PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactdergi1 .pdf


Original filename: dergi1.pdf
Title: Slayt 1
Author: SonyBaio

This PDF 1.7 document has been generated by Microsoft® PowerPoint® 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 03/05/2018 at 13:07, from IP address 95.0.x.x. The current document download page has been viewed 499 times.
File size: 4.9 MB (22 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Matematik ve Korkularımız
Matematik korkusu üzerine bilimsel araştırmalar

0‘ın
kronolojisi

MATEMATIK
SALTUKBEY ORTAOKULU

6/F SINIFI

SEVGİ BAHAR KARAGÖZ

ÜNLÜ
MATEMATİKÇİLER

π pi
SAYISI
GÜNLÜK HAYATTA

MATEMATiK
MATEMATİKTE BAŞARILI OLMAK
İÇİN NE YAPMALIYIZ?

ZEYNEP KABABAŞ

SALTUKBEY ORTAOKULU

MATEMATİK DÜNYASI

İÇİNDEKİLER

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ERZURUM / PALANDÖKEN

1

ÖNSÖZ

SALTUKBEY ORTAOKULU

2

Matematiğin Tarihçesi

4

Günlük Hayatta Matematik

5

Matematik ve Korkularımız

MATEMATİK DERGİSİ

8

Matematikte Başarılı Olmak
İçin Ne Yapmalıyız?

DERS ÖĞRETMENİ
GÜLŞAH ÖZDEMİR BAKİ

10

Matematiğin Özellikleri

11

Pİ Sayısı

12

Asal Sayı Nedir?

13

“0” ın Kronolojisi

14

Ünlü Matematkçiler

15

Gülmece - Bilmece

6/F SINIFI

2017/2018
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

HAZIRLAYANLAR
SEVGİ BAHAR KARAGÖZ
ZEYNEP KABABAŞ

KAPAK TASARIM
BAYDETTİN KARAGÖZ

BASIM TARİHİ
MAYIS 2018
http://saltukbey.meb.k12.tr/

SALTUKBEY ORTAOKULU

MATEMATİK DÜNYASI

ÖNSÖZ
Merhaba Sevgili Arkadaşlar
Okullarımız ve eğitim kurumlarımız toplumumuzun en temel
kurumlarıdır. Ailede başlayan eğitim ve öğretim sürecimizi
okulda devam ettirir, eğitimli bir birey olarak hayata atılmayı
hedefleriz.

Eğitim sürecimiz içerisinde en temel derslerimizden biri
Matematiktir. Matematik ve sayılar, yaşamımızın her
alanında yer almaktadır. Yürürken, koşarken, yatarken,
kalkarken, yer içerken, alışveriş yaparken, yaşamımızın her
noktasında sayılar ve matematik vardır.
Matematikte başarılı olan insanlar daha doğru ve mantıklı
düşünürler, problemler karşısında daha iyi çözüm yolları
bulur, hayatı daha iyi analiz eder ve hayatta daha başarılı
olurlar.
Matematik işlemleri yapmak, sayılarla oynamak ve problem
çözmek özünde her ne kadar eğlenceli olsa da ilk başta biz
öğrencilere zor ve sıkıcı gelir.
Matematiği daha eğlenceli hale getirmek ve sevdirmek ayrıca
bazı konularda bilgi sahibi olmak amacıyla hazırladığımız bu
dergiyi umarım beğenirsiniz.
Matematik yapılamayacak, üstesinden gelinmeyecek bir ders
değildir. Matematik biraz sayısal zeka gerektiriyor olabilir
ama sizler “deli” olmadığınıza ve 6. sınıfa kadar geldiğinize
göre hepiniz zekisiniz ve hepiniz potansiyel bir dahisiniz
demektir ;))
O halde sizi dergimizle basbaşa bırakıyorum.

