Gardena Sileno.pdf


Preview of PDF document gardena-sileno.pdf

Page 1 2 3 45660

Text preview


op de OK-knop te drukken, voordat het mogelijk is om
opnieuw te beginnen. De PIN-code in combinatie met de
Start-knop werkt als een startvergrendeling.

1.2.4 Bewegingspatroon

De messen moeten in goede staat zijn voor de beste
maairesultaten. Houd de messen zo lang mogelijk
scherp door het gazon vrij van takken, steentjes en
andere objecten te houden.

Het bewegingspatroon van de robotmaaier is
willekeurig, hetgeen betekent dat een bewegingspatroon
nooit wordt herhaald. Met dit maaisysteem wordt het
gazon gelijkmatig gemaaid zonder maaistrepen van de
robotmaaier.

Vervang de messen regelmatig voor het beste
maairesultaat. Zie Messen vervangen op pagina 42.

1.2.3 Werkmethode
De robotmaaier maait automatisch het gazon. Hierbij
wisselen maaien en laden elkaar continu af.
Wanneer de robotmaaier een obstakel raakt of de
begrenzingsdraad nadert, rijdt de robotmaaier achteruit
en kiest hij vervolgens een nieuwe richting. Sensoren op
de voor- en achterkant van de robotmaaier detecteren
wanneer de robotmaaier de begrenzingsdraad nadert.
De voorzijde van de robotmaaier rijdt altijd een bepaalde
afstand voorbij de begrenzingsdraad voordat de maaier
keert. De afstand kan zo nodig worden aangepast aan
de installatie.

1.2.5 Het laadstation vinden
De robotmaaier rijdt in een onregelmatig patroon totdat
hij bij de begeleidingsdraad komt. Vervolgens volgt hij
de begeleidingsdraad naar het laadstation. De
begeleidingsdraad is een kabel die vanaf het laadstation
bijvoorbeeld richting een afgelegen deel van het
werkgebied of door een smalle doorgang wordt gelegd.
Deze is aangesloten op de begrenzingsdraad en zo kan
de robotmaaier het laadstation veel gemakkelijker en
sneller vinden.

De STOP-knop boven op de robotmaaier wordt vooral
gebruikt om de rijdende robotmaaier te laten stoppen
wanneer deze over het gazon rijdt. De STOP-knop dient
ook te worden ingedrukt als de robotmaaier zich in een
actieve status bevindt, maar stilstaat in het laadstation.
Nadat op STOP is gedrukt, is het mogelijk om het
toetsenbord te bedienen en bijvoorbeeld naar het menu
te gaan of de bedieningsmodus te wijzigen. De PINcode moet worden ingevoerd en worden bevestigd door

4 - Inleiding

367 - 004 - 16.02.2018