ER1109 .pdf
File information

This PDF 1.5 document has been generated by / ABBYY FineReader 12, and has been sent on pdf-archive.com on 12/09/2018 at 06:18, from IP address 92.253.x.x. The current document download page has been viewed 654 times.
File size: 580.54 KB (18 pages).
Privacy: public file
Document preview


Miercuri, 21 martie 2018
C O N F E R IN Ţ A N A Ţ IO N A L Ă DE P E D IA T R IE 2018

PROGRAM
14.00

Deschiderea Secretariatului. înregistrarea participanţilor.
S A LA LO NDRA

16.00-17.30 CARDIOLOGIE (I)___________________________________________________
Moderatori: Prof. Dr. Rodica TOGÂNEL, Prof. Dr. Aurel NECHITA, Conf. Dr. Amalia FĂGĂRĂŞAN

16.00 - 16.30 Abordarea diagnostică a cardiopatiilor congenitale critice
Prof. Dr. Rodica TOGÂNEL (Tg. Mureş)

16.30

- 17.00 What is new in the pharmacological treatment of arterial hypertension in child
Conf. Dr. Amalia FĂGĂRĂŞAN (Tg. Mureş)

17.00 - 17.30 Actualităţi privind cardiomiopatiile dobândite la copil
Prof. Dr. Aurel NECHITA (Galaţi)
17.30 - 18.00 Pauză de cafea

18.00-19.30 CARDIOLOGIE (II)_________________________________
Moderatori: Prof. Dr. Rodica TOGĂNEL, Prof. Dr. Aurel NECHITA, Conf. Dr. Amalia FĂGĂRĂŞAN

18.00

18.20

Definiţia şi diagnosticul hipertensiunii arteriale la copil în noul ghid european
dedicat HTA la copil şi adolescent (2016)
Şef Lucr. Dr. Ioana Adriana GHIORGHIU, Asist. Univ. Dr. Cristina RĂDULESCU,
Prof. Dr. Doina Anca PLEŞCA (Bucureşti)

18.20

18.40

Heart failure from etiology and pathophysiology to treatment
Şef Lucr. Dr. Liliana GOZAR(Tg. Mureş)

18.40

19.00

Up to date in infective endocarditis
Şef Lucr. Dr. lolanda MUNTEAN (Tg. Mureş)

19.00

19.30

Sincopa la copil - diagnostic şi management
Conf. Dr. Constantin IORDACHE (laşi)

8

R evista R o m ână de P ediatrie - V olumul L X V II, S upliment, A n 2018

Miercuri, 21 martie 2018

S A L A M ILANO
16.00-17.30 REUMATOLOGIE (I)______________________________________________
Moderatori: Conf. Or. Călin LAZĂR, Şef Lucr. Dr. Alexis-Virgil COCHINO, Şef Lucr. Dr. Alina MURGU

16.00 - 16.30 CRP - Capcane în reumatologia pediatrică
Şef Lucr. Dr. Alexis COCHINO (Bucureşti)

16.30

- 17.00 Durerile musculo-scheletaleîn pediatrie
Conf. Dr. Călin LAZĂR (Cluj-Napoca)

17.00 - 17.30 Artrita cronică temporo-mandibulara la copil - rară sau nediagnosticată?
Şef Lucr. Dr. Alina MURGU (laşi)
17.30

- 18.00 Pauză de cafea

PROGRAM Ş T IIN Ţ IF IC

18.00-19.00 REUMATOLOGIE (II)__________________________________
Moderatori: Conf. Dr. Călin LAZĂR, Şef Lucr. Dr. Alexis-Virgil COCHINO, Şef Lucr. Dr. Alina MURGU

18.00

- 18.30 Terapia biologică în artrita idiopatică juvenilă

18.30

- 19.00 Semne de alarmă în bolile reumatologice pediatrice

Dr. Mariana ŞTEFAN (Bucureşti)
Asist. Univ. Dr. Mihaela SPÂRCHEZ (Cluj-Napoca)

R evista R o m â n ă de P ediatrie - V olumul L X V II, S upliment , A n 2018

9

Miercuri, 21 martie 2018
S A LA ROMA

COMUNICĂRI ORALE
1 6 .0 0 -1 7 .3 0
SESIUNEA 1____________________________________________________________________
Moderatori: Conf. Dr. Monica Desiree DRAGOMIR, Şef. Lucr. Dr. Doiniţa SFRIJAN. Şef Lucr. Dr. Carmen ZĂPUCIOIU
HEMATOLOGIE Şl ONCOLOGIE
Limfohistiocitoza hemofagocitică - o provocare permanentă în practica pediatrică
Asist. Univ. Dr. Mihaela BĂTĂNEANŢ, Asist. Univ. Dr. Cristian JINCA, Asist. Univ. Dr. Estera BOERIU,
Asist. Univ. Dr. Anca POPOIU, Asist. Univ. Dr. Patricia URTILĂ, Dr. Mihaela BAICA, Dr. Mihaela Popa ŞERB,
Conf. Dr. Maria CUCURUZ, Conf. Dr. Smaranda ARGHIRESCU, Prof. Dr. Margit ŞERBAN (Timişoara)

Mastocitoza la copil: Aspecte clinice, de diagnostic şi tratament
Şef Lucr. Dr. Elena Camelia BERGHEA (Bucureşti)

Anemia sideroblastică

PROGRAM ŞTIINŢIFIC

Drd. Dr. Maria MIHALACHI, Prof. Dr. Valentin ŢUREA (Chişinâu)

Morbiditatea spitalizată prin methemoglobinemie şi abordul terapetic actual
Dr. Vasile Eduard ROŞU, Dr. Anca ADAM, Dr. Oana CRENGANIŞ, Conf. Dr. Odetta DUMA,
Şef Lucr. Dr. Solange Tamara ROŞU (laşi)

Rolul trombelastogramei în managementul personalizat al hemofiliei congenitale cu inhibitori
Dr. Ana Maria STĂNESCU, Drd. Dr. Horaţiu VULTUR, Dr. Silvia ŢUGUI, Dr. Cristina CRUCICĂ, Dr. Iulian UNGUREANU,
Dr. Tudor NEAMŢU, Cercet. Ştiinţific Gr. I Dr. Valentina USCĂTESCU, Şef Lucr. Dr. Adriana DIACONU (Bucureşti)

Alloanticorpii anti-fVIII. Provocări diagnostice şi terapeutice
Dr. Silvia ŢUGUI, Drd. Dr. Horaţiu VULTUR, Dr. Ana Maria STĂNESCU, Dr. Cristina CRUCICĂ, Dr. Iulian UNGUREANU,
Dr. Tudor NEAMŢU, Şef Lucr. Dr. Adriana DIACONU (Bucureşti)

Probleme de diagnostic într-un caz de adenopatie generalizată
Asist. Univ. Dr. Alexandru ULMEANU, Dr. Sorina STUPARU, Dr. Oana IARU, Şef Lucr. Dr. Carmen ZĂPUCIOIU (Bucureşti)

