PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactadh dhiyaul lami' al habib 'umar bin hafidz 'arab a5 2 .pdf


Original filename: adh-dhiyaul lami' - al-habib 'umar bin hafidz _'arab_ a5_2.pdf
Title: Microsoft Word - Adh-Dhiyaul Lami' - Al-Habib 'Umar bin Hafidz _'Arab_ A5
Author: Muhamad Rauf

This PDF 1.4 document has been generated by Microsoft Word - Adh-Dhiyaul Lami' - Al-Habib 'Umar bin Hafidz _'Arab_ A5 / doPDF Ver 7.1 Build 330 (Windows Vista Home Basic Edition (Service Pack 1) - Version: 6.0.6001 (Platform: x86)), and has been sent on pdf-archive.com on 16/05/2018 at 10:54, from IP address 183.90.x.x. The current document download page has been viewed 178 times.
File size: 1.8 MB (58 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


‫‪www.alraufi.blogspot.com‬‬

‫ﻧ‪‬ﻈﹾﻢ‪ ‬ﺍﻟﹾﺤ‪‬ﺒﹺﻴ‪‬ﺐﹺ ﺍﻟﻌ‪‬ﻼﱠﻣ‪‬ﺔ‬

‫ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤ‪‬ﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟ‪‬ﻢ ﺑﻦ ﺣﻔ‪‬ﻴﻆ‬
‫ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﰊ ﺑ‪‬ﻜﺮ ﺑﻦ ﺳ‪‬ﺎﻟ‪‬ﻢ‬
‫ﻧ‪‬ﻔﹶﻊ‪ ‬ﺍﷲ ﺑﹺﻪ‪ ‬ﻓ‪‬ﻲ ﺍﻟﺪ‪‬ﺍﺭ‪‬ﻳ‪‬ﻦ‬
‫ﺁﻣ‪‬ﲔ‪.‬‬

‫‪1‬‬

MUQADDIMAH
DARI MUHAMAD RAUF BIN MINHAT
www.alraufi.blogspot.com

© HAKCIPTA TERPELIHARA.
Tidak dibenarkan mengulang, atau mencetak
mana-mana daripada isi kandungan kitab ini
atau dengan apa cara sekalipun kecuali dengan
izin pengeluar kitab ini (Muhamad Rauf bin Haji
Minhat) atau mereka yang mempunyai sanad
kitab ini melalui pengeluar kitab ini.

Cetakan Keempat: September 2009 / Syawal 1430

Dikeluarkan Oleh :
Al-Faqir Al-Haqir ila Rahmatillah Ta’ala
Muhamad Rauf Bin Haji Minhat,
Kampung Paya Ikan,
Bukit Baru 75150,
Melaka.
Malaysia.
012-6938444
www.alraufi.blogspot.com

ISBN 978-983-43518-1-6

2

MUQADDIMAH
DARI MUHAMAD RAUF BIN MINHAT
www.alraufi.blogspot.com

MUQADDIMAH
‫ﺣﻴﻢ‬‫ﻤﻦ ﺍﻟﺮ‬‫ﺣ‬‫ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮ‬
‫ﻑ‬‫ﺮ‬‫ ﻋﻠﻰ ﺃﺷ‬‫ﻼﻡ‬‫ﻼﹶﺓ ﻭﺍﻟﺴ‬‫ ﻭﺍﻟﺼ‬،‫ ﺍﻟﻌﺎﻟﹾﻤﲔ‬‫ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ‬
.‫ﻤﻌﲔ‬‫ﺒﻪ ﺃﺟ‬‫ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤ‬،‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﹾﻤﺮﺳﻠﲔ‬

Al-Hamdulillah, dengan taufiq dan hidayah
serta keizinanNya Yang Maha Mengetahui lagi
Maha Pengasihani, hamba dapat menerbitkan
“Kitab Adh-Dhiyaul-Lami’”.
Hamba yang daif ini, memohon maaf jika
terdapat kesilapan, kecacatan dan kekurangan di
dalam menaip kalimah dan baris kitab ini. Kepada
Allah hamba meminta keampunan untuk diri hamba
sendiri, pengarang, guru-guru hamba, ibubapa
hamba dan para pembaca sekalian.
Semoga-moga
dengan
membaca
dan
menghayati isi kandungan kitab ini, kita akan
dikurniakan syafa’at Rasulullah j serta berada
hampir dengan Baginda j pada hari yang
mengemparkan kita semua. Amin.

