PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactenkiyonetimyatirimtesvikbelgesi .pdf


Original filename: enkiyonetimyatirimtesvikbelgesi.pdf

This PDF 1.7 document has been generated by Microsoft® Word for Office 365, and has been sent on pdf-archive.com on 18/12/2018 at 16:04, from IP address 176.40.x.x. The current document download page has been viewed 289 times.
File size: 187 KB (6 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Yönetim Danışmanlığı
Enki Yönetim Danışmanlığı olarak, müşterimizin temel operasyonlarının etkinlik ve
verimliliğini artırmada ve kurumsal stratejilerini belirlemelerine destek oluyoruz. İşinizi
ve karşınızdaki seçeneklerin ticari etkilerini daha geniş perspektifte
anlamlandırıyoruz. Pazarlama bilgimizi teknik uzmanlığımız ile birleştirerek sizin için
doğru sonuçlar üretiyoruz.

Kurumsal Eğitim
İşletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı elde etmesinin hatta
varlığını sürdürebilmesinin yolu stratejik yönetim araçlarını etkili kullanan nitelikli
liderlik kadroları ile gerçekleşebilir. Kurumsal eğitimler ile işletmeler hem liderlik
kadrolarının hem de çalışan kadrolarının planlama, örgütleme, yöneltme,
koordinasyon ve motivasyon kapasitelerini artırır.

Yatırım Teşvik Belgesi
Yatırım Teşvik Sistemi, sermaye birikimini yatırıma yönlendirmek, üretimde yüksek
katma değer yaratmak, teknoloji kullanımını ve yenilenmesini özendirmek, bölgeler
arası ekonomik dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve dünya ölçeğinde
rekabet gücü sağlamak için yatırımların ve yatırımcıların devlet tarafından teşvik
edilmesi için verilen bir teşviktir.

Proje Geliştirme
Son yıllarda kamu ve yabancı fonlar hibe kaynaklarını; yalnızca yatırımını doğru
projelendirmiş işletmelere vermeye başladı. Buradaki temel etken yatırımın/projenin plan
aşamasında doğru değerlendirilmesi ve ölçümlenebilmesini sağlamasıdır. Bu bağlamda Enki
işletmelerin ihtiyaç duyduğu alanlarda proje geliştirme hizmeti vererek işletmelerin bu
hibelerden faydalanmasını sağlamaktadır.

Araştırma Projeleri
PAZAR ARAŞTIRMASI
Yeni işletme yatırımı yapılırken faaliyet gösterilecek pazarı doğru değerlendirmiş olmak en
önemli ön koşullardan biridir. Rekabetin ve rakiplerden daha iyi performans göstermenin
anahtarı, öne çıkan büyüme alanlarını ve pazar trendlerini iyi anlayabilmektir. Başarılı bir iş
stratejisi geliştirmek; işin, piyasanın ve müşterilerin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını
gerektirmektedir. Bununla birlikte yatırımın geri dönüş hızını iyi analiz etmek, piyasa
dinamiklerini çok iyi takip etmek, rekabetçi ortamda uzun vadeli dayanabilmek, dış çevrede
oluşan hızlı gelişmelere tepki verebilmek için pazar araştırmalarının doğru ve sağlıklı
yapılması gerekir. Bütün bunların ışığında yeni girişimcilerin riskini minimize etmek ve
yatırımlarının uzun soluklu olabilmesi için pazar araştırması ile üretilecek ürünün belirlenmesi
ve yatırımda kullanılacak hibelerin planlanması için kapsamlı bir rapor hazırlanmaktadır.

YATIRIM FİZİBİLİTE RAPORU

Bir yatırım ya da proje başlatma kararı almadan önce gerekli bütün bilgilerin sistemli bir
şekilde elde edilmesidir. Bu amaçla ekonomik, teknik, finansal, yasal ve örgütsel araştırmalar
yapılarak işletmenin yapacağı yeni yatırımın yapılıp yapılmayacağına karar vermek için güçlü
bir argümana sahip olunur.

REFEREANSLAR:
DİM PETROL, DİVAŞ ALÜMİNYUM ve FERM YAPI.

KOSGEB PROJELERİ
KOBİGEL PROJE
KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin
oluşturulması, İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle ulusal ve
uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin arttırılması
amacı ile hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir. Program kapsamında 300.000 TL hibe
ve 700.000 TL faizsiz kredi verilmektedir. Enki, işletmelerin bu programdan
faydalanabilmeleri için proje geliştirme ve uygulama hizmeti vermektedir.