Hipoplazia medulară, stare preleucemică - prezentare de caz clinic
Şef Lucr. Dr. Daniela VODĂ, Dr. Carmen OŢELEA, Dr. Carmen PASCU, Dr. Mirela COMŞA, Dr. Laura Maria DIMA (Braşov)

17.30 -18.00 Pauzâ de cafea

10

R evista R omână de P ediatrie - V olumul LX V II, Supliment, A n 2018

Miercuri, 21 martie 2018
SALA ROMA

COMUNICĂRI ORALE
18.00-19.30
SESIUNEA 2________________________________________________________________________
Moderatori: Conf. Dr. Gheorghe CHIRIAC BABEI. Şef Lucr. Dr. Adriana DIACONU. Şef Lucr. Dr. Cristina STOICA
NEFROLOGIE Şl UROLOGIE
Abordare multidisciplinară, pre- şi postnatală, diagnostică şi terapeutică, chirurgicală şi medicală, spitalicească şi de
ambulator, a malformaţiilor congenitale reno-urinare. 6 ani de experienţă în Spitalul Medicover
Conf. Dr. Gheorghe CHIRIAC BABEI, Şef Lucr. Dr. Cătălin CHIRIAC BABEI, Dr. Roxana BĂNICĂ, Dr. Sorin GHIEA, Dr. Doina POPA,
Dr. Raluca BOGDAN (Bucureşti)

Caz rar de tuberculoză renală la copil

Progresses and dilemmas regarding the pediatric idiopathic nephrotic syndrome
Lecturer Adrian-Vasile CRĂCIUN, Univ. Assist. Teofana-Otilia BIZEREA, Univ. Assist. Daniela CHIRU, Prof. Mihai GAFENCU,
Prof Otilia MĂRGINEAN (Timişoara)

Abordare diagnostică şi terapeutică la un sugar cu pielonefrită cronică, confirmată anatomopatologic
Asist. Univ. Dr. Anca CROITORU, Prof. Dr. Mihaela BĂLGRĂDEAN, Dr. Mariana COSTIN, Asist. Univ. Dr. Loredana-lonela POPA,
Şef. Lucr. Dr. Doiniţa SFRIJAN, Dr. Cristian SCURTU, Dr. Mariana COMAN, Dr. Veronica MARCU, Dr. Monica IVANOV,
Conf. Dr. Radu SPĂTARU (Bucureşti)

Sindromul Senior-Loken - managementul nefrologic după diagnosticul genetic
Drd. Dr. Flavia-Alexandra FARKAŞ, Asist. Univ. Dr. Raluca ISAC, Asist. Univ. Dr. Adela CHIRIŢĂ,
Şef Lucr. Dr. Ramona STROESCU, Dr. Florin loanJURCA, Dr. Cosmina Georgiana CUCUI COZMA, Prof Dr. Gabriela DOROŞ,
Prof. Dr. Mihai GAFENCU (Timişoara)

Boala renală - complicaţia diabetului de tip 1 la copil
Asist. Univ. Dr. Anca ORZAN, Dr. Carmen NOVAC, Şef Lucr. Dr. Felicia GALOŞ, Asist. Univ. Dr. Cristina COLDEA,
Dr. Mălina ANGHEL, Dr. Cătălin BOBOC, Prof. Dr. Mihaela BĂLGRĂDEAN (Bucureşti)

Hipoplazia renală - cauze, diagnostic, atitudine terapeutică
Asist. Univ. Dr. Loredana-lonela POPA, Dr. Gabriela DUICĂ, Dr. Mariana COSTIN, Asist. Univ. Dr. Anca CROITORU,
Prof. Dr. Mihaela BĂLGRĂDEAN (Bucureşti)

Epitopic incompatibility in pediatric renal transplantation (Tx)
Assist. Prof Andreea Liana RACHISAN, Valerie DUBOIS, Bruno RANCHIN, Anne-Laure SELLIER LECLERC,
Aurelia BERTHOLET-THOMAS, Prof. Pierre COCHAT, Prof. Iustine BACCHETTA (Cluj-Napoca)

R evista R om ână de P ediatrie - V olumul LX V II, S upliment, A n 2018

11

PROGRAM ŞTIINŢIFIC

Dr. Mariana COSTIN, Dr. Cătălin BOBOC, Asist. Univ. Dr. Loredana-lonela POPA, Asist. Univ. Dr. Anca CROITORU,
Dr. Diana STĂNESCU, Dr. Veronica MARCU, Conf Dr. Radu SPĂTARU, Dr. Niculina BRATU, Dr. Cristian SCURTU,
Dr. Ruxandra VIDLESCU, Prof. Dr. Mihaela BĂLGRĂDEAN (Bucureşti)

Joi, 22 martie 2018
S A LA LO ND RA
09.45- 10.00 DESCHIDEREA OFICIALĂ
Prof. Dr. Marin BURLEA (Preşedinte SRPed), Prof. Dr. Doina Anca PLEŞCA (Copreşedinte)
Prof. Dr. Oana Cristina MĂRGINEAN (Copreşedinte), Prof. Dr. Adrian GEORGESCU
(Copreşedinte)

10.00 - 11.40 GASTROENTEROLOGIE Şl NUTRIŢIE (I)______________
Moderatori: Prof. Dr. Marin BURLEA, Prof. Dr. Adrian GEORGESCU, Prof. Dr. Ninel REVENCO,
Prof. Dr. Oana Cristina MĂRGINEAN

10.00-10.30 Endoscopic and nutriţional rehabilitation aspects in complex cases of digestive
pathology
Prof. Dr. Marin BURLEA (laşi)

10.30-10.55 Rolul imunităţii înnăscute în gastroenterologia pediatrică
Prof. Dr. Oana Cristina MĂRGINEAN (Tg. Mureş)

10.55-11.20 Procedurile tehnologice - garant al acurateţei diagnosticului în gastroenterologia
pediatrică
Prof. Dr. Smaranda DIACONESCU (laşi)

11.20 - 11.40 Dificultăţi în managementul bolii inflamatorii intestinale pediatrice
PROGRAM ŞTIIN Ţ IFIC

Conf. Dr. Gabriela LEŞANU (Bucureşti)

11.40-12.00 Particularităţi ale diagnosticului anatomopatologic în bolile inflamatorii cronice
intestinale la copil
Dr. Mono DUMBRAVĂ (Bucureşti)
12.00 - 12.30 Pauză de cafea

12.30 - 12.50 Imunoterapia - locul şi rolul său în prevenţia infecţiilor recidivante la copil
(Simpozion Vifor Pharma)