.‫ﺒﻪ ﺃﲨﻌﲔ‬‫ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤ‬‫ﺪ‬‫ﺪﻧﺎ ﳏﻤ‬‫ ﺳﻴ‬‫ﻪ‬‫ﻭﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺧﲑ ﺧﻠﹾﻘ‬
Oleh :
Hamba Allah Yang Hina DisisiNya :
Muhamad Rauf Bin Minhat

3

MUQADDIMAH
DARI MUHAMAD RAUF BIN MINHAT
www.alraufi.blogspot.com

Pengenalan pengarang
Al-Habib ‘Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz bin Syeikh
Abu Bakar bin Salim dilahirkan disebuah desa di negara Yaman yang
terkenal dengan keilmuan, Tarim, di daerah Hadhramaut. Di usia
remaja beliau telah menghafaz Al-Qur’an. Ayahandanya Al-Habib
Muhammad bin Salim bin Hafidz, seorang ulama’ besar di zamannya
yang tidak pernah mengenal lelah untuk menegakkan kalimatullah di
masanya yang terkenal dengan kerasnya penguasa. Al-Habib ‘Umar
banyak mengambil ilmu dari ayahandanya hingga mencapai usia 9
tahun, di mana ayahandanya diculik oleh kaum komunis yang
berkuasa, dan sejak saat itu tidak diketahui lagi khabar beritanya.
Sepeninggal ayahandanya, beliau banyak menimba Ilmu dari
abang beliau, Al-Habib ‘Ali Masyhur, juga dari para ulama’-ulama’
besar di zamannya, khususnya Al-‘Allamah Al-Habib Muhammad bin
‘Alwi bin Syahab. Setelah beranjak dewasa. Beliau melanjutkan
pelajarannya di kota Baidho’, Yaman Utara, di pondok pesantren AlHabib Muhammad bin ‘Abdullah Al-Haddar lebih dari 10 tahun,
kemudian kepada ulama’-ulama’ Hijaz, di antaranya Al-Habib Ahmad
Masyhur bin Thoha Al-Haddad. Al-Habib ‘Attos bin ‘Abdullah AlHabsyi dan Al-Habib ‘Abdul Qadir bin Ahmad As-Seggaf.
Dakwah beliau telah menyebar di pelbagai penjuru dunia, di
antaranya Oman, Mesir, Afrika, Sri Langka, Asia seperti Indonesia
dan Malaysia, Kanada dan sebahagian negara-negara Eropah.
Beliau juga mendirikan Pondok Pesantren “Darul Mustofa” di
kota kelahirannya yang banyak dituju para pecinta ilmu dari Jordan,
Syria, Mesir, Hijaz dan lainnya Asia dan Eropah. Setelah mereka
menyelesaikan pelajaran di negara masing-masing, “Darul Mustofa”
kini telah memiliki lebih dari 30 cabang yang tersebar di pelbagai
tempat seperti Hadhramaut, Yaman Utara, Hijaz dan Indonesia.
************************
CAHAYA YANG TERANG BENDERANG
Dalam Kelahiran Nabi Pemberi Syafa’at
Oleh:
Al-Habib ‘Umar Bin Muhammad Bin Salim Bin Hafidz
Bin Syeikh Abu Bakar Bin Salim.

