JesajaJHVH .pdf

File information


Original filename: JesajaJHVH.pdf
Title: Microsoft Word - JesajaJHVH.docx

This PDF 1.3 document has been generated by Word / Mac OS X 10.13.5 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 18/07/2018 at 00:41, from IP address 84.253.x.x. The current document download page has been viewed 789 times.
File size: 719 KB (17 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


JesajaJHVH.pdf (PDF, 719 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Jumalan nimi Jesajan kirjassa

Missä on todisteet muodolle Jahve? Entä missä on todisteet, että masoreetit
lisäsivät sanan adonay vokaalit ’a’, ’o’ ja ’a’ Tetragrammiin ® Jahova?
Se, että he lausuivat Tetragrammia luettaessa adonay (Herra) ei todista, että he
olisivat lisänneet sen vokaalit siihen. Tätä vastaan puhuu faktat, että
ensimmäinen vokaali, jonka he lisäsivät, on ’e’ eikä ’a’. Tätä on yritetty selittää
jollain heprean kielioppisäännöllä, ettei muka ensimmäisen konsonantin j – yod
jälkeen voisi olla vokaalia ’a’, vaan että se olisi pitänyt tästä syystä muuttaa
vokaaliksi ’e’. Mikään ei kuitenkaan viittaa tällaisen ”säännön” olemassaoloon,
vaan yod-konsonantin jälkeen voidaan käyttää ihan normaalisti vokaalia ’a’.
Sitä paitsi jos tällainen sääntö olisi olemassa, se olisi ristiriidassa muodon Jahve
kanssa, koska juuri siinähän on ensimmäisen konsonantin J – Yod jälkeen heti
vokaali ’a’.
Toiseksi seuraava vokaali ’o’ puuttuu Jesajassa 100% Tetragrammeista. Miksi?
Tätä ei voida kutsua ainakaan lisäämiseksi. Karkeasti ottaen voidaan todeta
siinä tapauksessa masoreettien ”lisänneen” vain 1/3 sanan adonay vokaaleista –
vain viimeisen ’a’-vokaalin systemaattisesti. Näin päädytäänkin
seuraavanlaiseen, loogiseen päätelmään: Tetragrammiin ei ole lisätty vokaaleja
sanasta adonay, vaan ne ovat tulleet jostain muualta. Entä voisivatko siinä jo
olevat vokaalit ’e’ ja ’a’ kuuluneet siihen alun perinkin?
Jesajasta löytyy myös 24 kohtaa, joissa on ilmaus ’adonay JHVH’, eli ’Herra
Jehova’. Koska masoreetit lausuivat ääneen ilmauksen, olisi voinut kuulostaa
hölmöltä toistaa ’adonay adonay’ (JHVH:n kohdalla lausuivat siis yleensä
’adonay’). Mutta tällaisessa tilanteessa he saattoivatkin lausua

poikkeuksellisesti ’adonay elohim’, eli ’Herra Jumala’. Tähän viittaisi se, että
poikkeuksetta ja ainoastaan tämän ilmauksen kohdalla Tetragrammin viimeinen
vokaali on ’i’ (elohim). Silti tässäkään tilanteessa he eivät merkinneet
keskimmäistä vokaalia ’o’. Ensimmäiseksi vokaaliksi on merkitty ’e’, kuten
lähes kaikissa muissakin kohdissa. Ainoa epävarma tapaus on Jesajan 50:4:ssä,
josta joku viisaampi saa tulkita, onko kyse keskimmäisestä vokaalista ’o’ vai
kantillaatiomerkistä:

Olemassa olevat vokaalimerkinnät Tetragrammin yhteydessä eivät puolla
minkäänlaista todisteita sen puolesta, että vokaaleita olisi ollut kolmen sijasta
vain kaksi, ja että ensimmäinen olisi ollut ’a’ ja toinen ’e’, kuten muodossa
Jahve. Kaiken tämän lisäksi hepreassa on kieliopillisestikin lähes mahdotonta,
että keskellä sanaa olevan ’h’-konsonantin jälkeen tulisi konsonantti. Siihen
olisi tultava konsonantin sijasta vokaali. Vain silloin kun ’h’ on sanan lopussa
viimeisenä, se voi jäädä ilman vokaalia. Joten suuri kysymys siis kuuluukin,
mikä vokaali tulee sanan Jeh[?]vah väliin? Onko se ’a’, ’e’, ’i’, ’o’ vai ’u’?