Sevgi Bahar Karagöz
Sayfa 1

SALTUKBEY ORTAOKULU

MATEMATİK DÜNYASI

İnsanlık tarihinin en eski bilimlerinden
biridir. Çok eskiden matematik,
sayıların ve şekillerin ilmi olarak
tanımlanırdı.
Matematiğin
yazılı
belgelere dayalı 4500 yıllık bir tarihi
vardır. Bu zaman dilimi içinde,
matematiğin gelişimi 5 döneme
ayrılır.
Birinci dönem, MÖ. 6. yüzyıla kadar,
Mısır ve Mezopotamya’da yapılan
matematiği kapsar. Mısır’da bilinen
matematik, tam ve kesirli sayıların 4
işlemi, bazı geometrik şekillerin alan
ve hacmi hesaplarıdır. Ayni dönemde
Mezopotamya’da matematik biraz
daha ileridir; Matematik, günlük
hayatin
ihtiyaçlarına
(takvim
belirlemek, muhasebe ve mimari
hesaplar gibi) yönelik, henüz sanat
düzeyine
ulaşmamış,
zanaat
düzeyinde bir uğraşıdır. Formel
ifadeler, formüller ve akil yürütmeye
dayalı ispatlar yoktur.
Sayfa 2

İkinci dönem, MÖ. 6. yy’dan MS. 6.
yy’a kadar uzanan Yunan matematiği
dönemidir.
Matematiğin
nitelik
değiştirdiği, zanaat düzeyinden sanat
düzeyine geçtiği dönemdir. Yunan
matematiğinin başlangıcında Mısır ve
Mezopotamya varsa da Yunan
döneminde, matematiğin günümüze
kadar yönü belirlenmiş, bir sıçrama
yapılmıştır.
Matematiğe en önemli katkılar
Platon’un
akademisinde
ve
İskenderiye’deki Museum’da yetişen
bilim adamlarından gelmiştir. Yunan
matematiği esasta ‘sanat için sanat’
anlayışıyla yapılan ve günümüz
manasında modern bir matematiktir.
Üçüncü dönem, MS. 6. yy ’dan 17.
yy’ın sonlarına kadar olan dönemdir.
Bu dönemde, matematiğin yasadığı
dünya İslam dünyası ve Hindistan’dır.
Müslümanların matematiğe katkısı
büyük bir tartışma konusudur.

SALTUKBEY ORTAOKULU

MATEMATİK DÜNYASI

Kimilerine
göre,
Müslümanların
matematiğe, Yunan matematiğini
yaşatmak ve Batı’ya transfer etmekten
öte, bir katkıları olmamıştır. Kimilerine
göre ise, Müslümanların matematiğe
özgün katkıları olmuştur.
Müslümanların matematiğe katkısı
yeterince
araştırılmamıştır.
Son
yıllarda
yapılan
araştırmalar,
matematiğin en önemli bulusu olan
türevin, Avrupalılardan 500 yıl önce
Azeri Şerafettin Al - Tusi tarafından
bulunmuş olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Tarihi olaylar Haçlı seferleri, Moğol
istilası ve dahili olaylar, İslam
dünyasının nakli bilimlere geçmesine
ve sonuç olarak bilimin yerini
safsatanın almasına neden olmuştur.
16. yy’da matematikte tek söz sahibi
Avrupalılardır.
Dördüncü dönem, 1700-1900 yıllan
arasını kapsar ve ‘Klasik Matematik
Dönemi’ olarak bilinir. Matematiğin
“Altın Çağları” olarak da anılır. Büyük
hipotez ve teorilerin ortaya çıktığı,