4

MUQADDIMAH
DARI MUHAMAD RAUF BIN MINHAT
www.alraufi.blogspot.com

Fadhilat dan Kelebihan Maulid Nabi J
Al-Imam Ibnul Jauzi  berkata :
“Antaranya kelebihannya adalah :
 Keamanan sepanjang tahun
 Akan tertunai segala hajat
Sultan Al-‘Arifin Al-Imam Jalaluddin As-Suyuthi
, di dalam kitabnya, Al-Wasail Fi Syarhi Asy-Syamail
berkata :
“Rumah atau masjid atau tempat yang dibacakan maulid
Nabi J, penghuninya akan dikerumuni oleh para malaikat dan
dirahmati Allah .
Sesungguhnya, malaikat-malaikat Al-Mutawwaqun binnur (Yang berkalungkan cahaya iaitu Jibril, Mikail, Israfil,
Qirbail dan ‘Inail). As-Soffun (Malaikat-malaikat yang
berbaris-baris),
Al-Haffun
(Malaikat-malaikat
yang
mengelilingi ‘Arasy), dan Al-Kurubiyyun (Malaikat-malaikat
yang menolong orang-orang kesusahan) akan memohonkan
keampunan bagi orang yang menjadi sebab kepada pembacaan
Maulid Nabi J.
Rumah orang Islam yang dibacakan Maulid Nabi J di
dalamnya akan dihindarkan oleh Allah daripada penghuninya :
1. Kemarau, 2. Wabak (penyakit berjangkit),
3. Kebakaran, 4. Bala bencana, 5. Kebencian, 6. Kedengkian,
7. Pandangan mata yang jahat, 8. Dan kecurian.
Jika dia meninggal, akan dimudahkan baginya untuk
menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, dan kelak, dia akan
berada di tempat yang utama di Syurga, di sisi Allah, Maharaja
Yang Maha Berkuasa.”
Rujukan : I’aanah At-Tolibin (Al-‘Allamah Al-Bakri
Muhammad Syatha )

