Statutoj ILERA .pdf

File information


Original filename: Statutoj ILERA.pdf
Author: co2mm;Javier Ramos Nistal

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 05/12/2018 at 23:21, from IP address 200.0.x.x. The current document download page has been viewed 201 times.
File size: 12 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Statutoj ILERA.pdf (PDF, 12 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Statutoj ILERA
ILERA estas unuiĝo de radioamatoroj, kiuj uzas Esperanton por siaj celoj.
LA CELOJ DE ILERA estas:
a. Varbi membrojn inter radioamatoroj kaj Esperantistoj.
b. Kunordigi Esperantistajn Radioamatorojn por pli interesa kaj efika agado.
c. Alporti humanan helpon al socio uzante potencialajn agadeblecojn de esperantistaj
radioamatoroj.
d. Kunlabori kun ĉiuj homoj kaj organizaĵoj, kiuj agadas kontraŭ la lingva diskriminacio.
KONFORME AL SIAJ CELOJ ILERA:
a. Eldonas bultenon kaj diplomon
b. Organizas konkursojn.
c. Aŭspicias diversskalajn renkontiĝojn.
d. Kunordigas eterajn rondojn, renkontiĝojn, komunajn laborfrekvencojn.
MEMBRECO
Membro de ILERA estas ĉiu radioamatoro kiu agnoskas la statuton kaj aktive subtenas la
agadon de ILERA. Ĉiu membro havas personan registritan membrokarton.
STRUKTURO DE ILERA:
La prezidanto, Vicprezidanto(j), sekretario(j), kasisto(j) kaj landaj (teritoriaj) reprezentantoj
formas la estraron de ILERA la landa reprezentanto estas tute suverena en sia lando kaj
kunordigas la tutan agadon. Agaddaŭro de la estraro estas 5 jaroj.
KOTIZOJ
Sian efektivan membrecon kaj aktiveconmembro de ILERA manifestas per akurata pagado de
la membrokotizo. Ĝi estas pagata al la landa reprezentanto aŭ rekte al ILERA-konto difinita de
la estraro.
Ĉefaj elspezoj de la kolektita sumo estas: Eldono de la bulteno kaj ĝia ekspedo, poŝtaj
elspezoj. Financa raporto estas publikigata po unu foje ĉiun jaron en la bulteno.
ŜANĜOJ DE LA STATUTOJ
Ŝanĝoj en la statuto difinas la estraro. Proponoj pri ties ŝanĝoj estas bonvenaj al la estraro kaj
estas diskutataj en cirkuleraj leteroj.


Document preview Statutoj ILERA.pdf - page 1/1


Related documents


statutoj ilera
adresaro klera 2018 07 25
adresaro klera 2016 por printi
adresaro klera 2014
pes 65
guia de estudos csnu vsip 2017

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Statutoj ILERA.pdf