matematiğin kullanım alanının bütün
bilim dallarını kapsayacak şekilde
genişlediği bir dönemdir. Matematik,
bütün pozitif bilimlerin temelim
oluşturacak bir konuma gelmiştir.
Bugün
üniversitelerde
okutulan
matematiğin büyük bir kısmı bu
dönemin ürünüdür.
Besinci dönem, 1900′lü yılların
başından günümüze uzanan, ‘Modern
Matematik
Dönemi’
olarak
adlandırılan
dönemdir.
Modern
matematik,
klasik
matematiğin
anayasal bir tabana oturtulmuş
seklidir. 1900′lü yılların başına
gelindiğinde, matematik büyük bir
kompleksiteye ulaşmıştı.
Matematik çok hızlı gelişen, çok
yüksek bir teknik düzeye erişmiş, elde
edilen bilgilerin üst üste yığıldığı, bir
bilginin diğeri tarafından kullanımdan
kaldırılmadığı, bu nedenle de gittikçe
zorlasan ama bir o kadar da çekici,
ancak tutku ile yapılabilen bir bilimdir.
Sayfa 3

SALTUKBEY ORTAOKULU

MATEMATİK DÜNYASI

GÜNLÜK
HAYATTA
MATEMATİK

Matematiğe günlük hayatımızın bir
çok alanında ihtiyaç duyarız. En başta
yapmış olduğumuz alışverişler olmak
üzere matematiği günlük hayatımızda
sıkça kullanırız.
Alışverişin yanı sıra sayıları okumakta
ve saymakta, zaman, dakika, saat gibi
günlük
hayatımızın
en
temel
kavramlarında da yine yoğunlukla
kullanmaya devam ederiz.
Birçok
meslekte
matematiksel
işlemler bu mesleğin temelini
oluşturmaktadır. Terzi, marangoz,
bakkal, manav gibi geleneksel
meslekler bunların başında yer
almaktadır. Ayrıca fizik, kimya,
biyoloji, tıp, eczacılık, elektronik,
makine, inşaat, işletme, ekonomi gibi
Sayfa 4

bilim ve meslek dalları matematik
üzerine
kuruludur.
Matematik
olmadan
bilimin
gelişmesi
imkansızdır.
« Matematik ile ilgili olarak
günlük hayattan örnekler »


Alışveriş yaparken, para alıp
verirken
Tarih ve saat hesapları
yaparken
Günlük ihtiyaçlarımızı
belirlerken
Oyun oynarken, puan
hesaplarken
Bir yerden başka bir yere
giderken mesafe hesaplarken

SALTUKBEY ORTAOKULU

MATEMATİK DÜNYASI

MATEMATİK VE
KORKULARIMIZ

Akıldan hesap yapmak çoğu kişi için
stres kaynağı olabilir. Bazı insanlarda
sayı
korkusu
vardır.
Sayılarla
uğraşırken beyni felce uğratan nedir?
Avuçlar terler, kalp atışı hızlanır,
boğazınız kurur. Bazıları için insan
içinde basit herhangi bir toplamaçıkarma işlemi yapmak bile büyük bir
korkuya yol açabilir.
Matematik bölümünden mezun olan
bir kişi bile bu duyguları hissedebilir.

“Matematik korkusu” olarak bilinen
bu psikolojik durum üzerinde epeyce
araştırma yapılmış. Bu gerçekten de
sayı korkusu. Neyse ki bendeki daha
çok anında yapılması gereken akıl
hesaplarında ortaya çıkan bir sorun.
Fakat birçok insan için eğitimlerini
sekteye uğratan bir durum olabiliyor.
Bu nedenle psikologlar bu ilginç sayı
“fobisi” nin nedenlerini ve sonuçlarını
araştırmış.

Bu araştırmalar anketlere dayalı
olmuş çoğunlukla. Katılımcılardan,
matematikle ilgili herhangi bir iş
karşısında, kitabı açmaktan sınava
girmeye
kadar,
duygularını
derecelendirmeleri istenmiş. Daha
çok küçük çocuklar üzerinde araştırma
yapılmış olmasına rağmen üniversite
öğrencilerinin ve yetişkinlerin de bu
paniğe kapıldığı biliniyor.
Sayfa 5