5

‫‪MUQADDIMAH‬‬
‫‪DARI MUHAMAD RAUF BIN MINHAT‬‬
‫‪www.alraufi.blogspot.com‬‬

‫ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭ‪‬ﻭ‪‬ﺡﹺ ﺳ‪‬ﻴﹺّﺪ‪‬ﻧ‪‬ﺎ ﻭ‪‬ﺣ‪‬ﺒﹺﻴ‪‬ﺒﹺﻨ‪‬ﺎ ﻭ‪‬ﺷ‪‬ﻔ‪‬ﻴ‪‬ﻌ‪‬ﻨ‪‬ﺎ ﺭ‪‬ﺳ‪‬ﻮ‪‬ﻝﹺ ﺍﷲِ ﻣ‪‬ﺤ‪‬ﻤ‪‬ﺪ‪ ‬ﺍﺑ‪‬ﻦﹺ ﻋ‪‬ﺒ‪‬ﺪ‪ ‬ﺍﷲِ‬
‫ﺻ‪‬ﻠﹶﻰ ﺍﷲُ ﻋ‪‬ﻠﹶﻴ‪‬ﻪ‪ ‬ﻭ‪‬ﺳ‪‬ﻠﱠﻢ‪ ‬ﻭ‪‬ﺁﻟ‪‬ﻪ‪ ‬ﻭ‪‬ﺃﹶﺻ‪‬ﺤ‪‬ﺎﺑﹺﻪ‪ ‬ﻭ‪‬ﺫﹸﺭﹺّﻳ‪‬ﺘ‪‬ﻪ‪،‬‬
‫ﻭ‪‬ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﺭ‪‬ﻭ‪‬ﺍﺡﹺ ﺟ‪‬ﻤ‪‬ﻴ‪‬ﻊﹺ ﺍﹾﻷَﻭ‪‬ﻟ‪‬ﻴ‪‬ﺎﺀِ ﺧ‪‬ﺼ‪‬ﻮ‪‬ﺻ‪‬ﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭ‪‬ﻭ‪‬ﺡﹺ ﺳ‪‬ﻴﹺّﺪ‪‬ﻧ‪‬ﺎ ﺍﻟﹾﻘﹸﻄﹾﺐﹺ‬
‫ﺍﻟﺮ‪‬ﺑ‪‬ﺎﻧﹺﻲﹺّ ﻭ‪‬ﺍﻟﹾﻐ‪‬ﻮ‪‬ﺙ‪ ‬ﺍﻟﺼ‪‬ﻤ‪‬ﺪ‪‬ﺍﻧﹺﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺸ‪‬ﻴ‪‬ﺦﹺ ﻋ‪‬ﺒ‪‬ﺪ‪ ‬ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﺩ‪‬ﺭﹺ ﺍﻟﹾﺠ‪‬ﻴ‪‬ﻼﹶﻧﹺﻲ ﺭ‪‬ﺿ‪‬ﻲ‪ ‬ﺍﷲُ‬
‫ﻋ‪‬ﻨ‪‬ﻪ‪ ،‬ﻭ‪‬ﺍﻟﺸ‪‬ﻬ‪‬ﺪ‪‬ﺍﺀِ ﻭ‪‬ﺍﻟﺼ‪‬ﺎﻟ‪‬ﺤ‪‬ﻴ‪‬ﻦ‪ ‬ﻭ‪‬ﺍﹾﻷَﺋ‪‬ﻤ‪‬ﺔ‪ ‬ﺍﻟﺮ‪‬ﺍﺷ‪‬ﺪ‪‬ﻳ‪‬ﻦ‪،‬‬
‫ﺛﹸﻢ‪ ‬ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﺭ‪‬ﻭ‪‬ﺍﺡﹺ ﻭ‪‬ﺍﻟ‪‬ﺪ‪‬ﻳ‪‬ﻨ‪‬ﺎ ﻭ‪‬ﻣ‪‬ﺸ‪‬ﺎﻳﹺﺨ‪‬ﻨ‪‬ﺎ ﻭ‪‬ﻣ‪‬ﻌ‪‬ﻠ‪ّ‬ﻤ‪‬ﻴ‪‬ﻨ‪‬ﺎ ﺧ‪‬ﺼ‪‬ﻮ‪‬ﺻ‪‬ﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺣ‪‬ﻀ‪‬ﺮ‪‬ﺓ‪‬‬
‫ﺍﻟﺸ‪‬ﻴ‪‬ﺦ ‪ ............................‬ﻭ‪‬ﺟ‪‬ﻤ‪‬ﻴ‪‬ﻊﹺ ﺍﻟﹾﻤ‪‬ﺸ‪‬ﺎﻳﹺﺦﹺ ﻓ‪‬ﻲ ﺍﻟﻄﱠﺮﹺﻳ‪‬ﻘﹶﺔ‪‬‬
