Gardena Sileno.pdf


Preview of PDF document gardena-sileno.pdf

Page 1 23460

Text preview


Inhoud
1 Inleiding

1.1 Memo..................................................................... 3
1.2 Productbeschrijving................................................3
1.3 Productoverzicht.................................................... 5
1.4 Symbolen op het product....................................... 5

2 Veiligheid

2.1 Veiligheidsdefinities................................................7
2.2 Algemene veiligheidsinstructies............................. 7
2.3 Veiligheidsinstructies voor bediening..................... 8

3 Installatie

3.1 Presentatie........................................................... 11
3.2 Voorbereidingen...................................................11
3.3 Laadstation...........................................................12
3.4 De accu laden...................................................... 15
3.5 Grensdraad.......................................................... 15
3.6 De begrenzingsdraad aansluiten......................... 19
3.7 De begeleidingsdraad installeren.........................20
3.8 De installatie controleren......................................22
3.9 Ingebruikname en begeleidingskalibratie.............22
3.10 Bedieningspaneel...............................................22
3.11 Menustructuur.................................................... 23
3.12 Schema.............................................................. 24
3.13 smart system......................................................26
3.14 Instellingen......................................................... 27
3.15 Overzicht menustructuur.................................... 32
3.16 Overzicht menustructuur.................................... 33
3.17 Voorbeelden van indelingen van tuinen............. 34

6.3 Informatiemeldingen.............................................47
6.4 Indicatielampje in het laadstation......................... 48
6.5 Symptomen.......................................................... 49
6.6 Breuken in de lusdraad opsporen........................ 50

7 Vervoer, opslag en verwerking

7.1 Transport..............................................................53
7.2 Winterbeurt...........................................................53
7.3 Na de winteropslag.............................................. 53
7.4 Informatie over het milieu.....................................53
7.5 Accu verwijderen voor recyclen........................... 54

8 Technische gegevens

8.1 Technische gegevens.......................................... 55

9 Garantie

9.1 Garantiebepalingen..............................................57

10 EG verklaring van overeenstemming

10.1 EG verklaring van overeenstemming................. 58

4 Werking

4.1 De AAN/UIT-knop................................................ 37
4.2 De robotmaaier starten........................................ 37
4.3 Bedieningsmodi....................................................37
4.4 Stoppen................................................................38
4.5 Uitschakelen.........................................................38
4.6 Schema en Stand-by............................................38
4.7 Een lege accu opladen.........................................39
4.8 Maaihoogte aanpassen........................................39

5 Onderhoud

5.1 Introductie - onderhoud........................................ 41
5.2 Robotmaaier reinigen...........................................41
5.3 Messen vervangen...............................................42
5.4 Software-update...................................................42
5.5 Accu..................................................................... 42
5.6 Winterbeurt...........................................................43

6 Probleemoplossing

6.1 Introductie - problemen oplossen.........................44
6.2 Foutmeldingen..................................................... 44

2

367 - 004 - 16.02.2018