Jesajan kirjassa Jumalan nimi esiintyy yhteensä 453 kertaa. Näistä 4 on
lyhennetyssä muodossa Jah. Seuraavassa on esitetty lista jokaisesta näistä
kohdasta selvennyksineen:
Westminster Leningrad Codex
1:2
1:4
1:9

‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְהָ֗וה‬
‫י ְה ָ֣וה‬

Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah

1:11
1:18
1:20
1:24
1:28
2:2
2:3
2:5
2:10
2:11
2:12
2:17
2:19
2:21
3:1
3:8
3:13
3:14
3:15
3:16
3:17
4:2
4:5
5:7
5:9
5:12
5:16
5:24
5:25
6:3
6:5
6:12
7:3
7:7
7:10
7:11
7:12
7:17
7:18

‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְה ָ֑וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְה ָ֣וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְהָ֗וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְה ָֽוה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְה ָ֛וה‬
‫ַליה ָ֧וה‬
‫י ְה ָ֛וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָ֣וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְה ָ֑וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ִ֖וה‬
‫י ְהָ֗וה‬
‫ַויה ָ֖וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְהָ֡וה‬
‫י ְה ָ֤וה‬
‫י ְה ָ֣וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָ֥וה‬
‫י ְה ָ֣וה‬
‫י ְהָ֨וה‬
‫י ְה ָ֣וה‬
‫י ְה ָ֥וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְהָו֮ה‬
‫י ְה ִ֑וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְה ָ֣וה‬
‫י ְה ָֽוה‬
‫י ְהָ֜וה‬
‫י ְהָו֙ה‬

Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
J[-]h[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vih
Jeh[-]vah
J[-]h[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vih
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah

‘Jehovan’

’adonay Jehovah’

’adonay Jehovah’

8:1
8:3
8:5
8:11
8:13
8:17
8:18
9:7
9:11
9:13
9:14
9:19
10:16
10:20
10:23
10:24
10:26
10:33
11:2
11:3
11:9
11:15
12:1
12:2
12:4
12:5
13:4
13:5
13:6
13:9
13:13
14:1
14:2
14:3
14:5
14:22

‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְה ָ֛וה‬
‫י ְה ָ֥וה‬
‫ַליהָ֔וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְה ָ֣וה‬
‫י ְה ָ֥וה‬
‫י ְה ָ֛וה‬
‫י ְה ָ֥וה‬
‫י ְהָ֜וה‬
‫י ְה ָ֥וה‬
‫י ְה ָ֧וה‬
‫י ְה ָ֛וה‬
‫י ְהִו֙ה‬
‫י ְהִו֙ה‬
‫י ְה ָ֤וה‬
‫י ְה ָ֣וה‬
‫י ְה ָ֑וה‬
‫י ְה ָֽוה‬
‫י ְה ָ֑וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְהָ֗וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫ָי֣הּ‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫ַֽליהָו֙ה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְה ָ֣וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָ֑וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָ֣וה‬
‫י ְהָ֜וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְה ָ֣וה‬
‫י ְה ָֽוה‬

Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
J[-]h[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vih
Jeh[-]vih
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jah
Jeh[-]vah
J[-]h[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah

‘Jehovaa’

’adonay Jehovah’
’adonay Jehovah’

yhdistetty muoto ‘Jah Jehova’
‘Jehovaa’

14:23
14:24
14:27
14:32
16:13
16:14
17:3
17:6
18:4
18:7
19:1
19:4
19:12
19:14
19:16
19:17
19:18
19:19
19:20
19:21
19:22
19:25
20:2
20:3
21:10
21:17
22:5
22:12
22:14
22:15
22:17
22:25

‫י ְה ָ֥וה‬
‫י ְה ָ֥וה‬
‫י ְה ָ֧וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָ֛וה‬
‫י ְהָו֮ה‬
‫י ְה ָ֥וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫ַליה ָ֣וה‬
‫י ְה ָ֥וה‬
‫י ְהָ֜וה‬
‫י ְה ָ֥וה‬
‫י ְה ָ֥וה‬
‫י ְה ָ֛וה‬
‫י ְה ָ֣וה‬
‫י ְה ָ֣וה‬
‫ַליה ָ֣וה‬
‫ַֽליהָ֔וה‬
‫ַֽליה ָֽוה‬
‫ַֽליה ָ֥וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫ַֽליה ָ֖וה‬
‫י ְה ָ֛וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְה ָ֥וה‬
‫י ְהָו֮ה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְה ָ֧וה‬
‫י ְה ָ֥וה‬
‫י ְה ִ֛וה‬
‫י ְה ִ֛וה‬
‫י ְה ָ֣וה‬
‫י ְה ִ֖וה‬
‫י ְה ִ֖וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָ֣וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬

Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
J[-]h[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
J[-]h[-]vah
J[-]h[-]vah
J[-]h[-]vah
J[-]h[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
J[-]h[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vih
Jeh[-]vih
Jeh[-]vah
Jeh[-]vih
Jeh[-]vih
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah

’Jehovalle’

’Jehovalle’
’Jehovalle’
’Jehovalle’
’Jehovalle’

’Jehovalle’

’adonay Jehovah’
’adonay Jehovah’
’adonay Jehovah’
’adonay Jehovah’

23:9
23:11
23:17
23:18
24:1
24:3
24:14
24:15
24:21
24:23
25:1
25:6
25:8
25:9
25:10
26:4
26:8
26:10
26:11
26:12
26:13
26:15
26:16
26:17
26:21
27:1
27:3
27:12
27:13
28:5
28:13
28:14
28:16
28:21
28:22

‫י ְה ָ֥וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫ַֽליהָ֔וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָ֛וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְה ָ֑וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְה ָ֛וה‬
‫י ְה ָ֣וה‬
‫י ְה ָ֤וה‬
‫י ְהָ֨וה‬
‫י ְה ִ֛וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫ַבֽיה ָ֖וה‬
‫ְבָּי֣הּ‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְה ָֽוה‬
‫י ְה ָ֛וה‬
‫י ְהָ֕וה‬
‫י ְה ָ֣וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְה ָֽוה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְהָו֩ה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָ֛וה‬
‫ַליה ָ֛וה‬
‫י ְה ָ֣וה‬
‫י ְהָ֗וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְהִ֔וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְה ִ֛וה‬

Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
J[-]h[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vih
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
J[-]h[-]vah
Jah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
J[-]h[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vih
Jeh[-]vah
Jeh[-]vih

’Jehovalle’

’adonay Jehovah’

’Jehovassa’
yhdistetty muoto ’Jah Jehova’

’palvoa Jehovaa’

’adonay Jehovah’
’adonay Jehovah’

28:29
29:6
29:10
29:15
29:19
29:22
30:1
30:9
30:15
30:18
30:26
30:27
30:29
30:30
30:31
30:32
30:33
31:1
31:3
31:4
31:5
31:9
32:6
33:2
33:5
33:6
33:10
33:21
33:22
34:2
34:6
34:8
34:16
35:2
35:10

‫י ְה ָ֥וה‬
‫י ְה ָ֤וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫ֵמֽיה ָ֖וה‬
‫ַבּֽיה ָ֖וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְה ָֽוה‬
‫י ְהִ֜וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְהָ֜וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫ַֽויהָ֞וה‬
‫י ְה ָ֣וה‬
‫י ְה ָ֣וה‬
‫י ְה ָ֥וה‬
‫י ְהָ֗וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָ֥וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְה ָ֑וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְה ָ֥וה‬
‫ַֽליהָו֙ה‬
‫ַליהָ֞וה‬
‫ַֽליהָו֙ה‬
‫ַֽליה ָ֑וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְהָ֜וה‬

Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
J[-]h[-]vah
J[-]h[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vih
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
J[-]h[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
J[-]h[-]vah
J[-]h[-]vah
J[-]h[-]vah
J[-]h[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah

’Jehovalta’
’Jehovasta’

’adonay Jehovah’

’kun Jehova’

’Jehovan’
’Jehovalla’
’Jehovalle’
’Jehovalla’

36:7
36:10
36:15
36:18
36:20
37:1
37:4
37:6
37:14
37:15
37:16
37:17
37:18
37:20
37:21
37:22
37:32
37:33
37:34
37:36
38:1
38:2
38:3
38:4
38:5
38:7
38:11
38:20
38:22
39:5
39:6

‫י ְה ָ֥וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָ֣וה‬
‫י ְה ָ֑וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְה ָ֛וה‬
‫י ְה ָֽוה‬
‫י ְהָ֨וה‬
‫י ְה ָ֣וה‬
‫י ְהָ֗וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְה ָֽוה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְהָ֨וה‬
‫י ְה ָ֤וה‬
‫י ְה ָ֛וה‬
‫י ְה ָ֑וה‬
‫י ְה ָ֣וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְה ָ֥וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָֽוה‬
‫י ְהָ֗וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָֽוה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָ֑וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫֔י ָהּ‬
‫ָי֖הּ‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְה ָֽוה‬
‫י ְה ָֽוה‬
‫י ְה ָ֥וה‬
‫י ְה ָֽוה‬

Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jah
Jah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah

’Jahia’
’Jahia’

39:8
40:2
40:3
40:5
40:7
40:10
40:13
40:27
40:28
40:31
41:4
41:13
41:14
41:16
41:17
41:20
41:21
42:5
42:6
42:8
42:10
42:12
42:13
42:19
42:21
42:24
43:1
43:3
43:10
43:11
43:12
43:14
43:15
43:16
44:2
44:5
44:6

‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְה ָ֑וה‬
‫י ְה ָ֑וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְהִו֙ה‬
‫י ְה ָ֑וה‬
‫ֵמי ְהָ֔וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָ֥וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫ַבּֽיהָ֔וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְה ָ֑וה‬
‫י ְהָ֗וה‬
‫י ְה ָ֛וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫ַֽליהָו֙ה‬
‫ַֽליה ָ֖וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָֽוה‬
‫י ְה ָ֥וה‬
‫י ְה ָ֑וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָ֣וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְה ָ֑וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְה ָ֛וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְה ָ֥וה‬
‫ַֽליה ָ֣וה‬
‫ַֽליהָ֔וה‬
‫י ְה ָ֧וה‬
‫י ְה ָ֣וה‬

Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vih
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
J[-]h[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
J[-]h[-]vah
J[-]h[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
J[-]h[-]vah
J[-]h[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah

’adonay Jehovah’
’Jehovalta’

’Jehovassa’

’Jehovalle’
’Jehovalle’

’Jehovalle’
’Jehovalle’

44:23
44:24
45:1
45:3
45:5
45:6
45:7
45:8
45:11
45:13
45:14
45:17
45:18
45:19
45:21
45:24
45:25
47:4
48:1
48:2
48:14
48:16
48:17
48:20
48:22
49:1
49:4
49:5
49:7
49:8
49:13
49:14
49:18
49:22

‫י ְהָ֗וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְהָו֮ה‬
‫י ְה ָ֛וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְה ָ֛וה‬
‫י ְה ָ֥וה‬
‫י ְהָ֗וה‬
‫ַבּיהָ֔וה‬
‫֠י ְהָוה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫ַבּיה ָ֛וה‬
‫ַבּיה ָ֛וה‬
‫י ְה ָ֥וה‬
‫י ְהָ֗וה‬
‫י ְה ָ֥וה‬
‫י ְה ָ֣וה‬
‫י ְה ִ֛וה‬
‫י ְה ָ֛וה‬
‫י ְה ָ֤וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְהָ֗וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְהָו֩ה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְהָ֗וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָ֑וה‬
‫י ְהָ֗וה‬
‫י ְהִ֗וה‬

Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
J[-]h[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
J[-]h[-]vah
J[-]h[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vih
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah

’Jehovan’

’Jehovassa’
’Jehovassa’

’adonay Jehovah’

49:23
49:25
49:26
50:1
50:4
50:5
50:7
50:9
50:10
51:1
51:3
51:9
51:11
51:13
51:15
51:17
51:20
51:22
52:3
52:4
52:5
52:8
52:9
52:10
52:11
52:12
53:1
53:6
53:10
54:1
54:5
54:6
54:8
54:10
54:13

‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְהָ֗וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְהָ֗וה‬
‫י ְהוֹ֗ ִה‬
‫י ְהִו֙ה‬
‫י ְהִו֙ה‬
‫י ְהִו֙ה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְה ָ֑וה‬
‫י ְהָ֜וה‬
‫י ְה ָ֑וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְהָ֜וה‬
‫י ְה ָ֣וה‬
‫י ְה ָ֣וה‬
‫י ְה ָ֥וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְהָ֗וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְהִ֔וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָֽוה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫ַֽויהָו֙ה‬
‫ַויהָ֞וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְה ָֽוה‬
‫י ְה ָ֥וה‬
‫י ְה ָ֑וה‬
‫י ְה ָֽוה‬
‫י ְה ָֽוה‬
‫י ְה ָ֑וה‬

Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[?]vih
Jeh[-]vih
Jeh[-]vih
Jeh[-]vih
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vih
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
J[-]h[-]vah
J[-]h[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah

’adonay Jehovah’
’adonay Jehovah’
’adonay Jehovah’
’adonay Jehovah’

’adonay Jehovah’

54:17
55:5
55:6
55:7
55:8
55:13
56:1
56:3
56:4
56:6
56:8
57:19
58:5
58:8
58:9
58:11
58:13
58:14
59:1
59:13
59:15
59:19
59:20
59:21
60:1
60:2
60:6
60:9
60:14
60:16
60:19
60:20
60:22
61:1

‫י ְה ָ֧וה‬
‫י ְה ָֽוה‬
‫י ְה ָ֣וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָֽוה‬
‫ַֽליהָו֙ה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְהָ֗וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְהִ֔וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫ַליה ָֽוה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫ַויה ָ֣וה‬
‫י ְהָו֮ה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫ַבּֽיהָ֔וה‬
‫י ְה ָ֛וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְה ָֽוה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְה ָ֣וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְהָ֗וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְה ִ֖וה‬

Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
J[-]h[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vih
Jeh[-]vah
J[-]h[-]vah
Jeh[-]vah
J[-]h[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
J[-]h[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vih

’Jehovalle’

’adonay Jehovah’
’Jehovalle’

’Jehovaa vastaan’

’adonay Jehovah’

61:2
61:3
61:6
61:8
61:9
61:10
61:11
62:2
62:3
62:4
62:6
62:8
62:9
62:11
62:12
63:7
63:14
63:16
63:17
64:8
64:9
64:12
65:7
65:8
65:11
65:13
65:15
65:23
65:25
66:1
66:2
66:5
66:6
66:9
66:12
66:14

‫י ְהָ֨וה‬
‫ַֽליהָ֔וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָֽוה‬
‫ַבּֽיהָ֗וה‬
‫י ְהִ֗וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְה ָ֑וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְה ָ֛וה‬
‫י ְה ָ֑וה‬
‫י ְהָ֗וה‬
‫י ְה ָ֑וה‬
‫י ְה ָ֤וה ׀‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְה ָ֑וה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָ֖וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָ֑וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְהָ֗וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְהִ֗וה‬
‫י ְה ִ֑וה‬
‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָֽוה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְה ָ֑וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְהָ֔וה‬
‫י ְה ָ֑וה‬
‫י ְהָ֗וה‬
‫י ְהָו֙ה‬

Jeh[-]vah
J[-]h[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
J[-]h[-]vah
Jeh[-]vih
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vih
Jeh[-]vih
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah

’Jehovan’

’Jehovassa’
’adonay Jehovah’

’adonay Jehovah’
’adonay Jehovah’

66:15
66:16
66:17
66:20
66:21
66:22
66:23

‫י ְהָו֙ה‬
‫י ְה ָ֣וה‬
‫י ְה ָֽוה‬
‫י ְה ָֽוה‬
‫ַֽליהָ֡וה‬
‫י ְה ָ֑וה‬
‫י ְה ָֽוה‬
‫י ְה ָֽוה‬
‫י ְה ָ֑וה‬
‫י ְה ָֽוה‬

Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
J[-]h[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah
Jeh[-]vah

’Jehovalle’

