FILE HANDICAP UPDATE 02 MAY 2018.pdf


Preview of PDF document file-handicap-update-02-may-2018.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7

Text preview


HANDICAP INFORMATION - MAY 2018
UPDATE 02th MAY 2018

No.2
Rounds

Member
ID

Member Name

Home
course

Handicap
index

Home
handicap

Last Update

Rank
Home

All

NMB-026 TRAN NGOC HOANG NAM

DMB

4.1

5

27-Jan-18

2

3

3

SA-0049

NGUYEN PHU DUNG

DMB

10.1

12

9-Sep-17

10

3

3

7777

NGUYEN TRONG NGOC

DMB

10.7

13

10-Oct-17

14

15

15

SA-0051 NGUYEN HONG THANG

DMB

16.7

20

25-Apr-18

39

9

9

SA-0078 NGUYEN ANH TUAN(1) DMB

16.6

20

25-Apr-18

38

16

16

SA-2209

TRAN HAI LE

DMB

17.1

21

21-Apr-18

41

15

15

SA-0058

TRUONG DUY VU

DMB

17.6

21

23-Apr-18

43

17

17

DMB

17.6

21

21-Apr-18

43

3

3

VIP-0034 HOANG VAN TRUONG
F-0004

NG. THANH CHUONG

DMB

17.6

21

30-Apr-18

43

13

13

SA-0022

LE QUANG DIEU

DMB

22.2

27

28-Apr-18

71

20

20

NMB012

NGUYEN TRUNG HA

DMB

18.5

23

5-Apr-18

51

1

1

SA-0066

NGUYEN TAN HUY

DMB

17.3

21

30-Apr-18

42

37

37

SA-0040

TRAN NGOC VINH

DMB

23

28

17-Sep-17

71

0

0

NMB005

NGUYEN THI THU HA

18

28.9

30

21-Apr-18

98

4

4

SA-0100

TRAN TRI DUNG

DMB

26.2

32

28-Apr-18

92

18

18

DMB

30.8

38

28-Apr-18

102

5

5

SA-0098 NGUYEN VAN PHUNG

Provided by Northern Systems Inc.