SALTUKBEY ORTAOKULU

MATEMATİK DÜNYASI

stres ve acı
Son dönemlerde ise bu korkunun yol
açtığı fizyolojik sonuçlar incelendi. Bu
sırada
kortizol
gibi
stres
hormonlarının salgılandığı görüldü.
Matematik sınavına gireceğini bilmek
bile yaralanma sırasında beyinde aktif
hale gelen “acı matrisi” bölgesini
harekete geçiriyordu.
Örneğin
coğrafyaya
kıyasla
matematiğin neden bu kadar korkuya
yol açtığı tam olarak bilinmiyor. Fakat
matematiğin kesin sonuçlar içermesi,
yoruma yer bırakmaması başarısız
olma korkusunu artırabiliyor. Fakat
birçok korku gibi o da aslında
temelsizdir
ve
başarı
şansını
azaltabilir.
2012’de ABD’de matematik korkusu
olan 7-9 yaş arası çocukların beyin
taraması yapıldığında, tehdit ve
tehlike anında harekete geçen
bademsi bölgenin yanı sıra gözlerin
arkasında
bulunan
ve
soyut
işlemlerden sorumlu olan prefrontal
korteksin de aktifleştiği görüldü.
Sayfa 6

Bunun kısa dönemli “işleyen hafıza”yı
azalttığı, bunun da çocukların
konsantre olmasını ve matematik
işlemlerini yapmasını zorlaştırdığı
sanılıyor. Bu konudaki bir başka
yorum ise endişe duygularının işlem
yapmalarını engellediği.

SALTUKBEY ORTAOKULU

MATEMATİK DÜNYASI

Öğretmen Faktörü
Bu korku duygusunun kaynağı çeşitli
olabilir. Fakat bazıları öğretmenlerin
kendi kaygılarını bir sonraki kuşağa
aktardığına
inanılıyor.
Çocuklar
yetişkinlerin
kaygılarını
hissedip
kendilerinin de tetikte olması
gerektiğini düşünüyor. Öğretmenlerin
tedirginlik derecesi öğrencilere de
yansıyor. Bazı kültürel değerler de
etkili olabiliyor. Örneğin kızların
matematikte çok iyi olmadığı kanısı
bu öğrencilerin matematik korkusunu
körükleyebilir. Ayrıca gen faktörü de
devreye girerse, yani genleriniz size
genel olarak daha endişeli bir karakter
vermişse matematiği de diğer
“tehditler” gibi görebilirsiniz.
Kaynağı ne olursa olsun korku tohumu
bir kez düştü mü kendiliğinden
büyüyebilir. Bir insan ne kadar
endişeli ise performansı da o kadar
düşük olacak, matematikten kaçtıkça

Tedavisi Var mı?
Psikologlar çoğu zaman endişelerden
kaçınma terapisi ile tedavi ediyor. Bu
tedavi
endişeyle
baş
etmeyi
öğrenmek için korkularla yüzleşmeyi
içeriyor. Fakat matematik derslerine
devam
etmek
soruna
çözüm
getirmeyebiliyor.

tekrar karşılaşmaktan da o kadar çok
endişelenecektir. Psikologlar bunun
ciddi sonuçlara yol açabileceğini
belirtiyor. Matematik korkusu olan
insanlar istatistikleri anlamakta zorluk
çekecek, örneğin sigara içmenin ya da
aşırı yemenin zararlarını gerektiği gibi
anlamayabilecektir.
yazılı ifade etmek. Birçok araştırmada
korkular üzerinde düşünüp onları
yazılı olarak dile getirmenin bu
korkuların
üzerinizdeki
etkisini
azalttığı görülmüştür.
Bazıları da çocukların, matematik
testinin bir tehdit değil, kendilerini
sınayacakları bir sınav olarak algılamalarını sağlamanın işe yarayacağına
inanıyor.

Bir başka tedavi yöntemi ise duyguları
Sayfa 7


Related documents


dergi1
pepper time original1881
dildir nsan rezil eden
g ybet dildir kinci bask 29 01 2014
yeni sayfa 1
pepper time orjinal1507


Related keywords