Particularităţile răspunsului imun la copil - Prof. Doina Anca PLEŞCA
Terapia imunomodulatoareîn practica medicală pediatrică - Dr. Mihaela ŞTEFĂNESCU
12.50 - 14.00 GASTROENTEROLOGIE Şl NUTRIŢIE (II)_____________________
Moderatori: Prof. Dr. Marin BURLEA, Prof. Dr. Adrian GEORGESCU, Prof. Dr. Oana Cristina MĂRGINEAN,
Prof. Dr. Smaranda DIACONESCU

12.50

13.10 Prevenirea obezităţii la copil

13.10

13.30 Corelaţii între evaluarea rezultatelor impedanţei bioelectrice şi parametrii
clinico-biologici la copiii cu obezitate

13.30

13.45 Impedance-pH-metria esofagiană în boala de reflux

13.45

14.00 Boala celiacă - un diagnostic dificil la copilul mic

Prof. Dr. Adrian GEORGESCU (Bucureşti)
Conf. Dr. Cristina MIHAI (Constanţa)
ŞefLucr. Dr. Valeriu LUPU (laşi)
Asist Univ. Dr. Oana Maria MĂRGINEAN (Tg. Mureş)

14.00-15.00 Pauză de prânz
15.00 - 15.20 Probiotice şi vitamină D în ciocolată delicioasă. O asociere inovativă pentru
sănătatea intestinală, începând cu vârsta de 1 an (Simpozion Hyllan Pharma)
Dr. Mirela RITIVOIU

15.20 - 15.40 Noul tratament al infecţiilor hipersecretorii ale căilor respiratorii superioare
(Simpozion AD Pharma)
Dr. Ana Maria APOSTOL
12

R evista R o m ână de P ediatrie - V olumul L X V II, S upliment, A n 2018

Joi, 22 martie 2018
S A LA MILANO

10.00-12.20 ENDOCRINOLOGIE_________________________________
Moderatori: Prof. Or. Olilia MĂRGINEAN, Prof. Dr. Iulian VELEA, Şef Lucr. Dr. Simona BUCERZAN

10.00

10.20 Ovarul polichistic la adolescente

10.20

10.40

10.40 Utilizarea off-label a tratamentului cu hormon de creştere uman recombinant
(rhGH)în patologia pediatrică
Dr. Camelia PROCOPIUC (Bucureşti)
11.00 Osteogeneza imperfectă: Posibilităţi de diagnostic şi tratament

11.00

11.20 Probleme de diagnostic şi management în diabetul zaharat la copil

11.20

11.40 Screeningul neonatal şi managementul hipotiroidismului congenital

Prof. Dr. Otilia MĂRGINEAN (Timişoara)

Şef Lucr. Dr. Simona BUCERZAN (Cluj-Napoca)

Dr. Cristina Patricia DUMITRESCU (Bucureşti)

11.40 12.00 Monitorizarea glicemică continuă - soluţie în managementul diabetului zaharat tip 1
Prof. Dr. Iulian VELEA (Timişoara)
12.00

12.20 Este necesară evaluarea nivelului de vitamină D în activitatea pediatrului?
Prof. Dr. Iulian VELEA (Timişoara)

12.20- 13.00

Pauză de cafea

13.00 - 13.20 Tuşea, un simptom frecvent în patologia respiratorie la copil (Simpozion KRKA)
Şef Lucr. Dr. Marcela IONESCU

13.20 - 13.40 Tratamentul febrei şi durerii la copil - mereu în actualitate!
(Simpozion Reckitt Benckiser)
Prof. Dr. Mihaela BĂLGRĂDEAN, Prof. Dr. Dan MORARU

VARIA (HEMATOLOGIE Şl ONCOLOGIE)___________
13.40 - 14.00 Terapii noi ţintite în cancerele copilului
Şef Lucr. Dr. Claudia CLADOVAN (Oradea)

14.00 - 15.00 Şedinţa Soord-ului Societăţii Române de Pediatrie

14.00-15.00 Pauză de prânz
15.00 - 15.30 Vitamina D - tratament, nu supliment (Simpozion Chimimport)
Prof. Dr. Doina Anca PLEŞCA

R evista R o m ână de P ediatrie - V olumul L X V II, S upliment, A n 2018

13

PROGRAM ŞTIIN Ţ IFIC

Şef Lucr. Dr. Sorin iOACARA, Prof. Dr. Simona FICA (Bucureşti)

Joi, 22 martie 2018
SALA LONDRA

15.40 - 17.00 MEDICINĂ RESPIRATORIE (I)
Moderatori: Prof. Dr. Doina Anca PLEŞCA Prof. Dr. Cristian GHEONEA, Prof. Dr. Ligia Georgeta STÂNESCU, Prof. Dr. Sorin MAN

15.40

- 16.00 Diagnosticul mucoviscidozei în era geneticii moleculare

16.00

- 16.30 Astmul bronşic la adolescenţi

16.30

- 17.00 Bronşiolita acută - consideraţii pentru practicieni

Prof. Dr. Liviu POP (Timişoara)
Prof. Dr. Doina Anca PLEŞCA (Bucureşti)
Prof. Dr. Ligia Georgeta STÂNESCU (Craiova)
17.00-

17.30

17.30 Pauză de cafea

- 18.10 Vaccinarea copiilor la intrarea în colectivitate împotriva hepatitei A
(Simpozion Sanofi Pasteur)
Dr. Anca DRĂGĂNESCU (Bucureşti)

18.10 - 19.30 MEDICINĂ RESPIRATORIE (II)____________________________________________
Moderatori: Prof. Dr. Doina Anca PLEŞCA Prof. Dr. Cristian GHEONEA, Prof. Dr. Ligia Georgeta STÂNESCU, Prof. Dr. Sorin MAN

1 8 .1 0 - 18.30 Cum alegem antibioticul în pneumonie? Ceftriaxona e mai bună decât toate
Prof. Dr. Sorin MAN (Cluj-Napoca)

18.30-18.50 Cum alegem antibioticul în pneumonie? Penicilina e/rămâne „sfântă"
Prof. Dr. Cristian GHEONEA (Craiova)

18.50 -19.10

Rezistenţa bacteriană şi infecţiile respiratorii la copil: Care sunt perspectivele?
Conf. Dr. Laura DRACEA (Braşov)

1 9 .1 0 - 19.30Impactul coinfecţiilor pneumococice în practica pediatrică actuală
ŞefLucr. Dr. Carmen ZĂPUCIOIU (Bucureşti)

14

R evista R o m ână de P ediatrie - V olumul L X V II, S upliment, A n 2018

Joi, 22 martie 2018
SALA MILANO

15.30-17.00 NEFROLOGIE (I)___________________________________
Moderatori: Prof. Or. Mihai GAFENCU, Prof. Dr. Cristina GAVRILOVICI. Conf. Or. Carmen DUICU

15.30 - 16.00 Metode de terapie dialitică continuă - particularităţi la copil
Prof. Dr. Mihai GAFENCU (Timişoara)

16.00

- 16.30 New insights in ambulatory blood pressure monitoring in children
Prof. Dr. Cristina GAVRILOVICI (laşi)

