ER1127.pdf


Preview of PDF document er1127.pdf

Page 1...48 49 5051 52

Text preview


34.
Czynniki ryzyka wczesnej reoperacji po leczeniu chirurgicznym przewlekłego krwiaka
podtwardówkowego

R. M. Krzyżewski, B. M. Kwinta, K. M. Kliś, M. Gackowska, J. Polak, K. Stachura, M.
Moskała
35.

Ultrawczesna kraniektomia odbarczająca w leczeniu chorych po urazach głowy w
różnych grupach wiekowych

P. Jasielski, Z. Czernicki, W. Koszewski, P. Dąbrowski
36.

Czynniki predykcyjne skutecznej ewakuacji przewlekłego krwiaka podtwardówkowego
przez przyłóżkową trepanację czaszki

S. Kierońska
37.
Analiza porównawcza subiektywnej uciążliwości stosowania ramowej techniki

TEMATY SESJI POSTEROWYCH

stereotaktycznej w neuromodulacyjnym leczeniu zaburzeń ruchowych oraz podczas biopsji

50

guzów mózgu.

M. Czyżewski, M. Nasrallah, H. Koziara, K. Szalecki, E. Sołtan, P. Nauman, T. Mandat