inleiding lotingvoorstel democratienu 2018 10 08 .pdf

File information


Original filename: inleiding lotingvoorstel democratienu 2018 10 08.pdf
Author: Paul Nollen

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice 4.1.5, and has been sent on pdf-archive.com on 23/10/2018 at 14:48, from IP address 87.66.x.x. The current document download page has been viewed 758 times.
File size: 89 KB (4 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


inleiding lotingvoorstel democratienu 2018 10 08.pdf (PDF, 89 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Representatieve volksvertegenwoordiging
aangesteld door loting
v 2018 10 08

Inleiding:
Het principe van onze voorstellen is zoals de 'Jury' in zijn juridische toepassing. De
'Wetgevende volksjury' wordt enkel opgeroepen als er de noodzaak toe is en heeft een
mandaat van korte duur met beslissingsrecht in één welbepaalde zaak.
Voorstel 'proportioneel' (*1)
Bij de nationale verkiezingen kunnen de kiezers een aantal bijkomende parlementaire 'zetels' toewijzen
aan een descriptief representatieve (*2) volksjury van tenminste 500 burgers, aangeduid door loting.
Deze Wetgevende volksjury zal meestemmen met de verkozen parlementariërs bij alle wetsvoorstellen en
voorstellen van uitvoeringsbesluiten die door de burgers van voldoende maatschappelijk belangrijk geacht
worden. Voor elke stemming wordt er een nieuwe jury opgeroepen.

Vragen en antwoorden:
1. Hoe ziet de wetgevende macht er uit na het oproepen van een 'Wetgevende Volksjury'?
– De volksjury staat zoals een 'partij' in de politieke structuur. Het is de burger zelf die bij vrije
verkiezingen de machtsverhoudingen bepaald.
Partij A

Partij B

Volksjury

-------------------------------------------------------------------PARLEMENT

----------------------

n zetels

n zetels

n zetels

150 zetels

1-4

Partij C

n zetels

N zetels

2. Hoe ziet de wetgevende beslissing structuur er uit als de volksjury niet wordt opgeroepen ?
– In dat geval is de werking zoals ze nu is.
Partij A

Partij B

Partij C

------------------------------------------------------------------PARLEMENT
n zetels

n zetels

n zetels

150 Zetels

3. Hoe wordt de zetelverdeling berekend?
– Er zijn verschillende mogelijkheden.
Een voorbeeld: De burgers kunnen bij de verkiezingen hun stem uitbrengen voor een partij (kandidaat) of
de volksjury. Zij kunnen ook hun stem verdelen tussen een partij en de volksjury (panacheren).
Of dit iets wijzigt aan de zetelverdeling en dus de machtsverhoudingen in het parlement zal ook afhangen
van het aantal burgers dat voorheen niet ging stemmen of blanco stemde en nu mogelijk wél deelneemt
aan de verkiezingen.
De zetelverdeling zou eerst berekend kunnen worden voor de partijen, volgens het huidig
berekeningssysteem, zonder rekening te houden met de stemmen voor de volksjury. Dit resulteert in de
zetelverdeling voor het parlement.
Dan kan het gemiddeld aantal stemmen dat nodig is voor een zetel in het parlement daaruit afgeleid
worden waarna de 'bijkomende virtuele zetels' voor de volksjury berekend worden.

I---------------- 6.200.000 geldige stemmen -------------I
Partij A

Partij B

Partij C

500.000 stemmen
Volksjury

-----------------------------------------------------------------PARLEMENT
n1 zetels

n2 zetels

150 zetels
(vast aantal)
( Parlement 6.200.000 : 150 = 41.333

2-4

n3 zetels

n4 zetels

12 zetels
(proportioneel aantal)
Volksjury 500.000 : 41.333 = 12 )

5. Hoe wordt de Wetgevende volksjury opgeroepen ? (*1)
– Er zijn voor de oproeping van de Wetgevende volksjury 4 mogelijkheden.
Naar aanleiding van een wetsvoorstel of uitvoeringsbesluit van het parlement
Oproeping door een Agenda jury

1

Volksjury

Oproeping door een petitie

2

Agenda jury

Volksjury

Petitie

Naar aanleiding van een wetsvoorstel of uitvoeringsbesluit van de Evaluatie jury dat ook aan de
verkozen parlementariërs wordt voorgelegd.