16.30 - 17.00 Litiaza reno-urinară la copil - actualităţi diagnostice şi terapeutice
Şef Lucr. Dr. Cristina STOICA (Bucureşti)
17.00-

17.30

Pauză de cafea

17.30-19.00 NEFROLOGIE (II)__________________________________
Moderatori: Prof. Dr. Mihai GAFENCU, Prof. Dr. Cristina GAVRILOVICI, Conf. Dr. Carmen DUICU

17.30

18.00 Managementul actual în nefropatia de reflux

18.00

18.30

Şef Lucr. Dr. Paraschiva CHERECHEŞ-PANTA (Ciuj-Napoca)

PROGRAM ŞTIIN Ţ IFIC

Sindromul nefrotic infantil - provocări de diagnostic şi management
Şef Lucr. Dr. Cornel ALDEA (Cluj-Napoca)

18.30

19.00 Perspective noi în diagnosticul şi tratamentul infecţiilor de tract urinar la copii
Conf. Dr. Carmen DUICU (Tg. Mureş)

R evista R o m ână de P ediatrie - V olumul L X V II, S upliment, A n 2018

15

Joi, 22 martie 2018
S A LA ROMA

COMUNICĂRI ORALE
16.00-17.30
SESIUNEA 3_______________________________________________________________________
Moderatori: Prof. Dr. Marin BURLEA, Prof. Dr. Oana Cristina MĂRGINEAN. Conf. Dr. Gabriela LEŞANU,
Şef Lucr. Dr. Ana Maria PITEA
GASTROENTEROLOGIE Şl NUTRIŢIE
Analiza alimentaţiei la copilul de 6 ani - studiu descriptiv
Dr. Ioana Sonia ARDELEANU, Dr. Florentina MOLDOVANU, Psiholog Corina BACALEAROS, Ec. Ioana NANU,
Dr Michaela NANU (Bucureşti)

Caracteristici clinico-biologice în boala Wilson la copii
Asist. Univ. Dr Steluţa BOROGHINĂ, Asist. Univ. Dr M. GÎLICE, Dr A. CONSTANTIN ESCU, Dr A.-M. MARCU (Bucureşti)

Strategii terapeutice aplicate la pacienţii cu boală Wilson de vârstă pediatrică
Asist. Univ. Dr Steluţa BOROGHINĂ; Asist. Univ. Dr M. GÎLICE, Dr A. CONSTANTINESCU, Dr A.-M. MARCU (Bucureşti)

Tulburare de alimentaţie sau boală somatică? Comorbidităţi şi complicaţii somatice în tulburările de alimentaţie

PROGRAM ŞTIINŢIFIC

Dr Corina CIOBANU, Dr. Alis-Georgiana NANE, Dr. Oana LUPOIU, Dr. Irina CĂTIEŞANU, Dr Simina ŞERBAN (Bucureşti)

Sindromul de suprapopulare bacteriană a intestinului subţire la copil
Şef. Lucr Dr Felicia GALOŞ, Dr Cătălin BOBOC, Dr Mihai MUNTEANU, Asist Univ. Dr Cristina COLDEA, Dr. Mdlina ANGHEL,
Asist. Univ. Dr Anca ORZAN, Prof. Dr. Mihaela BĂLGRĂDEAN (Bucureşti)

Perspectiva medicului asupra pacientului vegan/vegetarian - implicaţii în pediatrie
Dr Emanuela MERCORE HUŢANU (laşi)

Obezitatea morbidă a copilului - o realitate
Asist. Univ. Dr Niculina MANG, Dr Raluca BOLBOAŞE, Asist. Univ. Dr. Raluca TĂMĂŞANU, Asist. Univ. Dr. Giorgiana Flavia BRAD,
Asist. Univ. Dr. Teofana-Otilia BIZEREA, Şef Lucr Dr. Tamara MARCOVICI, Prof. Dr. Otilia MĂRGINEAN (Timişoara)

Evaluarea anomaliilor metabolice la pacienţii pediatrici cu apnee obstructivă de somn
Şef Lucr. Dr Tamara MARCOVICI, Asist. Univ. Dr. Oana BELE!, Asist. Univ. Dr. Giorgiana Flavia BRAD,
Asist. Univ. Dr. Niculina MANG, Asist. Univ. Dr. Raluca-Corina TĂMĂŞANU, Dr. Anca SABĂU, Dr Andreea MILOŞTEANU,
Prof. Dr. Otilia MĂRGINEAN (Timişoara)

Nutriţia copilului cu factor de risc pentru obezitate prin moştenire genetică
Dr. Diana VOICAN, Nutriţionist Codruţa Gabriela NEDELEA (Bucureşti)

17.30 -18.00 Pauza de cafea

16

R evista R omână

de

P ediatrie - V olumul LX V II, Supliment, A n 2018

Joi, 22 martie 2018
SALA ROMA

COMUNICĂRI ORALE
18.00-2 0.0 0
SESIUNEA 4_________________________________________________________________________
Moderatori: Prof. Dr. Otilia MĂRGINEAN. Prof. Dr. Dorin LAZĂR, Conf. Dr. Constantin IORDACHE
REUMATOLOGIE, BOLI AUTOIMUNE
Diagnostic difficulties in a pediatric case of type 1 autoimmune hepatitis
Bianca ARON, Assist. Prof. Lorena Elena MELIŢ, Prof. Oana Cristina MĂRGINEAN (Tg. Mureş)

Actualităţi despre osteomielita acută şi artrita septică la copiii din judeţul Braşov
Dr. Bettina-Lavinia BOERIU, Dr. Liviu MUNTEAN, Prof. Dr. Eugen LEIBOVITZ, Conf. Dr. Oana FALUP-PECURARIU (Braşov)

Sindromul Landry-Guillain-Barre cu debut atipic
Dr. Anca Corina LEONTE, Dr. Andreea Cristina JUFĂ, Dr. Ioana DUMITRU (Braşov)

Sindromul de activare macrofagică recurent, complicaţie redutabilă în artrita idiopatică juvenilă forma sistemică prezentare de caz

PROGRAM ŞTIINŢIFIC

Dr. Luciana PETRESCU, Şef Lucr. Dr. Maria MITRICĂ, Dr. Ioana CRISTEIU, Dr. Daniela VODĂ, Dr. Denisa PETRESCU (Braşov)

GENETICĂ
Caz particular de asocieri malformative la un prematur provenit din sarcină gemelară
Dr. Diana COSTACHE, Dr. lulia PETRESCU, Dr. Gabriela DUICĂ, Dr. Alin NICOLESCU, Prof Dr. Mihaela BĂLGRĂDEAN,
Prof Dr. Simona VLĂDĂREANU (Bucureşti)