‫ﺍﹾﻷَﺣ‪‬ﻤ‪‬ﺪ‪‬ﻳ‪‬ﺔ‪ ،‬ﻭ‪‬ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﺩ‪‬ﺭﹺﻳ‪‬ﺔ‪ ،‬ﻭ‪‬ﺍﻟﻨ‪‬ﻘﹾﺸ‪‬ﺒ‪‬ﻨ‪‬ﺪ‪‬ﻳ‪‬ﺔ‪ ،‬ﻭ‪‬ﺍﻟﺸ‪‬ﺎﺫ‪‬ﻟ‪‬ﻴ‪‬ﺔ‪ ،‬ﻭ‪‬ﺟ‪‬ﻤ‪‬ﻴ‪‬ﻊﹺ ﺍﻟﻄﱡﺮ‪‬ﻕﹺ‬
‫ﺍﻟﹾﻤ‪‬ﻌ‪‬ﺘ‪‬ﺒ‪‬ﺮ‪‬ﺓ‪ ‬ﺭ‪‬ﺿ‪‬ﻲ‪ ‬ﺍﷲُ ﻋ‪‬ﻨ‪‬ﻬ‪‬ﻢ‪ ‬ﻭ‪‬ﺫﹶﻭﹺﻱ ﺍﻟﹾﺤ‪‬ﻘﹸﻮ‪‬ﻕﹺ ﻋ‪‬ﻠﹶﻴ‪‬ﻨ‪‬ﺎ ﺃﹶﺟ‪‬ﻤ‪‬ﻌ‪‬ﻴ‪‬ﻦ‪،‬‬
‫ﺛﹸﻢ‪ ‬ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺻ‪‬ﺎﺣ‪‬ﺐﹺ ﺍﻟﹾﻤ‪‬ﻮ‪‬ﻟ‪‬ﺪ‪ ‬ﺍﻟﹾﺤ‪‬ﺒﹺﻴ‪‬ﺐﹺ ﺍﻟﹾﻌ‪‬ﻼﱠﻣ‪‬ﺔ ﻋ‪‬ﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤ‪‬ﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟ‪‬ﻢ ﺑﻦ‬
‫ﺣﻔﻴﻆ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺸ‪‬ﻴﺦ ﺃﰊ ﺑ‪‬ﻜﹾﺮﹺ ﺑﻦ ﺳﺎﻟ‪‬ﻢ‪ ،‬ﻭ‪‬ﺟ‪‬ﻤ‪‬ﻴ‪‬ﻊﹺ ﺃﹶﺻ‪‬ﺤ‪‬ﺎﺏﹺ ﺍﻟﹾﻤ‪‬ﻮ‪‬ﺍﻟ‪‬ﺪ‪‬‬
‫ﺭ‪‬ﺿ‪‬ﻲ‪ ‬ﺍﷲُ ﻋ‪‬ﻨ‪‬ﻬ‪‬ﻢ‪ ‬ﺃﹶﺟ‪‬ﻤ‪‬ﻌ‪‬ﻴ‪‬ﻦ‪،‬‬
‫ﺛﹸﻢ‪ ‬ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﺭ‪‬ﻭ‪‬ﺍﺡﹺ ﺃﹶﻣ‪‬ﻮ‪‬ﺍﺕ‪ ‬ﺍﻟﹾﻤ‪‬ﺆ‪‬ﻣ‪‬ﻨﹺﻴ‪‬ﻦ‪ ‬ﻭ‪‬ﺍﻟﹾﻤ‪‬ﺆ‪‬ﻣ‪‬ﻨ‪‬ﺎﺕ‪ ،‬ﻭ‪‬ﺍﻟﹾﻤ‪‬ﺴ‪‬ﻠ‪‬ﻤ‪‬ﻴ‪‬ﻦ‪‬‬
‫ﻭ‪‬ﺍﻟﹾﻤ‪‬ﺴ‪‬ﻠ‪‬ﻤ‪‬ﺎﺕ‪ ،‬ﺃﹶﻥﱠ ﺍﷲَ ﻳ‪‬ﻐ‪‬ﻔ‪‬ﺮ‪‬ﻟﹶﻬ‪‬ﻢ‪ ‬ﻭ‪‬ﻳ‪‬ﺮ‪‬ﺣ‪‬ﻤ‪‬ﻬ‪‬ﻢ‪ ‬ﻭ‪‬ﻳ‪‬ﻌ‪‬ﻠ‪‬ﻲ ﺩ‪‬ﺭ‪‬ﺟ‪‬ﺎﺗ‪‬ﻬﹺﻢ‪ ‬ﻓ‪‬ﻲ ﺍﻟﹾﺠ‪‬ﻨ‪‬ﺔ‪‬‬
‫ﻭ‪‬ﻳ‪‬ﻨ‪‬ﻔﹶﻌ‪‬ﻨ‪‬ﺎ ﺑﹺﺄﹶﺳ‪‬ﺮ‪‬ﺍﺭﹺﻫ‪‬ﻢ‪ ‬ﻭ‪‬ﺃﹶﻧ‪‬ﻮ‪‬ﺍﺭﹺﻫ‪‬ﻢ‪ ‬ﻭ‪‬ﻋ‪‬ﻠﹸﻮ‪‬ﻣ‪‬ﻬﹺﻢ‪ ‬ﻭ‪‬ﻧ‪‬ﻔﹶﺤ‪‬ﺎﺗ‪‬ﻬﹺﻢ‪ ‬ﻓ‪‬ﻲ ﺍﻟﺪ‪ّ‬ﻳ‪‬ﻦ‪ ،‬ﻭ‪‬ﺍﻟﺪ‪‬ﻧ‪‬ﻴ‪‬ﺎ‬
‫ﻭ‪‬ﺍﹾﻷَﺧ‪‬ﺮ‪‬ﺓ‪ ،‬ﺍﹶﻟﹾﻔﹶﺎﺗ‪‬ﺤ‪‬ﺔﹶ‪،‬‬
‫ﺃﹶﺛﹶﺎﺑ‪‬ﻜﹸﻢ‪ ‬ﺍﷲُ ‪.......‬‬

