cw 02 Kampania reklamowa dla studentow .pdf

File information


Original filename: cw-02 - Kampania reklamowa - dla studentow.pdf
Author: Administrator KBN

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 13/05/2018 at 12:59, from IP address 94.254.x.x. The current document download page has been viewed 204 times.
File size: 440 KB (4 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


cw-02 - Kampania reklamowa - dla studentow.pdf (PDF, 440 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Kampania reklamowa – Ćwiczenie z wykorzystaniem programu Gimp/IrfanView/FastStone Image
Viewer/Photoscape
1. Zaprojektowanie: plakatu i ulotki informacyjnej
2. Plakat – format A0 (841x1189 mm)
3. Ulotka – format A6 (105x148 mm)
4. Rozdzielczość – 300dpi (dots per inch)
5. Określenie rozmiarów projektów w pikselach
6. Tematyka kampanii: Bezpieczeństwo w sieci
7. Dobranie zdjęć do projektu
8. Obróbka zdjęć projektowych
9. Wybranie słowa/hasła przewodniego
10. Praca nad plakatem/ulotką w dowolnym programie graficznym
11. Zapisanie plików projektowych
12. Eksport projektu do formatów graficznych

Przykład zrobienia plakatu z wykorzystaniem programu GIMP1
1. Format A5 (148x210mm; 1748x2480px; 300dpi)
2. Hasło przewodnie: HEJT
3. Plik użyty do projektu pochodzi z wyszukiwarki grafiki gogle.com; słowo kluczowe ‘guy fawkes’: 2016-10-0720.30.58.jpg
4. Etapy tworzenia plakatu
a. Otwarcie nowego projektu: plik->nowy
b. Określenie parametrów: szerokość, wysokość, zaawansowane opcje: rozdzielczość x i y
c. Zmiana koloru tła: narzędzia->narzędzia rysowania->wypełnienie kubełkiem, wybór koloru
czarnego, LKM na warstwie ‘tlo’
2
d. Dodanie pliku do projektu: plik->otwórz jako warstwy… (nazwa warstwy ‘twarz’)
e. Przeskalowanie warstwy do wysokości projektu: warstwa->skaluj warstwę… (148mm)
f. Dodanie prowadnicy w połowie obrazu: obraz->prowadnice->nowa prowadnica (w procentach)…
(kierunek: pionowe, położenie: 50%)
g. Modyfikacja położenia warstwy ‘twarz’: narzędzia->narzędzia przekształcania->przesunięcie,
pozycjonujemy tak warstwę aby prowadnica pionowa przecinała obrazek symetrycznie, od
dołu i góry zostawiamy miejsce na umieszczenie późniejszych napisów
h. Usunięcie prowadnicy: obraz->prowadnice->usuń wszystkie prowadnice
i. Utworzenie kopii warstwy: warstwa->duplikuj warstwę (nazwa warstwy ‘kopia: twarz’)
j. Przejście na warstwę ‘kopia: twarz’ i jej obróbka graficzna (przygotowanie tzw. maski, która pozwoli na
pozbycie się niechcianych elementów/tła z podstawowego obrazka na warstwie ‘twarz’):
i. Ustawienie granicy pomiędzy kolorem czarnym i białym: Kolory->progowanie… (86-255)
ii. Dookreślenie maski cz.1:
 Wybór narzędzia pędzel: narzędzia->narzędzia rysowania->pędzel
 Wybór koloru pędzla: biały
 Wybór kształtu pędzla: twardość 100, początkowy rozmiar ok. 406 (dbając o dokładność
maski rozmiar pędzla należy zmieniać)
iii. Dookreślenie maski cz.2:
 Wybór narzędzia pędzel: narzędzia->narzędzia rysowania->pędzel
 Wybór koloru pędzla: czarny
 Wybór kształtu pędzla: twardość 100, rozmiar ok. 406 (dbając o dokładność maski
rozmiar pędzla należy zmieniać)
iv. Dookreślenie maski cz.3 – sprawdzenie dokładności wykonania maski:
v. Wybór różdżki: narzędzia->narzędzia zaznaczania->różdżka
 Zaznaczenie białych elementów (kliknięcie LKM na dowolny biały fragment maski): obserwacja czy
zaznaczenie wskazuje precyzyjnie na maskę, w razie konieczności przy użyciu
‘pędzla’ wprowadzić poprawki
 Zaznaczenie czarnych elementów (kliknięcie LKM na dowolny czarny fragment maski): obserwacja czy
zaznaczenie wskazuje precyzyjnie na maskę w razie konieczności przy użyciu
‘pędzla’ wprowadzić poprawki
vi. Ostateczne zaznaczenie ‘różdżką’ maski: kliknięcie LKM na dowolny czarny fragment maski
k. Przejście na warstwę ‘twarz’: LKM na danej warstwie
l. Dodanie kanału przeźroczystości do warstwy: podświetlenie warstwy->PKM->dodaj kanał alfa
m. Usunięcie niechcianego tła z warstwy ‘twarz’: edycja->wyczyść
n. Zlikwidowanie zaznaczenia: zaznaczenie->brak
1
2