Consideraţii despre un lot de pacienţi cu trisomie 21 şi cu MCC, internaţi în două clinici de pediatrie din Craiova
Asist Univ. Dr. Laura Daniela MARINĂU, Prof. Dr. Carmen NICULESCU, Conf. Dr. Ileana PUIU,
Asist Univ. Dr. Veronica MARIA, Prof Dr. Ileana PETRESCU, Asist Univ. Dr. Dalia DOP (Craiova)

Duchenne muscular dystrophy in female patients - genetic and dlnical variability
Univ. Assist. Radu-loan URSU, Lecturer Viorica Elena RADOI, Prof Laurentiu Camil BOHILTEA (Bucureşti)

Array Genomic Comparative Hybridization (aCGH) for the diagnosis of the MECP2 duplication syndrome - a case report
Univ. Assist. Radu-loan URSU, Lecturer Viorica Elena RADOI, Prof Laurentiu Camil BOHILTEA (Bucureşti)

BOLI INFECŢIOASE Şl HIV
Infecţiile cu enterovirusuri non-polio la copiii din judeţul Constanţa
Conf. Dr. Simona Claudia CAMBREA, Dr. Cristina IONESCU, Dr. Raluca MIHAI, Dr. Bianca BOLOJAN, Dr. Simona DIACONU,
Dr. Maria Margareta ILIE, Dr. Consuela MARCAS, Dr. Ioana STANCU CRETU, Dr. Ana Maria IANCU (Constanţa)

Supravegherea nou-născuţilor expuşi perinatal HIV asistaţi social. Date din Institutul Naţional de Boli Infecţioase
„Prof. Dr. Matei Balş", Bucureşti 2013-2017
Dr. Alina CIBEA, Dr. Marina POPOV, Dr. Mariana MĂRDĂRESCU, psiholog Carina MATEI, Dr. Cristina PETRE,
Dr. Rodica UNGURIANU, Dr. Ruxandra DRĂGHICENOIU, asistent social Cristian ANGHELINA (Bucureşti)

Consumul de antibiotice într-un spital de urgenţă
Dr. Andreea PĂNDARU, Farm. Clin. Alexandra BOERU, Dr. Laura BLEOTU, Conf. Dr. Oana FALUP-PECURARIU (Braşov)

Empiem pleural şi abces pulmonar - complicaţii severe ale unei fistule hepatopleurale în sindrom de larva migrans
viscerală
Dr. Mihai Mire! STOICESCU, Şef Lucr. Dr. Marcela IONESCU, Dr. Laura Ioana PURCARU, Dr. Mâlina ALEXIE,
Dr. Mihai RĂDULESCU, Prof Dr. Mihaela BĂLGRĂDEAN (Bucureşti)

R evista R o m â n ă de P ediatrie - V olumul L X V II, S upliment , A n 2018

17

Vineri, 23 martie 2018
SALA LONDRA

09.00 - 10.00 VARIA (BOLI INFECŢIOASE Şl HIV)
Moderatori: Prof. Dr. Victoria ARAMĂ. Prof. Dr. Carmen NICULESCU

09.00-

09.30 Rujeola - o provocare relansată
Prof. Dr. Carmen NICULESCU (Craiova)

09.30

- 10.00 Infecţia HPV şi vaccinarea antiHPV în 2018: Actualităţi şi perspective
Prof. Dr. Victoria ARAMĂ (Bucureşti)

10.00 - 12.20 Simpozioane

Moderatori: Prof. Dr. Victoria ARAMĂ, Conf. Dr. Mădălina GEORGESCU, Prof. Dr. Mihaela BĂLGRĂDEAN,
Prof. Dr. Cristian GHEONEA, Prof. Dr. Sorin MAN, Prof. Dr. Evelina MORARU

10.00-10.30 Saccharomyces boulardii într-o nouă dimensiune (Simpozion Dr. Reddys)
Prof. Dr. Victoria ARAMĂ

10.30-11.00 Importanţa igienei nazale la copii (Simpozion Dr. Reddys)
Conf. Dr. Mădălina GEORGESCU

11.00 - 11.40 Abordări terapeutice de actualitate în prevenţia rahitismului şi dezvoltarea
cognitivă a sugarilor (Simpozion AD Pharma)
PROGRAM ŞTIIN Ţ IFIC

Prof. Dr. Mihaela BĂLGRĂDEAN

11.40-12.10 Faringita acută. Traseul decizional, între presiunea momentului şi recomandările
ghidurilor (Simpozion Angelini)
Prof. Dr. Cristian GHEONEA, Prof. Dr. Sorin MAN

12.10-12.30 Intervenţia pozitivă în evoluţia patologiei respiratorii acute (Simpozion Angelini)
Prof. Dr. Evelina MORARU
12.30 - 12.50 Pauză de cafea

12.50 - 14.00 Simpozioane

Moderatori: Prof. Dr. Doina Anca PLEŞCA, Prof. Dr. Evelina MORARU. Prof. Dr. Sorin MAN

12.50 - 13.10 Efectul antibioticelor sistemice asupra microbiotei intestinale
(Simpozion Alfasigma)
Prof. Dr. Sorin MAN

13.10 - 13.30 Zir-Fos® - expertul în refacerea microbiotei postantibioterapie
(Simpozion Alfasigma)
Prof. Dr. Evelina MORARU

13.30 - 14.00 Rolul modificărilor microbiotei în patologia tubului digestiv
(Simpozion Sandoz)
Dr. Dan Piţigoi

14.00-15.00 Pauză de prânz
15.00-16.00 VARIA___________________________________________________________
Moderatori: Prof. Dr. Mihaela BĂLGRĂDEAN, Prof. Dr. Dumitru MATEI

15.00 - 15.30 Axa intestin-rinichi şi patologiile renourinare la copil. Medicina personalizată
Prof. Dr. Mihaela BĂLGRĂDEAN (Bucureşti)

15.30 - 16.00 Prevenţia epigenetică a bolilor cronice
Prof. Dr. Dumitru MATEI (Bucureşti)
18

R evista R o m ână de P ediatrie - V olumul L X V II, S upliment, A n 2018

Vineri, 23 martie 2018
SALA MILANO

09.30-12.00 GENETICĂ____________________________________________________
Moderatori: Prof. Dr. Marius BEMBEA. Prof. Dr. Mircea COVIC, Prof. Dr. Sorin BUZINSCHI, Prof. Dr. Emilia SEVERIN

09.30 09.50 Progrese recente în tratamentul bolilor genetice
Prof. Dr. Mircea COVIC (laşi)

