Toetsing loting voorstel “democratie.nu” 2018 10 08 .pdf

File information


Original filename: Toetsing loting voorstel “democratie.nu” 2018 10 08.pdf
Author: Paul Nollen

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice 4.1.5, and has been sent on pdf-archive.com on 23/10/2018 at 14:48, from IP address 87.66.x.x. The current document download page has been viewed 553 times.
File size: 65 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Toetsing loting voorstel “democratie.nu” 2018 10 08.pdf (PDF, 65 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Toetsing loting voorstel “Meer Democratie”
v 2018 10 07

Documenten :
Loting als democratisch systeem voor de aanduiding van een echte volksvertegenwoordiging,
ook “volksjury” genoemd (*1)
- voorstel I proportioneel systeem – auteur: Paul Nollen democratie.nu vzw
Intercameral Relations in a Bicameral Elected and Sortition Legislature – Pierre-Etienne
Vandamme, Vincent Jacquet, Christoph Niessen, John Pitsys & Min Reuchamps (*2)

In hun publicatie 'intercameral Relations in a Bicameral Elected and Sortition Legislature ” bespreken
de auteurs verschillende mogelijkheden en de mogelijke voor- en nadelen.
Een bijzondere zorg blijkt dat de 'legitimiteit' van verkiezingen in het gedrang zou kunnen komen. 'if
the elected chamber proves less popular than the sortition one, the legitimacy of elections might come
into question'.
In ons voorstel zijn vrije verkiezingen een essentieel onderdeel vermits ook de (virtuele) 'zetels' van
de door loting samengestelde Jury door de verkiezingen bepaald worden. Hiermee vervalt dan ook
grotendeels de zorg voor de legitimiteit vermits het de kiezers zelf zijn die de machtsverhoudingen
bepalen. Na enkele legislaturen zal blijken hoe de machtsverhoudingen tussen de 'verkozenen' en de
'door loting samengestelde Jury' door de burger bepaald worden.
Ook wijzen de auteurs er op dat de 'verkozenen' kunnen proberen de door loting samengestelde kamer
in diskrediet te brengen door, bijvoorbeeld, te wijzen op het gebrek aan ervaring en
verantwoordelijkheid.
'In turn elected representatives might try to discredit the sortition representatives as, for example,
lacking experience or accountability'.
Dit argument tegen de door loting samengestelde Jury gaat evenzeer op voor de 'verkozenen'. Er is
geen enkele bekwaamheid eis voor de verkozenen en de 'verantwoordelijkheid' is in de praktijk
dikwijls zo goed als onbestaande (*3). De eis voor de door loting samengestelde Volksjury is overigens
niet bekwaamheid of verantwoordelijkheid maar descriptieve representativiteit. Aan deze laatste eis
voldoen onze 'verkozenen' in het electoraal systeem helemaal niet. (*4)

Referenties:
*1- Loting als democratisch systeem voor de aanduiding van een echte volksvertegenwoordiging, ook
“volksjury” genoemd
Zie dossier loting http://blog.seniorennet.be/democratie/archief.php?ID=2183587
*2 – Intercameral Relations in a Bicameral Elected and Sortition Legislature
https://ssc.wisc.edu/~wright/929-utopias-2018/wp-content/uploads/2018/01/Vandamme-et-al-PSspecial-issue-on-sortition.pdf
*3- De opmars van de Calimeros https://soc.kuleuven.be/centre-for-political-research/publicaties-luchuyse/bestanden/pdfs-boeken/1999_De-opmars-van-de-calimeros.pdf
*4- Dimitri Durant – Thinking Sortition
https://www.psa.ac.uk/sites/default/files/conference/papers/2017/Courant%20Dimitri%2C
%20Thinking%20Sortition%2C%20version%20PSA%2C%2011%20A5%2C%202017.03_0.pdf

1-1


Document preview Toetsing loting voorstel “democratie.nu” 2018 10 08.pdf - page 1/1


Related documents


toetsing loting voorstel democratienu 2018 10 08
untitled pdf document 15
inleiding lotingvoorstel democratienu 2018 10 08
dossier loting in politiek en samenleving 201810 07
untitled pdf document 16
senaat aangeduid door loting 2018 10 19

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Toetsing loting voorstel “democratie.nu” 2018 10 08.pdf