3

Volksjury

4

Volksjury

parlementariers

parlementariers

Evaluatie jury

Evaluatie jury

Petitie
De Agenda Jury is permanent actief met snel wisselende bezetting.
De Evaluatie jury wordt opgeroepen door een petitie.
Bij ruimere interpretatie van het voorstel zou ook een uitgebreide Evaluatie jury (ref. G 1000) die
eenmaal per jaar bijeengeroepen wordt eigen voorstellen kunnen lanceren (zie bv ons 'twee kamer'
voorstel op Europees niveau).

3-4

Referenties:
(*1) – Voorstel democratie.nu :
'Loting als democratisch systeem voor de aanduiding van een echte volksvertegenwoordiging, ook
'volksjury' genoemd.
Zie dossier loting http://blog.seniorennet.be/democratie/archief.php?ID=2183587
(*2) http://www.politiekecommunicatie.be/Thesisprijs%202016/Masterproef_Samantha
%20Koelewijn.pdf (blz 11 – 2.1.1 Pitkin 1967 )
' De derde vorm is descriptieve representatie en is gebaseerd op gelijkenis. Van deze vorm is sprake
wanneer een persoon ascriptieve kenmerken deelt met zijn of haar politieke vertegenwoordiger.
Ascriptieve kenmerken zijn moeilijk te veranderen kenmerken als ras, etniciteit, geslacht of het hebben
van de dezelfde ervaringen of gezamenlijke interesses. Descriptieve representatie draait om de kenmerken
van een bepaalde groep die te herkennen zijn in de vertegenwoordiger. '

Voor ons blijft het recht op initiatief (bepaling van de politieke agenda) en referendum (het beslissingsrecht)
de voornaamste uiting van volkssoevereiniteit. Loting is in een democratie een aanvullend democratisch
element.
We benadrukken dat het plebisciet (een referendum op initiatief van de overheid ) niet behoort tot het
democratisch instrumentarium.
Plebisciet : staatsrecht - referendum dat op initiatief van de overheid wordt gehouden. De uitslag van een
plebisciet kan in principe bindend of niet-bindend zijn. Voorstanders van referenda staan doorgaans
wantrouwend tegenover het plebisciet, omdat zo'n referendum als het ware van bovenaf wordt opgedrongen
aan de bevolking. Hierbij bestaat het risico dat de overheid aanstuurt op een door de organisatoren gewenste
uitkomst. Het woord 'plebisciet' heeft daarom voor voorstanders van het referendum een negatieve klank, en
roept associaties op met manipulatief gedrag van dictatoriale regimes. (bron: parlement.com)

----------------------------------------------------------------------

Paul Nollen
Meer Democratie vzw

4-4


Document preview inleiding lotingvoorstel democratienu 2018 10 08.pdf - page 1/4

Document preview inleiding lotingvoorstel democratienu 2018 10 08.pdf - page 2/4
Document preview inleiding lotingvoorstel democratienu 2018 10 08.pdf - page 3/4
Document preview inleiding lotingvoorstel democratienu 2018 10 08.pdf - page 4/4

Related documents


inleiding lotingvoorstel democratienu 2018 10 08
untitled pdf document 15
senaat aangeduid door loting 2018 10 19
begrippen en toepassingen van  loting  v 2018 10 07
dossier loting in politiek en samenleving 201810 07
lp sv verkiezingsprogramma 2018

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file inleiding lotingvoorstel democratienu 2018 10 08.pdf