09.50

10.05 Interrelaţia dintre organismul uman şi microflora sa: Medierea epigenetică

10.05

10.20 The role of SNP array testing in pediatric genetic pathology

10.20

10.35 Anomalii oro-dentare de cauză genetică cunoscută

10.35

10.50 Evaluarea genetică a pacientului pediatric cu hipotonie

10.50

11.05 Sindroame genetice frecvente în cardiologia pediatrică - semne evocatoare,
tablou clinic, teste de diagnostic

11.05

11.15 Anomaliile congenitale minore în practica geneticii clinice

11.15

11.30 Anomaliile congenitale minore - între ignorare şi supraevaluare

11.30

11.45 Caracteristici clinice şi genetice în sindromul Turner

11.45

12.00 Clinical and genetic variability in atypical cystic fibrosis - case series

Prof. Dr. Sorin BUZINSCHI (Braşov)
Asist. Univ. Dr. Adela CHIRIŢĂ, Asist. Univ. Dr. Alexandra MIHĂILESCU (Timişoara)
Prof. Dr. Emilia SEVERIN (Bucureşti)
Dr. Vasilica PLĂIAŞU (Bucureşti)
Prof Dr. Cristina RUSU (laşi)

Prof. Dr. Marius BEMBEA (Oradea)
Şef Lucr. Dr. Simona BUCERZAN (Cluj-Napoca)
Şef Lucr. Dr. Viorica Elena RĂDOI (Bucureşti)
12.00 - 12.20 Pauză de cafea

12.20 - 14.00 HEMATOLOGIE Şl ONCOLOGIE__________________________________________
Moderatori: Prof. Dr. Constantin ARION, Conf. Dr. Ladislau RITLI, Conf. Dr. Anca COLIŢĂ, Conf. Dr. Monica Desiree DRAGOMIR,
Conf. Dr. Smaranda ARGHIRESCU

12.20

12.40 Dificultăţi de diagnostic în oncopediatrie

12.40

13.00 Trombocitopeniile ereditare - diagnostic, evoluţie, monitorizare

13.00

13.20 Evaluarea şi managementul limfadenopatiei la copil: Când suspectăm o
malignitate?

13.20

13.40 Anemii feriprive severe

13.40

14.00 Hipersiderozeleîn practica pediatrică

Conf. Dr. Ladislau RITLI (Oradea)
Conf. Dr. Anca COLIŢĂ (Bucureşti)
Conf. Dr. Monica Desiree DRAGOMIR (Bucureşti)
Conf. Dr. Smaranda ARGHIRESCU (Timişoara)
Prof. Dr. Constantin ARION (Bucureşti)

14.00-15.00 Pauză de prânz
15.00 - 15.20 Efectele benefice ale oligozaharidelor din laptele uman asupra sistemului digestiv
(Simpozion Nestle)
Şef Lucr. Dr. Daniela PĂCURAR (Bucureşti)

R evista R o m ână de P ediatrie - V olumul L X V II, S upliment, A n 2018

19

PROGRAM ŞTIIN Ţ IFIC

Şef Lucr. Dr. Claudia JURCA (Oradea)

Vineri, 23 m artie 2018
S A L A LO N D R A

16,QQ - 17,3-Q S-Lmp.02.L0.an.e

Moderatori: Prof. Dr. Oana Cristina MĂRGINEAN, Prof. Dr. Evelina MORARI), Conf. Dr. Mihai CRAIU,
Şef Lucr. Dr. Camelia BERGHEA

16.00-16.20

Nu trebuie să doară (Simpozion AD Phorma)
Conf. Dr. Mihai CRAIU

16.20-16.40

Actualităţi în tratamentul urticariei la copil (Simpozion AD Pharma)
Şef Lucr. Dr. Camelia BERGHEA

16.40-17.10
17.10-17.30

Particularităţi evolutive şi de management ale copilului născut cu greutate mică
pentru vârsta gestaţională (Simpozion Sandoz)
Prof. Dr. Oana Cristina MĂRGINEAN, Dr. Cristina Patricia DUMITRESCU
De la prevenţia rahitismului la intervenţii complexe imune şi metabolice

PROGRAM ŞTIINŢIFIC

(Simpozion Pharma Brands)
Prof. Dr. Evelina MORARU

17.30 - 18.00

Pauza de cafea

18.00 - 19.00 Simpozioane
Moderatori: Asist. Univ. Dr. Daniela PĂCURAR, Dr. Mihaela OROS

18.00 - 18.30

Boala ficatului gras non-alcoolic la copil (Simpozion Secom)
Asist. Univ. Dr. Daniela PĂCURAR

18.30 - 19.00

Când respiraţia intersectează somnul (Simpozion Secom)
Dr. Mihaela OROS

19.00 - 20.00 NEUROLOGIE Şl PSIHIATRIE_________________________
Moderatori: Prof. Dr. Alexandru Vlad CIUREA. Dr. Dan NICA, Şef Lucr. Dr. Tamara MARCOVICI

19.00-19.20

Privire de ansamblu asupra chisturilor arahnoidice pediatrice intracraniene Experienţă de 417 de cazuri
Prof. Dr. A. V. CIUREA (Bucureşti)

19.20-1 9.4 0 Managementul infecţiilor supurative endocraniene pediatrice
Dr. Dan NICA (Bucureşti)

19.40-2 0.0 0 Patologia somnului la copii - abordare actuală
Şef Lucr. Dr. Tamara MARCOVICI (Timişoara)

20

R evista R o m â n ă de P ediatrie - V o lu m u l L X V II, S u plim en t , A n 2018

Vineri, 23 martie 2018
SALA MILANO

15.20-17.20 CERCETARE ÎN PEDIATRIE________________________________________
Moderatori: Prof. Dr. Cristian GHEONEA, Prof. Dr. Doina Anca PLEŞCA, Prof. Dr. Marin BURLEA, Prof. Dr. Sorin MANI,
Prof. Dr. loan GHERGHINA

15.20

15.40 Cercetarea - o componentă indispensabilă a personalităţii unui bun practician

15.40

16.00 Experienţă şi performanţă la nivel european. Lansare proiect P.O.C.U. „Creşterea
competenţelor multidisciplinare ale personalului medical în vederea îmbunătăţirii
calităţii vieţii copiilor cu boli rare"

16.00

16.20 Cum scriem un articol medical?

16.20

16.40 Omics concept - the new language in medicine

16.40

17.00 Cum citim un articol medical?

17.00

17.20 Limitele protocoalelor de diagnostic şi tratament în practica pediatrică

Prof. Dr. Cristian GHEONEA (Craiova)

Prof. Dr. Doina Anca PLEŞCA (Bucureşti)
Prof. Dr. Oana Cristina MĂRGINEAN (Tg. Mureş)
Prof. Dr. Marin BURLEA (laşi)
Prof. Dr. Sorin MAN (Ciuj-Napoca)

17.20 - 18.00 Pauzd de cafea

18.00 - 18.20 Diferenţa dintre sinbiotice şi probiotice. Imporţanta fructooligozaharidelor pentru
probiotice (Simpozion Fiterman Pharma)
ŞefLucr. Dr. Viorela Gabriela NIŢESCU

18.20-20.00 VARIA__________________________________________________________
Moderatori: Prof. Dr. Ninel REVENCO, Prof. Dr. Dan MORARU, Conf. Dr. Lucia MAZUR-NICORICI, Conf. Dr. Mihai CRAIU