‫‪6‬‬

MUQADDIMAH
DARI MUHAMAD RAUF BIN MINHAT
www.alraufi.blogspot.com

Kepada roh Penghulu kami, kekasih kami dan
Pemberi Syafa’at kepada kami, Rasulullah Muhammad
Bin Abdullah J , keluarganya, para sahabatnya dan
keturunannya,
Dan kepada arwah sekalian auliya’, khasnya
kepada Saiyidina Al-Qutub Ar-Rabbani Al-Ghaus AsSomadani Asy-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani , para
syuhada’, solihin dan pemimpin-pemimpin yang
mendapat petunjuk,
Kemudian kepada arwah para ibubapa, para
leluhur, guru-guru kami, khasnya As-Syeikh ..........
................................dan sekalian guru-guru dalam
Toriqat Al-Ahmadiyyah, An-Naqsyabandiyah, AsySyaziliah dan semua Toriqat-toriqat yang muktabar, dan
orang-orang yang mempunyai hak atas kami sekalian,
Kemudian kepada pengarang Maulid ini, AlHabib Al-Allaamah ‘Umar bin Muhammad bin Salim
bin Hafidz bin Syeikh Abu Bakar bin Salim dan semua
pengarang-pengarang kitab Maulid ,
Kemudian kepada arwah Mukminin dan
Mukminat, Muslimin dan Muslimat, semoga Allah
mengampuni dan merahmati mereka serta meninggikan
darjat mereka di dalam Syurga dan semoga Allah
memberi manfaat kepada kita dengan rahsia, nur, ilmu
dan kurniaan mereka di dunia dan akhirat.
Al-Fatihah ........ Semoga Allah berikan pahala
kepada kamu .......

