ER1109.pdf


Preview of PDF document er1109.pdf

Page 12318

Text preview


Miercuri, 21 martie 2018
C O N F E R IN Ţ A N A Ţ IO N A L Ă DE P E D IA T R IE 2018

PROGRAM
14.00

Deschiderea Secretariatului. înregistrarea participanţilor.
S A LA LO NDRA

16.00-17.30 CARDIOLOGIE (I)___________________________________________________
Moderatori: Prof. Dr. Rodica TOGÂNEL, Prof. Dr. Aurel NECHITA, Conf. Dr. Amalia FĂGĂRĂŞAN

16.00 - 16.30 Abordarea diagnostică a cardiopatiilor congenitale critice
Prof. Dr. Rodica TOGÂNEL (Tg. Mureş)

16.30

- 17.00 What is new in the pharmacological treatment of arterial hypertension in child
Conf. Dr. Amalia FĂGĂRĂŞAN (Tg. Mureş)

17.00 - 17.30 Actualităţi privind cardiomiopatiile dobândite la copil
Prof. Dr. Aurel NECHITA (Galaţi)
17.30 - 18.00 Pauză de cafea

18.00-19.30 CARDIOLOGIE (II)_________________________________
Moderatori: Prof. Dr. Rodica TOGĂNEL, Prof. Dr. Aurel NECHITA, Conf. Dr. Amalia FĂGĂRĂŞAN

18.00

18.20

Definiţia şi diagnosticul hipertensiunii arteriale la copil în noul ghid european
dedicat HTA la copil şi adolescent (2016)
Şef Lucr. Dr. Ioana Adriana GHIORGHIU, Asist. Univ. Dr. Cristina RĂDULESCU,
Prof. Dr. Doina Anca PLEŞCA (Bucureşti)

18.20

18.40

Heart failure from etiology and pathophysiology to treatment
Şef Lucr. Dr. Liliana GOZAR(Tg. Mureş)

18.40

19.00

Up to date in infective endocarditis
Şef Lucr. Dr. lolanda MUNTEAN (Tg. Mureş)

19.00

19.30

Sincopa la copil - diagnostic şi management
Conf. Dr. Constantin IORDACHE (laşi)

8

R evista R o m ână de P ediatrie - V olumul L X V II, S upliment, A n 2018