Regulamin Pocztówka z Nepalu (PDF)
File information


Author: czermakkoz@gmail.com

This PDF 1.7 document has been generated by Microsoft Word / , and has been sent on pdf-archive.com on 03/05/2018 at 13:54, from IP address 103.10.x.x. The current document download page has been viewed 606 times.
File size: 381.58 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


POCZTÓWKA Z NEPALU
Regulamin
§1 /informacje ogólne/
1. Organizatorem Akcji „Pocztówka z Nepalu” (zwanej dalej Akcją) jest Artur Czermak (zwany
dalej Organizatorem), autor bloga „Gdzie jest Czermak?”.
2. Współorganizatorem Akcji jest DRUŻYNA OD ROBIENIA CUDÓW – Misiek Nina dla Dom
Dziecka im. Marii Konopnickiej w Szklarskiej Porębie (zwana dalej Współorganizatorem).
3. Beneficjentem Akcji jest Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Domu Dziecka w Szklarskiej
Porębie „Karkonoskie Iskierki” z siedzibą przy ul. Bronka Czecha 22, 58-580 Szklarska Poręba
KRS: 0000507567 (zwane dalej Stowarzyszeniem), zajmujące się organizowaniem pomocy
finansowej dla Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej w Szklarskiej Porębie.
4. Akcja, o której mowa w pkt 1 będzie polegała na zbieraniu pieniędzy na zorganizowanie
kolonii dla podopiecznych Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej w Szklarskiej Porębie. W
zamian za darowizny Organizator będzie wysyłał pocztówki z Nepalu, osobom (zwanym dalej
Uczestnikom), które wsparły Akcję.
5. Akcja będzie odbywała się za pośrednictwem Internetu, a przekazywanie pocztówek będzie
następować za pomocą poczty Nepalu, listem ekonomicznym.
6. Akcja rozpocznie się 3.05.2018 roku i zakończy wraz z dojściem pocztówek do Uczestników.
7. Aby zostać uczestnikiem Akcji należy do dnia 25.05.2017r. wpłacić kwotę nie mniejszą niż 15
zł, na podane niżej konto.
8. Część wpłaconej kwoty pokryje koszty kupienia kartki pocztowej oraz znaczka pocztowego
(ok. 2 PLN). Cała reszta zostanie przekazana na konto Stowarzyszenia (Bank Zachodni WBK
S.A., numer rachunku: 25109019840000000123567395) które za darowizny będzie mogło
zorganizować wyjazd na kolonie dla podopiecznych Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej w
Szklarskiej Porębie oraz, w przypadku uzbierania kwoty wyższej niż koszt zorganizowania
kolonii, pokryć inne potrzeby tychże.
9. Po zakończeniu Akcji, do 31.05.2018r., Organizator zobowiązuje się przelać całość
wpłaconych przez Uczestników pieniędzy na konto Stowarzyszenia, po odliczeniu kosztów
kupna i wysłania pocztówek. Ponadto, Organizator zobowiązuje się przedstawić publicznie
dokumenty o tym świadczące (potwierdzenie przelewu).
10. Akcja jest akcją otwartą, do której może się przyłączyć każdy.
§2 /udział/
1. Uczestnicy zgłaszają swój udział w Akcji poprzez wpłatę darowizny nie mniejszej niż 15 zł na
konto:
Bank Zachodni WBK: 71 1090 2516 0000 0001 2978 7852
Artur Czermak
W tytule przelewu należy podać słowo „DAROWIZNA” + ADRES DO WYSYŁKI POCZTÓWKI.
2. W ramach podziękowania za wsparcie Akcji, każdy z Uczestników otrzyma pocztówkę,
wysłaną przez Organizatora z Nepalu.

3. Pocztówka zostanie wysłana na adres podany w tytule przelewu. Jeżeli w tytule przelewu nie
zostanie podany adres, pocztówka zostanie wysłana na adres przypisany do numeru konta
Uczestnika, jeśli takowy pojawi się w szczegółach wpłaty.
4. W przypadku przelania darowizny większej niż 15 zł, Organizator wciąż wyśle jedną
pocztówkę. Jeżeli Uczestnik chce zamówić więcej niż jedną pocztówkę, musi wykonać
oddzielny przelew dla każdej pocztówki.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie pocztówki przez pocztę. W
sytuacji, gdy pocztówka nie dotrze do Uczestnika do dnia 31.10.2018r, oto co następuje:
• Organizator zobowiązuje się przesłać Uczestnikowi, do którego nie dotarła
pocztówka (zwanego dalej Pokrzywdzonym) drogą elektroniczną, fotografię
pocztówki zaadresowanej do Pokrzywdzonego, z przyklejonym znaczkiem, jako
dowód, że pocztówka została wysłana (Organizator zobowiązuje się robić zdjęcia
wszystkich pocztówek z naklejonymi znaczkami przed wysłaniem).
• Organizator zobowiązuje się przesłać Pokrzywdzonemu dodatkową pocztówkę, z
puli pocztówek zapasowych. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do wysłania
jej z terytorium Polski po powrocie z podróży.
• Pula pocztówek zapasowych to zapas pocztówek, które Organizator będzie
gromadził w celu wysłania ewentualnym Pokrzywdzonym. Ilość pocztówek w puli
pocztówek zapasowych będzie stanowiła 10% ilości pocztówek wysłanych podczas
Akcji.
• W przypadku, gdy ilość Pokrzywdzonych będzie większa od ilości pocztówek
zapasowych, pierwszeństwo w otrzymaniu pocztówki zapasowej będą mieli ci
Uczestnicy, którzy wcześniej dokonali przelewu. Pozostali Uczestnicy nie otrzymają
pocztówki zapasowej.
§3 /kontakt z Organizatorem/
1. Uczestnicy Akcji mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty email na
adres: czermakkoz@gmail.com
2. Organizator zastrzega, że z powodu podróży kontakt może być utrudniony.
§4 /postanowienia końcowe/
1. Przekazanie na podane konto darowizny nie mniejszej niż 15 zł jest równoznaczne z
akceptacją Regulaminu.
2. Link do aktualnego regulaminu akcji znajduje się w poście z 3.05.2018 roku na stronie
www.facebook.com/gdziejestczermak. Organizator umożliwia pobranie regulaminu w
formacie PDF.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Akcji „Pocztówka z Nepalu” mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Download Regulamin Pocztówka z NepaluRegulamin Pocztówka z Nepalu.pdf (PDF, 381.58 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Regulamin Pocztówka z Nepalu.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000763748.
Report illicit content