Jehovan nimi sisältyy lyhennettynä muihin nimiin Raamatussa joko muodossa
Jeho tai Jah. Muodossa Jeho se esiintyy aina etuliitteenä. Jah esiintyy joko
sanan etu- tai takaliitteenä, sekä myös yksinään. Jah-lyhenteen ei välttämättä
tarvitse olla lyhennys nimen alkuosasta, kuten Jahve-muodon kannattajan
ajattelevat, vaan se voi myös muodostua nimestä Jehovah.
Alla olevasta listasta näkee joitakin tilanteita nimen lyhenteiden käyttöstä.
Jeho-lyhenteeseen vokaalit on merkitty ilman minkäänlaisia ongelmia. Tämä
antaa myös vinkin mahdollisesti nimen keskimmäisestä puuttuvasta vokaalista,
joka voisi olla ’o’.
Jehojada (yehowyada) ‫ י ְהוֹי ָ ָ ֧דע‬merk. ’tietäköön Jehova’ (2Sa 23:20)
Jehoaddan (yehowaddin) ‫ י ְ ֽה ֹוַע ָ ֖דּן‬merk. ’Jehova on mielihyvä’ (2Ku 14:2)
Jehojarib (lihowyarib) ‫ ִלי֣הוֹי ִָ֔ריב‬merk. ’kiistelköön Jehova’ (1Ai 24:7)
Jehohanan (yehowhanan) ‫ י ְהוָֹח ָ֣נן‬merk. ’Jehova on suosiollinen’ (1Ai 26:3)
Jehosabad (yehowzabad) ‫ י ְהוֹזָ ָ ֣בד‬merk. ’Jehova on lahjoittanut’ (1Ai 26:4)
Jehoram (yehowram) ‫ י ְהוָֹ֗רם‬merk. ’Jehova on korkea’ (2Ai 21:16)
Jehoahas (yehowahaz) ‫ י ְהוֹאָ ָ ֖חז‬merk. ’Jehova on tarttunut’ (2Ai 21:17)
Jehosabat (yehowosabat) ‫שְׁבַ֨עת‬
ַ ‫ י ְהוֹ‬merk. ’Jehova on yltäkylläisyys’ (2Ai 22:11)
Jojakin (yehowyakin) ‫ י ְהוֹי ָ ִ ֥כין‬merk. ’Jehova on vahvistanut’ (2Ku 24:6)
Jojakim (yehowyaqim) ‫ י ְהוֹי ָ ִ֑קים‬merk. ’Jehova nostaa’ (1Ai 3:15)
Joosua (yehowosua) ‫שַׁע‬
ֽ ֻ ‫ י ְהוֹ‬merk. ’Jehova on pelastus’ (4Mo 13:16)
Jahseja (weyahzeyah) ‫ ְוי ְַחזְָי ֥ה‬merk. ’Jah on nähnyt’ (Esr 10:15)
Jah (yah) ‫( ֔י ָהּ‬2Mo 15:2)
hallelu-Jah (halluyah) ‫ ַהְֽללוּ־ָי ֽהּ‬merk. ’ylistäkää Jahia’ (Ps 104:35)
Jehia (wihiyah) ‫ ִֽויִח ֔יּ ָה‬merk. ’Eläköön hän, oi Jah!’ (1Ai 15:24)
Nehemia (nehemyah) ‫ נְֶחְמָי֣ה‬merk. ’Jah lohduttaa’ (Ne 3:16)
Jesaja (yesayahu) ‫שְׁעָי֣הוּ‬
ֽ ַ ְ ‫ י‬merk. ’Jehovan pelastus’ (Jes 1:1)

Kantillaatiomerkit eivät ole vokaalimerkkejä. Ne liittyvät tekstin lukutapaan.
Alla olevaan taulukkoon on kerätty yleisimmät merkit ja niiden nimet.
Varsinkin zaqef qatan ja revia sekoitetaan helposti vokaalien kanssa.

Tuntuu käsittämättömältä, kuinka Raamatun tärkeimmän nimen lausuminen
voisi unohtua. Suurelta osin saamme kiittää masoreetteja, joiden ansiosta
vokaalit voidaan merkitä heprean konsonanttien väliin ja kyetä lausumaan ja
ymmärtämään heprean tekstiä ylipäätään. Muutenhan olisi käynyt niin, että
koko heprealainen Raamattu olisi ollut ”lukossa”, kun ei kukaan olisi tiennyt,
kuinka mikäkin sana pitäisi lukea. Tästä syystä tuntuukin vaikealta ymmärtää,
miten voidaan saada häivytettyä tai painettua unholaan nimi, joka esiintyy siellä
ylivoimaisesti eniten – nimi, jonka jokainen Raamatun lukija ja jäljentäjä osasi
lausua.
Mitä voidaan päätellä edellä esiteltyjen todisteiden pohjalta? 100 % varmuutta
ei voida sanoa Tetragrammin lausumis- ja kirjoitusasusta. Lisäksi on hetkeksi
unohdettava ihmisten mielipiteet, sanakirjat ja selitysteokset (jotka yhteen
ääneen julistavat Jahven olevan ainoa oikea muoto), ja keskityttävä Raamatun
masoreettiseen tekstiin. Kun itse tutkii todisteita, mitä ne osoittavat? Todisteet
näyttävät yksiselitteisesti viittaavan siihen, että muoto Jehova on ainakin
oikeampi kuin muoto Jahve.


Related documents


jesajajhvh
urjalan pedo
die wachtturmgesellschaft im umbruch
vipu romahdus edit 14kansi
inttivinkit v 2
autenttiset viikinkimiekat

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file JesajaJHVH.pdf