7

‫‪MUQADDIMAH‬‬
‫‪DARI MUHAMAD RAUF BIN MINHAT‬‬
‫‪www.alraufi.blogspot.com‬‬

‫ﻓﹶـﻴ‪‬ﺎ ﺃﹶﻳ‪‬ﻬ‪‬ﺎ ﺍﻟﺮ‪‬ﺍﺟ‪‬ـﻮ‪‬ﻥﹶ ﻣ‪‬ـﻨ‪‬ﻪ‪ ‬ﺷ‪‬ﻔﹶـﺎﻋ‪‬ﺔﹰ‪................‬‬
‫ﺻ‪‬ﻠﱡـﻮ‪‬ﺍ ﻋ‪‬ﻠﹶـﻴ‪‬ﻪ‪ ‬ﻭ‪‬ﺳ‪‬ﻠ‪ّ‬ﻤ‪‬ـﻮ‪‬ﺍ ﺗ‪‬ﺴ‪‬ﻠ‪‬ـﻴ‪‬ﻤ‪‬ﺎ‪،‬‬
‫ﻭ‪‬ﻳ‪‬ﺎ ﺃﹶﻳ‪‬ﻬ‪‬ﺎ ﺍﻟﹾﻤ‪‬ﺸ‪‬ـﺘ‪‬ﺎﻗﹸﻮ‪‬ﻥﹶ ﻟ‪‬ﻨ‪‬ـﻮ‪‬ﺭﹺ ﺟ‪‬ﻤ‪‬ﺎﻟ‪‬ـﻪ‪...............‬‬
‫ﺻ‪‬ﻠﱡـﻮ‪‬ﺍ ﻋ‪‬ﻠﹶـﻴ‪‬ﻪ‪ ‬ﻭ‪‬ﺳ‪‬ﻠ‪ّ‬ﻤ‪‬ـﻮ‪‬ﺍ ﺗ‪‬ﺴ‪‬ﻠ‪‬ـﻴ‪‬ﻤ‪‬ﺎ‪،‬‬
‫ﻭ‪‬ﻳ‪‬ﺎ ﺃﹶﻳ‪‬ﻬ‪‬ﺎ ﺍﻟﹾﻤ‪‬ﺸ‪‬ـﺘ‪‬ﺎﻗﹸﻮ‪‬ﻥﹶ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭ‪‬ﺅ‪‬ﻳ‪‬ﺎ ﺟ‪‬ﻤ‪‬ﺎﻟ‪‬ﻪ‪...............‬‬
‫ﺻ‪‬ﻠﱡـﻮ‪‬ﺍ ﻋ‪‬ﻠﹶـﻴ‪‬ﻪ‪ ‬ﻭ‪‬ﺳ‪‬ﻠ‪ّ‬ﻤ‪‬ـﻮ‪‬ﺍ ﺗ‪‬ﺴ‪‬ﻠ‪‬ـﻴ‪‬ﻤ‪‬ﺎ‪،‬‬
‫ﻭ‪‬ﻳ‪‬ﺎ ﻣ‪‬ﻦ‪ ‬ﻳ‪‬ﺨ‪‬ﻄﹸﺐ‪ ‬ﻭﹺﺻ‪‬ﺎﻟﹶﻪ‪ ‬ﻳ‪‬ﻘﹶـﻈﹶﺔﹰ ﻭ‪‬ﻣ‪‬ﻨ‪‬ﺎﻣ‪‬ﺎ‪................‬‬
‫ﺻ‪‬ﻠﱡـﻮ‪‬ﺍ ﻋ‪‬ﻠﹶـﻴ‪‬ﻪ‪ ‬ﻭ‪‬ﺳ‪‬ﻠ‪ّ‬ﻤ‪‬ـﻮ‪‬ﺍ ﺗ‪‬ﺴ‪‬ﻠ‪‬ـﻴ‪‬ﻤ‪‬ﺎ‪.‬‬
‫ﺍﹶﻟﹾﺠ‪‬ﻨ‪‬ﺔﹸ ﻭ‪‬ﻧ‪‬ﻌ‪‬ﻴ‪‬ﻤ‪‬ﻬ‪‬ﺎ ﺳ‪‬ﻌ‪‬ﺪ‪ ‬ﻟ‪‬ﻤ‪‬ﻦ‪ ‬ﻳ‪‬ﺼ‪‬ﻠ‪ّ‬ﻰ ﻭ‪‬ﻳ‪‬ﺴ‪‬ﻠ‪ّ‬ﻢ‪ ‬ﻭ‪‬ﻳ‪‬ﺒ‪‬ﺎﺭﹺﻙ‪ ‬ﻋ‪‬ﻠﹶـﻴ‪‬ﻪ‪.‬‬
‫ﻋ‪‬ﻄ‪ّ‬ﺮﹺ ﺍﻟﻠﱠﻬ‪‬ﻢ‪ ‬ﻗﹶﺒ‪‬ﺮ‪‬ﻩ‪ ‬ﺍﻟﹾﻜﹶﺮﹺﻳ‪‬ﻢ‪ ‬ﺑﹺﻌ‪‬ﺮ‪‬ﻑ‪ ‬ﺷ‪‬ﺬ‪‬ﻱﹴّ ﻣ‪‬ﻦ‪ ‬ﺻ‪‬ﻼﹶﺓ‪ ‬ﻭ‪‬ﺗ‪‬ﺴ‪‬ﻠ‪‬ﻴ‪‬ﻢﹴ‪.‬‬
‫ﻳ‪‬ﺎ ﺭ‪‬ﺏﹺّ ﺻ‪‬ﻞﹺّ ﻋ‪‬ﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨ‪‬ﺒﹺﻲﹺّ ﻭ‪‬ﺁﻟ‪‬ﻪ‪ ،‬ﻭ‪‬ﺍﻟﹾﻤ‪‬ﺮ‪‬ﺳ‪‬ﻠ‪‬ﻴ‪‬ﻦ‪ ‬ﻭ‪‬ﻣ‪‬ﻦ‪ ‬ﺑﹺﻬ‪‬ﺪ‪‬ﻳﹺﻬﹺﻢ‪ ‬ﺍﻗﹾﺘ‪‬ﺪ‪‬ﻯ‬
‫ﺍﻟﻠﱠﻬ‪‬ﻢ‪ ‬ﺻ‪‬ﻞﹺّ ﻭ‪‬ﺳ‪‬ﻠ‪ّ‬ﻢ‪ ‬ﻭ‪‬ﺑ‪‬ﺎﺭﹺﻙ‪ ‬ﻋ‪‬ﻠﹶﻰ ﺳ‪‬ﻴﹺّﺪ‪‬ﻧ‪‬ﺎ ﻣ‪‬ﺤ‪‬ﻤ‪‬ﺪ‪ ،‬ﻭ‪‬ﻋ‪‬ﻠﹶﻰ ﺁﻝﹺ ﺳ‪‬ﻴﹺّﺪ‪‬ﻧ‪‬ﺎ‬
‫ﻣ‪‬ﺤ‪‬ﻤ‪‬ﺪ‪ ،‬ﻭ‪‬ﺃﹶﺻ‪‬ﺤ‪‬ﺎﺏﹺ ﺳ‪‬ﻴﹺّﺪ‪‬ﻧ‪‬ﺎ ﻣ‪‬ﺤ‪‬ﻤ‪‬ﺪ‪.‬‬

