ER1109.pdf


Preview of PDF document er1109.pdf

Page 1 2 34518

Text preview


Miercuri, 21 martie 2018
S A LA ROMA

COMUNICĂRI ORALE
1 6 .0 0 -1 7 .3 0
SESIUNEA 1____________________________________________________________________
Moderatori: Conf. Dr. Monica Desiree DRAGOMIR, Şef. Lucr. Dr. Doiniţa SFRIJAN. Şef Lucr. Dr. Carmen ZĂPUCIOIU
HEMATOLOGIE Şl ONCOLOGIE
Limfohistiocitoza hemofagocitică - o provocare permanentă în practica pediatrică
Asist. Univ. Dr. Mihaela BĂTĂNEANŢ, Asist. Univ. Dr. Cristian JINCA, Asist. Univ. Dr. Estera BOERIU,
Asist. Univ. Dr. Anca POPOIU, Asist. Univ. Dr. Patricia URTILĂ, Dr. Mihaela BAICA, Dr. Mihaela Popa ŞERB,
Conf. Dr. Maria CUCURUZ, Conf. Dr. Smaranda ARGHIRESCU, Prof. Dr. Margit ŞERBAN (Timişoara)

Mastocitoza la copil: Aspecte clinice, de diagnostic şi tratament
Şef Lucr. Dr. Elena Camelia BERGHEA (Bucureşti)

Anemia sideroblastică

PROGRAM ŞTIINŢIFIC

Drd. Dr. Maria MIHALACHI, Prof. Dr. Valentin ŢUREA (Chişinâu)

Morbiditatea spitalizată prin methemoglobinemie şi abordul terapetic actual
Dr. Vasile Eduard ROŞU, Dr. Anca ADAM, Dr. Oana CRENGANIŞ, Conf. Dr. Odetta DUMA,
Şef Lucr. Dr. Solange Tamara ROŞU (laşi)

Rolul trombelastogramei în managementul personalizat al hemofiliei congenitale cu inhibitori
Dr. Ana Maria STĂNESCU, Drd. Dr. Horaţiu VULTUR, Dr. Silvia ŢUGUI, Dr. Cristina CRUCICĂ, Dr. Iulian UNGUREANU,
Dr. Tudor NEAMŢU, Cercet. Ştiinţific Gr. I Dr. Valentina USCĂTESCU, Şef Lucr. Dr. Adriana DIACONU (Bucureşti)

Alloanticorpii anti-fVIII. Provocări diagnostice şi terapeutice
Dr. Silvia ŢUGUI, Drd. Dr. Horaţiu VULTUR, Dr. Ana Maria STĂNESCU, Dr. Cristina CRUCICĂ, Dr. Iulian UNGUREANU,
Dr. Tudor NEAMŢU, Şef Lucr. Dr. Adriana DIACONU (Bucureşti)

Probleme de diagnostic într-un caz de adenopatie generalizată
Asist. Univ. Dr. Alexandru ULMEANU, Dr. Sorina STUPARU, Dr. Oana IARU, Şef Lucr. Dr. Carmen ZĂPUCIOIU (Bucureşti)

Hipoplazia medulară, stare preleucemică - prezentare de caz clinic
Şef Lucr. Dr. Daniela VODĂ, Dr. Carmen OŢELEA, Dr. Carmen PASCU, Dr. Mirela COMŞA, Dr. Laura Maria DIMA (Braşov)

17.30 -18.00 Pauzâ de cafea

10

R evista R omână de P ediatrie - V olumul LX V II, Supliment, A n 2018