Użyte skróty: PKM-prawy klawisz myszki; LKM-lewy klawisz myszki
Nowa nazwa warstwy: PKM na danej warstwie i wybór opcji ‘modyfikuj atrybuty warstwy’

o.
p.

Usunięcie warstwy ‘kopia: twarz’: przejście na daną warstwę warstwa->usuń warstwę
Modyfikacja graficzna warstwy ‘twarz’ (operacje które nie muszą być obowiązkowe przy innych projektach)
i. kolory->poziomy… (poziomy wejściowe: 0;1,80;255, kolory wyjściowe: bez zmian)
ii. kolory->barwa i nasycenie… (łącznie barwa: 180; jasność: 0; nasycenie: 36)
iii. filtry->uwydatnianie->maska wyostrzająca… (promień: 1,8; rozmiar: 0,70; próg: 0)
q. Dodanie prowadnicy w połowie obrazu: obraz->prowadnice->nowa prowadnica (w procentach)…
(kierunek: pionowe, położenie: 50%)
r. Dodanie nowej warstwy: warstwa->nowa warstwa… (nazwa: ‘tekst’, szerokość i wysokość: bez
zmian, typ wypełnienia warstwy: przeźroczysta)
s. Zaznaczenie lewej strony warstwy (do prowadnicy – 50% całego projektu): narzędzia->narzędzia
zaznaczania->zaznaczenie prostokątne; zaznaczenie właściwej strony warstwy
t. Wypełnienie zaznaczenia kolorem czarnym: narzędzia->narzędzia rysowania->wypełnienie
kubełkiem, wybór koloru czarnego, LKM na zaznaczeniu
u. Dodanie warstwy z hasłami (HEJT, AGRESJA, NIENAWIŚĆ, OBRAŻANIE, ATAK, ZNIEWAGA): narzędzia>tekst (czcionka: Impact Condensed; kolor: biały; równanie: do prawej; rozmiar: 175px)
v. Wyrównanie warstwy z tekstem w stosunku do prowadnicy i warstwy ‘twarz’: narzędzia->narzędzia
przekształcania->przesunięcie, pozycjonujemy tak warstwę tekstu aby z prawej strony
dotykała prowadnicy zaś w pionie aby była wyśrodkowana w stosunku do obrazka na
warstwie ‘twarz’
w. Wybór krawędzi tekstu: na warstwie tekstu zastosować kombinację klawiszy Alt+LKM+kliknięcie
x. Wyłączenie widoku warstwy tekstowej: kliknięcie na ikonkę ‘oka’ przy danej warstwie kliknięcie LKM
y. Przejście na warstwę ‘tekst’: LKM na danej warstwie
z. Usunięcie zawartości zaznaczenia: edycja->wyczyść
aa. Wybór krawędzi tekstu: na warstwie tekstu zastosować kombinację klawiszy Alt+LKM+kliknięcie
bb. Utworzenie nowej warstwy: warstwa->nowa warstwa… (nazwa: ‘kontur’, szerokość i wysokość:
bez zmian, typ wypełnienia warstwy: przeźroczysta)
cc. Wypełnienie zaznaczenia kolorem białym: narzędzia->narzędzia rysowania->wypełnienie kubełkiem,
wybór koloru białego, LKM na zaznaczeniu
dd. Wybór krawędzi na warstwie ‘twarz’: na warstwie ‘twarz’ zastosować kombinację klawiszy
Alt+LKM+kliknięcie
ee. Usunięcie zbędnych elementów z warstwy ‘kontur’: narzędzia->narzędzia rysowania->gumka
(pędzel: twardość 100; rozmiar: 500), usuwanie wypełnionych konturów
ff. Likwidacja zaznaczenia: zaznaczenie->brak
gg. Wstawienie do projektu kolejnych warstw tekstowych (kolor: czerwony; czcionka: Impact Condensed) oraz ich
rozmieszczenie
i. Warstwa tekstowa u góry z hasłem ‘W SIECI NIE JESTEŚ ANONIMOWY’ (rozmiar: 129px)
ii. Warstwa tekstowa na dole z hasłem ‘HEJT/HATING STOP’ (rozmiar 123px i 290px)
hh. Zapis projektu:
i. w postaci natywnej dla programu (xcf): plik->zapisz jako
ii. w formacie jpg: plik->wyeksportuj->obraz jpeg