18.20

18.45 Intoleranţa la carbohidraţi şi intervenţii dietetice în sindromul de intestin iritabil şi
boli inflamatorii intestinale

18.45

19.10 Statutul socio-economic al pacienţilor cu lupus eritematos sistemic pediatric

19.10

19.35 Afectarea esofagiană în sclerodermia sistemică la copii

Prof. Dr. Dan MORARU (laşi)
Conf. Dr. Lucia MAZUR-NICORICI, Prof. Dr. Ninel REVENCO (Chişinâu)
Prof. Dr. Ninel REVENCO (Chişinâu)

19.35 20.00 Studiul CompAS - Compararea profilului de siguranţă la utilizarea aerosolilor
salini uscaţi [haloterapie] şi respectiv nebulizare umedă cu soluţie salină
hipertonă, la copilul cu astm bronşic
Conf. Dr. Mihai CRAIU (Bucureşti)

R evista R o m ână de P ediatrie - V olumul L X V II, S upliment, A n 2018

21

PROGRAM ŞTIIN Ţ IFIC

Prof. Dr. loan GHERGHINA (Bucureşti)

Sâmbătă, 24 martie 2018
S A L A LO N D R A

10.00 - 11.00 BOLI INFECŢIOASE SI HIV (I)___________________________________________
Moderatori: Prof. Dr. Viorel ALEXANDRESCU, Prof. Dr. Florea IORDĂCHESCU, Prof. Dr. Evelina MORARU,
Prof. Dr. Dumitru MATEI. Conf. Dr. Oana FALUP PECURARIU

10.00 - 10.30 Vaccinarea antigripală la copiii mici (6 luni-2 ani) şi protecţia împotriva gripei la
copiii foarte mici (0-6 luni)
Prof. Dr. Viorel ALEXANDRESCU, Prof. Dr. Dumitru MATEI (Bucureşti)

10.30

- 11.00 Gripa: Ne temem sau nu de ea?
Conf. Dr. Oana FALUP PECURARIU (Braşov)

11.00

- 11.30 Formulări optime cu vitamine şi minerale pentru o biodisponibilitate crescută
(Simpozion Biofarm)
Prof. Dr. Marin BURLEA

11.30

- 12.00 Pauză de cafea

12.00 - 13.00 BOLI INFECŢIOASE Şl HIV (II)__________________________________

PROGRAM Ş T IIN Ţ IF IC

Moderatori: Prof. Dr. Viorel ALEXANDRESCU, Prof. Dr. Florea IORDĂCHESCU, Prof. Dr. Evelina MORARU,
Prof. Dr. Dumitru MATEI. Conf. Dr. Oana FALUP PECURARIU

12.00 - 12.20 Infecţia cu adenovirusîn pediatrie
Prof. Dr. Florea IORDĂCHESCU (Bucureşti)

12.20

- 12.40 Vaccinarea, riscurile şi atitudinea în situaţii speciale

12.40

- 13.00 Cascada îngrijirilor în infecţia HIV/SIDAÎn România şi importanţa ei în
monitorizarea transmiterii materno-fetale

Prof. Dr. Evelina MORARU (laşi)

Dr. Mariana MĂRDĂRESCU, Prof. Dr. Adrian STREINU-CERCEL (Bucureşti)

13.00

- 13.30 închiderea lucrărilor Conferinţei.
Acordarea premiilor pentru comunicări orale şi postere.
Prof. Dr. Marin BURLEA (Preşedinte SRPed), Prof. Dr. Doina Anca PLEŞCA (Copreşedinte)
Prof. Dr. Oana Cristina MĂRGINEAN (Copreşedinte), Prof. Dr. Adrian GEORGESCU
(Copreşedinte)

înmânarea certificatelor de participare

22

R evista R o m â n ă de P ediatrie - V o lumul L X V II, S upliment , A n 2018

Sâmbătă, 24 martie 2018
SALA MILANO

09.30 - 11.00 URGENŢE PEDIATRICE MAJORE (I)
Moderatori: Prof. Dr. Coriolan Emil ULMEANU, Prof. Dr. Sorin BUZINSCHI, Conf. Dr. Mihai CRAIU

09.30- 10.00 Sindromul vărsăturilor ciclice la copil şi adolescent
Prof. Dr. Coriolan Emil ULMEANU (Bucureşti)
10. 0 0 - 10.20 Criterii de triaj în urgenţele pediatrice

Conf. Dr. Mihai CRAIU, Dr Gabriela BAR (Bucureşti)

10.20-10.40 Complicaţii pulmonare ale pneumoniilor comunitare la copil
Conf. Dr. Mihai CRAIU (Bucureşti)

10.40-11.00 Rolul factorilor genetici şi imuni în şocul septic la copil
Prof. Dr. Sorin BUZINSCHI (Braşov)

11.00

- 11.30 Pauză de cafea

11.30 - 13.10 URGENŢE PEDIATRICE MAJORE (II)__________________________
11.30

11.50 Noile substanţe de abuz în urgenţele pediatrice

11.50

12.10 Provocări în diagnosticul şi tratamentul nou-născuţilor şi sugarilor cu boli
metabolice în secţia de terapie intensivă

12.10

12.30 Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul intoxicaţiilor cu pesticide

12.30

12.50 Miocardita fulminantă la adolescent - cauză de şoc cardiogen în departamentul
de urgenţă. Comentarii pe marginea unui caz clinic

12.50

13.10 Comele toxice

PROGRAM ŞTIIN Ţ IFIC

Moderatori: Prof. Dr. Mihai GAFENCU, Conf. Dr. Tatiana CIOMÂRTAN, Şef Lucr. Dr. Viorela Gabriela NIŢESCU

Prof. Dr. Mihai GAFENCU (Timişoara)
Conf. Dr. Tatiana CIOMÂRTAN (Bucureşti)
Şef Lucr. Dr. Viorela Gabriela NIŢESCU (Bucureşti)
Conf. Dr. Călin LAZĂR, Dr. Lucia CINEZAN (Cluj-Napoca)
Şef Lucr. Dr. Niculai NISTOR (laşi)

R evista R o m ână de P ediatrie - V olumul L X V II, S upliment, A n 2018

23

Sâmbătă, 24 martie 2018
S A LA ROMA

COMUNICĂRI ORALE
09.00-11.00
SESIUNEA 5____________________________________________________________________
Moderatori: Prof. Dr. Marin BURLEA, Prof. Dr. Ninel REVENCO, Prof. Dr. Svetlana HADJIU, Conf. Dr. Tamara ŢURCANU
REUMATOLOGIE
Dereglările de nutriţie la copiii cu afecţiuni reumatologice
Prof. Dr. Ninel REVENCO, Asist. Univ. Dr. Rodico EREMCIUC, Dr. Olgo MOŢPAN, Dr. Adriano GURUŞCIUC,
Dr. Ana COEVA (Chişinâu)

