layoutbasic .pdf

File information


Original filename: layoutbasic.pdf
Title: PowerPoint Presentation
Author: Long

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® PowerPoint® 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 30/04/2018 at 08:25, from IP address 113.174.x.x. The current document download page has been viewed 226 times.
File size: 918 KB (6 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


layoutbasic.pdf (PDF, 918 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Long
KẾT NỐI TƯ DUY TUỔI TRẺ

TT

https://www.facebook.com/ElongCenter/ - Lập trình Android

Khung chương trình
Tên chương

Lý thuyết

Project

1

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC, GIỚI THIỆU
ANDROID, CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

3

0

2

JAVA BASIC, LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI
TƯỢNG OOP

4

0

3

CẤU TRÚC CỦA PROJECT ANDROID,
CHẠY PROJECT TRÊN MÁY ẢO, MÁY
THẬT, ỨNG DỤNG ĐẦU TIÊN

2

0

4
5

VIEW VÀ XỬ LÝ SỰ KIỆN TRÊN VIEW
ACTIVITY, INTENT, TRUYỀN VÀ NHẬN
DATA GIỮA CÁC ACTIVITY

5
3

1
1

6

ASSETS, SHARED PREFERENCES VÀ
QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQLITE

3

1

0
20

1
4

7 PROJECT CUỐI KHÓA
Tổng cộng

KS. Nguyễn Đức Long – long.hx@live.com (skype: long.hx) – 0905 68 79 74, 0979 68 79 74

1

Long

https://www.facebook.com/ElongCenter/ - Lập trình Android

KẾT NỐI TƯ DUY TUỔI TRẺ

Bài 09

CÁC LAYOUT CƠ BẢN TRONG
ANDROID:
LinearLayout, TableLayout

KS. Nguyễn Đức Long – long.hx@live.com (skype: long.hx) – 0905 68 79 74, 0979 68 79 74

Long

https://www.facebook.com/ElongCenter/ - Lập trình Android

KẾT NỐI TƯ DUY TUỔI TRẺ

Nội dung bài học

Cách sử dụng LinearLayout (chiều đứng,
chiều ngang), các thuộc tính quan trọng
thường dùng
Cách sử dụng TableLayout (hiện thị theo
dạng cột), các thuộc tính quan trọng thường
dùng

KS. Nguyễn Đức Long – long.hx@live.com (skype: long.hx) – 0905 68 79 74, 0979 68 79 74

Long

https://www.facebook.com/ElongCenter/ - Lập trình Android

KẾT NỐI TƯ DUY TUỔI TRẺ

KS. Nguyễn Đức Long – long.hx@live.com (skype: long.hx) – 0905 68 79 74, 0979 68 79 74

Long

https://www.facebook.com/ElongCenter/ - Lập trình Android

KẾT NỐI TƯ DUY TUỔI TRẺ

Tất cả các id của các view (control, nút điều khiển)
 tự động đc tạo ra và lưu vào lớp R.java
KS. Nguyễn Đức Long – long.hx@live.com (skype: long.hx) – 0905 68 79 74, 0979 68 79 74

Long

https://www.facebook.com/ElongCenter/ - Lập trình Android

KẾT NỐI TƯ DUY TUỔI TRẺ

Thanks for listening
END

KS. Nguyễn Đức Long – long.hx@live.com (skype: long.hx) – 0905 68 79 74, 0979 68 79 74


Related documents


layoutbasic
art viewer 37
english cv pavlos
final billie marie cordova resume pdf
20101116 ung dung van lat san tre than thien moi truong
20100418 van san tre giai phap toi uu cho moi truong

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file layoutbasic.pdf