Przykład zrobienia ulotki z wykorzystaniem programów Photoscape, IrfanView i FastStone Image Viewer
1. Format A6 (105x148mm; 1240x1748px; 300dpi)
2. Hasło przewodnie zbieżne z plakatem: HEJT
3. Plik użyty do projektu pochodzi z wyszukiwarki grafiki gogle.com; słowo kluczowe ‘guy fawkes’, ‘haker’:
vendetta-guy-fawkes-mask-on-black-849146-1500x844.jpg, matrix-2953869_1920.jpg
4. Etapy tworzenia plakatu:
a. Wykorzystanie programu FastStone Image Viewer
i. Kadrowanie podstawowej grafiki: przytnij (stosunek: wolna ręka; szerokość:1240;
wysokość: 1748)
ii. Zapisywanie do pliku: bezstratne przycięcie do pliku
iii. Edycja pliku graficznego: dopasuj oświetlenie (cienie: 4; uwydatnienie: -57;
kontrast: 23; nasycenie 15)
iv. Zapis zmienionego pliku (jakość: 100)
b. Wykorzystanie programu IrfanView
i. Utworzenie pustego czarnego obrazu: obraz->utwórz nowy (pusty) obraz… (szerokość:
650px; wysokość;400px; tło: kolor czarny; rozdzielczość x: 300dpi;
rozdzielczość y: 300dpi)
ii. Zapisanie obrazu: plik->zapisz jako (typ: jpg; nazwa: tlo; jakość 100)
c. Wykorzystanie programu Photoscape
i. Ustawienia przenikania dwóch obrazów: moduł ‘Edytor’ otwarcie pliku zmodyfikowanego
programem FastStone Image Viewer
ii. Wstawienie drugiego obrazu: zakładka ‘Obiekt’->zdjęcie, wybór zdjęcia: matrix2953869_1920.jpg (zaczernienie: 90)
iii. Dopasowanie wstawionego zdjęcia do zdjęcia podstawowego
3
iv. Zapisanie kompozycji : zapisz->zapisz jako (jakość jpg 100%), nazwa: vendetta.jpg
v. Złożenie kompozycji: moduł ‘Strona’, kompozycja: main_a_01 (kompozycja
trzyzdjęciowa)
vi. Zmiana wymiarów kompozycji: margines: 0, szerokość: 1240; wysokość: 1748,
zaokrąglij: 0
vii. Wstawienie zdjęć do kompozycji: zdjęcie główne (vendetta.jpg), zdjęcia pozostałe
(tlo.jpg)
viii. Zapis kompozycji: zapisz (nazwa: ulotka-podklad.jpg; jakość 100%)
ix. Wypełnienie ulotki tekstem: moduł ‘Edytor’
x. Zapis gotowej ulotki: zapisz->zapisz jako (jakość jpg 100%), nazwa: ulotka
informacyjna.jpg

3

w przypadku nierównych wymiarów zdjęć (zdjęcie wstawiane jest większe niż zdjęcie podstawowe, należy wybrać opcję ‘nie’ przy pytaniu o
powiększenie zdjęcia


Document preview cw-02 - Kampania reklamowa - dla studentow.pdf - page 1/4

Document preview cw-02 - Kampania reklamowa - dla studentow.pdf - page 2/4
Document preview cw-02 - Kampania reklamowa - dla studentow.pdf - page 3/4
Document preview cw-02 - Kampania reklamowa - dla studentow.pdf - page 4/4

Related documents


cw 02   kampania reklamowa   dla studentow
teoria do kol 3
prezentacja
karta technicza chalkboard baza
chalkboard farba tablicowa black and green karta techniczna
dry erase farba tablicowa biala karta techniczna

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file cw-02 - Kampania reklamowa - dla studentow.pdf