Patternul tiroidian la copiii cu artrită juvenilă idiopatică
Prof. Dr. Ninel REVENCO, Asist. Univ. Dr. Rodica EREMCIUC (Chişinâu)

Riscul accidentului vascular cerebral la copii cu displazii ereditare ale ţesutului conjunctiv
Conf. Dr. Mariana SPRINCEAN, Prof. Dr. Svetlana HADJIU, Dr. Nadejda BEJAN, Dr. Silvia FOCA,
Drd. Dr. Nadejda LUPUSOR, Asist. Univ. Dr. Cornelia CĂLCÎI, Drd. Dr. Olga TIHAI, Prof Dr. Ninel REVENCO (Chişinâu)

PROGRAM ŞTIINŢIFIC

MEDICINĂ RESPIRATORIE
SDRA- complicaţie severă a pneumoniei lobare la un pacient pediatric
Dr. Mâdâlina Laura BOITAŞ, Dr. Georgiana Mihaela BĂLAN, Dr. Lavinia MARIN, Dr. Alexandru SABO,
ŞefLucr. Dr. Marcela IONESCU, Dr. Nicoleta POPESCU, Dr. Radu TĂBĂCARU, Prof. Dr. Mihaela BĂLGRĂDEAN (Bucureşti)

Debut şi evoluţie atipică într-un caz de tuberculoză pulmonară la copil
Dr. Isabelle BULF, Dr. Florin MURGOCI, Conf. Dr. Laura BĂLĂNESCU, Asist. Univ. Dr. Alexandru ULMEANU,
ŞefLucr. Dr. Carmen Mariana ZĂPUCIOIU (Bucureşti)

Dificultăţi de diagnostic la un copil cu criză de apnee
Asist. Univ. Dr. Irina Mihaela CIOMAGA, Dr. Mâdâlina MARDARE, Dr. Oana-Emma HORHOTĂ,
Asist. Univ. Dr. Aniela RUGINĂ, ŞefLucr. Dr. Alina Costina LUCA, ŞefLucr. Dr. Niculai NISTOR (laşi)

Sindrom de activare macrofagică în cadrul unui sepsis cu punct de plecare respirator
ŞefLucr. Dr. Marcela IONESCU, Dr. Roxana TARAŞ, Dr. Maria-Cristina ŞTEFAN, Dr. Maria-Alexandra SPĂTARU,
Dr. Câtâlina MITITELU (Bucureşti)

Pneumonie necrotizantă
ŞefLucr. Dr. Marcela IONESCU, Dr. Roxana TARAŞ, Dr. Maria-Alexandra SPĂTARU, Dr. Maria-Cristina ŞTEFAN,
Dr. Câtâlina MITITELU (Bucureşti)

Stridorul la pacientul pediatric - simptom într-o boală banală sau afecţiune potenţial severă
ŞefLucr. Dr. Ana Maria PITEA, Conf. Dr. Carmen DUICU, Asist. Univ. Dr. Alina Corina GRAMA,
Asist. Univ. Dr. Lidia MAN, Prof. Dr. Oana Cristina MĂRGINEAN (Tg. Mureş)

Pneumonia acută la sugar, coasociată cu timomegalie (sindromul Platter)
Conf. Dr. Tamara ŢURCANU (Chişinâu)

ALERGOLOGIE
Evaluarea calităţii vieţii copiilor cu rinită alergică în Republica Moldova
Asist. Univ. Dr. Ala DAVID (Chişinâu)

11.00

24

-1 1 .3 0

Pauzâ de cafea

R evista R omână

de

P ediatrie - V olumul LX V II, S upliment, A n 2018

Sâmbătă, 24 martie 2018
SALA ROMA

COMUNICĂRI ORALE
11.30-1 3.0 0
SESIUNEA 6__________________________________
Moderatori: Prof. Dr. Otilia MĂRGINEAN. Prof. Dr. Smaranda DIACONESCU
ENDOCRINOLOGIE
Managementul nodulilor tiroidieni la copii
Asist. Univ. Dr. Giorgiana Flavia BRAD, ŞefLucr. D r Tamara MARCOVICI, Asist. Univ. Dr Raluca-Corina TĂMĂŞANU,
Asist. Univ. D r Ioana Manuela BOTA, Asist. Univ. Dr Niculina MANG, D r Gabriela GEORGESCU, Dr Mârioara CORNEANU,
Prof. Dr Otilia MĂRGINEAN (Timişoara)

ORTOPEDIE
Scolioza idiopatică la copil - abordare şi tratament neinvaziv
Prof. Dr Elena CĂCIULAN, Dr Diana VOICAN, Kinetoterapeut Dr Daniela STANCA, Kinetoterapeut Dana MARIN (Bucureşti)

NEONATOLOGIE
Monitorizarea cerebrală şi transfuziile la prematurul cu greutate foarte mică la naştere
Dr. Mihaela DEMETRIAN, Dr. Andreea AVRAMESCU, Dr. Vlad DIMA (Bucureşti)

CARDIOLOGIE
Tromboembolismul pulmonar
ŞefLucr. Dr Alina Costina LUCA, Conf. Dr Constantin IORDACHE, Dr lonuţALBU (laşi)

Hipertensiunea pulmonară
ŞefLucr. Dr. Alina Costina LUCA, Conf. Dr. Constantin IORDACHE (laşi)

NEUROCHIRURGIE
Chisturile arahnoidiene intracraniene - o dilemă în patologia pediatrică şi neurochirurgicală
ŞefLucr. Dr A. TAŞCU, Dr. A. ILIESCU, Dr. C. PASCAL, D r lulia Elisabeta BĂLĂLĂU VAPOR, Dr. Irina TUDOSE,
Asist. Univ. D r R.E. RIZEA (Bucureşti)

URGENŢE
Peritonita - complicaţie a dializei peritoneale acute (serie de cazuri)
Asist. Univ. Dr Ioana ŢIERANU, Asist. Univ. Dr. Diana COSTACHE, Dr. Mariana COSTIN, Dr. Cătălin BOBOC,
Asist. Univ. D r Loredana-lonela POPA, Asist. Univ. D r Anca CROITORU, Dr. Ioana MIHALACHE,
Prof. Dr. Mihaela BĂLGRĂDEAN (Bucureşti)

R evista R o m â n ă de P ediatrie - V olumul L X V II, S upliment , A n 2018

25

PROGRAM ŞTIINŢIFIC

Provocări în diagnosticul şi managementului durerii articulare la copil
Asist. Univ. Drd. Dr Raluca-Corina TĂMĂŞANU, Asist. Univ. Dr Giorgiana Flavia BRAD, Asist. Univ. Drd. Dr Teofana-Otilia BIZEREA,
Asist. Univ. Drd. D r Ioana Manuela BOTA, Asist. Univ. Drd. Dr. Niculina MANG, Prof Dr Otilia MĂRGINEAN (Timişoara)Download original PDF file

ER1109.pdf (PDF, 580.54 KB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file ER1109.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0001898325.
Report illicit content