Monteringsanvisning BMW E30 SWE mail .pdf

File information


Original filename: Monteringsanvisning BMW E30 SWE-mail.pdf
Title: Monteringsanvisning BMW E30 SWE
Author: Lars Reynold

This PDF 1.4 document has been generated by Microsoft Word / Mac OS X 10.5.5 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 29/04/2018 at 20:16, from IP address 78.69.x.x. The current document download page has been viewed 735 times.
File size: 1.1 MB (12 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Monteringsanvisning BMW E30 SWE-mail.pdf (PDF, 1.1 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Monteringsanvisning för BMW E30
Syftet med denna monteringsanvisning är att du som lekman ska kunna genomföra en
installation av suffletten på din bil.
Vi rekommenderar att monteringen görs av fackman. Om du väljer att montera själv så
är dessa instruktioner vägledande och rikt illustrerade.
Läs igenom monteringsanvisningen noga och ordentligt innan du monterar på suffletten.
Försäkra dig om att du förstår varje delmoment innan du sätter igång.
Lägg gärna ett lakan eller täcke på huven för att undvika repor eller skador på lacken.
Garanti på sufflett täcker inte skador gjorda på grund av ej riktig utförd installation.
Nödvändiga tillbehör
• 6 pop nitar 4 x 12 mm
• 4 pop nitar ~5 x 12 mm
• Kontaktlim, flytande på burk
• 1 tub tätmassa för eventuell tätning på vänster och höger framkant av tak.
Verktyg
• Mattkniv
• Skruvmejsel
• Stjärnskruvmejsel
• 7mm fast nyckel
• Popnittång
• Borrmaskin med 4 mm och 5 mm stålborr
• Pensel till kontaktlim
• Hårtork / Värmepistol
Använd inte billiga budget pop nitar, på dessa sticker det oftast ut en liten stump som
eventuellt kan skada suffletten eller tätningen. Använd endast pop nitar av bra kvalité.
Steg 1:
Lyft upp bakdelen på cabben och dra
bort gummilisten från sin skåra

Steg 2;
Skruva av metallskenan.

1
Copyright © 2006 Cab & Sufflett med tillstånd från F.K Kopiering (även delar) av monteringsanvisningen är otillåtet utan tillstånd.

Steg 3
Dra av tätningslisten över sidfönstren.

Steg 4
Gummilisten framtill är monterad med
tätmassa. Frigör den försiktigt så att ingen
skada uppstår.

Steg 5
Om gummilisten delar på sig när du
plockar bort den, limma ihop bitarna med
superlim eller köp ny gummilist.

Steg 6
Skruva av skenan som håller fast
gummilisten framtill.

Steg 7
Överflödig tätmassa kan tas bort med
kniv eller skruvmejsel.

Steg 8
Skruva bort sidskenorna

2
Copyright © 2006 Cab & Sufflett med tillstånd från F.K Kopiering (även delar) av monteringsanvisningen är otillåtet utan tillstånd.

Steg 9
Dra av sidskenorna med hjälp av en
skruvmejsel om de sitter fast med
tätmassa.

Steg 10
Med hjälp av en mattkniv, skär upp
suffletten framtill längs med framkanten.
VARNING: Skär inte av strapsen som
sitter undertill.

Steg 11
Skär av bakstycket på samma sätt

Steg 12
Skär även av suffletten längst med Cstolpen.

Steg 13
Nu kan suffletten tas bort från ställningen

Steg 14
Ta bort återstående sufflett tyg från tak
bågarna

3
Copyright © 2006 Cab & Sufflett med tillstånd från F.K Kopiering (även delar) av monteringsanvisningen är otillåtet utan tillstånd.

Steg 15
Ta bort eventuellt tyg och tätning på
baksidan av C-stolpen.

Steg 16
Ta bort spännaren till vajern med en
stjärnskruvmejsel och 7mm fast- eller
hylsnyckel

Steg 17
Borra bort de två pop-nitarna med en
5mm stålborr.

Steg 18
När de nedre pop-nitarna är bortborrade kan
tätlisten plockas bort. Borra sedan bort de tre
återstående pop nitarna bakom listen och tag
bort skenan.

Steg 19
Efter det att skenan är avtagen, tag bort
resterna från suffletten.

Steg 20
Skruva av plastkåpan som täcker
vajerfästet.