‫‪8‬‬

MUQADDIMAH
DARI MUHAMAD RAUF BIN MINHAT
www.alraufi.blogspot.com

Wahai orang-orang yang mengharap darinya syafaat;
Bersolawatlah kamu ke atasnya dan berilah salam
kesejahteraan!”
Wahai orang-orang yang merindui cahaya
kecantikannya!;
Bersolawatlah kamu ke atasnya dan berilah salam
kesejahteraan!”
Wahai orang-orang yang rindu kepada melihat
keelokkannya (keindahannya);
Bersolawatlah kamu ke atasnya dan berilah salam
kesejahteraan!”
Wahai orang mencari hubungan dengannya dalam jaga
dan tidur;
Bersolawatlah kamu ke atasnya dan berilah salam
kesejahteraan!”
Syurga dan segala kenikmatannya disediakan bagi orang-orang
yang memohonkan doa restu, keselamatan dan keberkatan
untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad b.
Taburkanlah kiranya, Ya Allah, pusara Baginda b yang mulia
dengan wangi-wangian semerbak aneka puspa, berupa doa
restu dan kesejahteraan kepadanya.
Wahai Tuhan Limpahkanlah Rahmat Ke Atas Nabi
Muhammad J dan Ahli Keluarganya ;
Dan Para Rasul serta Orang-Orang Yang Mengikuti
Petunjuk Mereka.
YA ALLAH! LIMPAHKANLAH RAHMAT,
KESEJAHTERAAN DAN KEBERKATAN KE ATAS
PENGHULU KAMI NABI MUHAMMAD , DAN
KELUARGANYA DAN PARA SAHABATNYA.

9


Related documents


adh dhiyaul lami   al habib umar bin hafidz arab a52
tinta badar 3
tinta badar 5
surah al mulk syafaat agung bagi para pelantunnya
teks qasidah ya rabama
pelajaran al ajurumiyyah 20


Related keywords