksen välissä on 2.5 kertainen ero.

Google optimointi - kustannustehokkain markkinointikeino

Hakukoneoptimointi Aurora | Hakukoneoptimointi Espoo
Otaranta 8
Espoo, Uusimaa 02150
0442973288
Auki Maanantaista Perjantaihin

Lue Google+-arvostelumme
Hakukoneoptimointi Helsinki | Hakukoneoptimointi Aurora
Arvostelu: 5
Lukumäärä: 2
Arvosteluita: 2


Download espoonaurora net (1)espoonaurora_net (1).pdf (PDF, 154.38 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file espoonaurora_net (1).pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000760735.
Report illicit content