4
Copyright © 2006 Cab & Sufflett med tillstånd från F.K Kopiering (även delar) av monteringsanvisningen är otillåtet utan tillstånd.

Steg 21
På utsidan av C-stolpen, frigör stålvajern

Steg 22
Ta bort det återstående på kanterna av
ribborna.

Steg 23
Ta bort eventuell tätmassa som tränger ut
från den främre metall listen

Steg 24
Plåtskenan måste värmas upp för att lätt få
bort metallisten från cabställningen.

Steg 25
Medan listen värms upp, tryck upp
försiktigt underifrån.

Steg 26
Ta bort suffletttygets slutändar.

5
Copyright © 2006 Cab & Sufflett med tillstånd från F.K Kopiering (även delar) av monteringsanvisningen är otillåtet utan tillstånd.

Steg 27
Ta bort allt återstående tyg från
bakkanten.

Steg 28
Pensla på kontaktlim på den nya suffletten
från framkanten och inåt.

Steg 29
Gör på samma sätt med flärparna vid Cstolpen och även båda flärparna på
bakstycket

Steg 30
Täck bilens lack med ett lakan eller täcke.

Steg 31
För att undvika att sidvajrarna dinglar,
skruva fast dem med en skruv.

Steg 32
Lägg över den nya suffletten på
takstolparna och limma sedan undersidan
på den bakre ramen.

6
Copyright © 2006 Cab & Sufflett med tillstånd från F.K Kopiering (även delar) av monteringsanvisningen är otillåtet utan tillstånd.

Steg 33
När sufflett limmas på bakre ramen,
starta från mitten och dra sedan sufflett
tyget ut mot kanterna

Steg 34
Vid detta steg ska bara den inre flärpen
limmas. Den yttre ska fortfarande hänga fri.

Steg 35
Vid limning skapas en ränna vid sömmen.
Kanterna på suffletten ska peka
horisontellt bakåt när ramen står upprätt.
Detta är viktigt!

Steg 36
Slutligen sätt lim på de två återstående
flärparna. Det är viktigt att de hamnar på
rätt ställe och inte veckas.

Steg 37
Cabben måste dras fram tillräckligt så att
kanterna på suffletten gå över de innersta
skruvarna på sidoskenorna.

Steg 38
Trä in sidovajrarna i suffletten och häng
dem baktill.
Glöm inte att föra vajern igenom öglan.

7
Copyright © 2006 Cab & Sufflett med tillstånd från F.K Kopiering (även delar) av monteringsanvisningen är otillåtet utan tillstånd.

Steg 39
Skruva på trekanten som täcker vajern.

Steg 40
Sätt lim på övre och nedre hörnorna på
takets kant samt på insidan av
suffletthörnorna.

Steg 41
Skruva in främre skruven på
sidoskenorna.

Steg 42
Sätt lim på undersidan av tak kanten och
limma längst den illustrerade linjen.

Steg 43
Sätt lim längst med skenan och
yttersidorna av C-stolpen.

Steg 44
Limma på suffletten. Kanterna ska peka rakt
fram och inte utåt.

8
Copyright © 2006 Cab & Sufflett med tillstånd från F.K Kopiering (även delar) av monteringsanvisningen är otillåtet utan tillstånd.

Steg 45
Sätt på tätning längs yttersidan av
tätlistskenan.

Steg 46
Nita fast 3 stycken 4x12mm nitar.

Steg 47
För in gummitätlisten nerifrån och uppåt.

Steg 48
Sätt fast gummilisten med 2 stycken 5x12
mm nitar eller skruva fast den.

Steg 49
Applicera en sträng tätmassa framtill på
takkanten.

Steg 50
Sätt på metallskenan och skruva fast den.
Tätmassan ska inte tryckas utanför listen.

9
Copyright © 2006 Cab & Sufflett med tillstånd från F.K Kopiering (även delar) av monteringsanvisningen är otillåtet utan tillstånd.


Related documents


monteringsanvisning bmw e30 swe mail
inl mningsuppgift 2 instruktioner
blankett e9 22 ansokan tillst nd
spetsatedestrandmetoden 1
jonas f rnqvist bengtsson fortsatt v rd
orientering om prosjekt hele

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Monteringsanvisning BMW E30 SWE-mail.pdf