REFEREANSLAR:
ALKAN TEKSTİL, ALTINDAĞ İNŞAAT, ARDE MOBİLYA, BEYAZ GRUP, ÇÖZÜM OFİS,
DİPER PERDE, ELEMENT MÜHENDİSLİK ve SOLİN PERDE.

İŞ BİRLİĞİ - GÜÇ BİRLİĞİ PROJELERİ
KOSGEB tarafında küçük ve orta ölçekli işletmelerin işbirliği- güçbirliği anlayışıyla bir araya
gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak
hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında
hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerin desteklenmesine yönelik
olarak verilen 1.500.000 TL üst limitli faizsiz kredi ve hibe programıdır. Enki, işletmelere bu
programdan faydalanabilmeleri için proje geliştirme ve uygulama hizmeti vermektedir.

REFEREANSLAR:
ODABAŞI MAKİNE

AR-GE ve İNOVASYON PROJELERİ
KOSGEB tarafında küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya
hizmet üretilmesi konularında yürütecekleri projeleri desteklenmektedir. Program
kapsamında 500.000 TL hibe ve 1.000.000 TL faizsiz kredi verilmektedir. Enki, işletmelerin
bu programdan faydalanabilmeleri için proje geliştirme ve uygulama hizmeti vermektedir.

REFEREANSLAR:
MARMARA İNCİ

GİRİŞİMCİLİK İŞ PLANI

KOSGEB tarafında ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü
olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını
sağlamak için verilen destektir. Program kapsamında 50.000 TL hibe ve 100.000 TL faizsiz
kredi verilmektedir. Enki, işletmelerin bu programdan faydalanabilmeleri için iş planı
geliştirme ve süreç danışmanlığı hizmeti vermektedir.

REFEREANSLAR:
ONAYLANMIŞ 109 (YÜZDOKUZ) PROJE

DİĞER PROJELER
KALKINMA AJANSI PROJELERİ
Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek,
kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek
suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak,
bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi
gelişmişlik farklarını azaltmak için hazırlanan projelerdir. Enki, işletmelere bu hibeden
faydalanabilmeleri için proje geliştirme ve uygulama hizmeti vermektedir.

REFEREANSLAR:
ASSERTIVO TEKSTİL, BORTES BORU ve SOLİN PERDE.

OSB İŞ PLANI
İş planı; yatırımın (yönetim, pazarlama, finans ve imalat) sürdürülebilir bir başarıyla ilerlemesi
ve bu süreçte karşılaşılabilecek zorluklarda neler yapılması gerektiğini ortaya koyan bir
araçtır. Enki, imalat sanayi işletmelerinin OSB yer tahsisi başvurusu ve hibeli arsa tahsis için
ihtiyaç duydukları iş planı ve süreç yönetim hizmeti vermektedir.

REFEREANSLAR:
ALVİN TEKSTİL, ASSERTIVO TEKSTİL, BORTES BORU, EFESİS TEKSTİL, NEWERA
TEKSTİL ve SOLİN PERDE.

KURUMSAL EĞİTİMLER
İşletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı elde etmesinin hatta varlığını
sürdürebilmesinin yolu stratejik yönetim araçlarını etkili kullanan nitelikli liderlik kadroları ile
gerçekleşebilir. Kurumsal eğitimler ile işletmeler hem liderlik kadrolarının hem de çalışan
kadrolarının planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve motivasyon kapasitelerini
artırır. Böylece işletmeler kurumsal eğitimler sayesinde kurumsal kaynaklarını daha verimli
kullanarak hedeflerine daha emin adımlar ile ilerler. Kurumsal eğitimler işletmelerin insan
kaynaklarına yaptığı önemli bir yatırımdır. Bu yatırımın başarılı olması için metodolojik bir
yaklaşım gereklidir. Enki olarak kurumsal eğitim hizmeti almak isteyen işletme ile eğitim

ihtiyaç analizi yapılır, işletmeye özgü eğitim programı oluşturulur, program uygulanır ve
eğitim değerlendirmeleri kurumsal gelişim işletmeye rapor edilir.

STRATEJİK YÖNETİM
EĞİTİMLERİ
STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ
Eğitimin İçeriği: Pazarlama yönetimini anlama, pazarlama fırsatları analizi, pazarlama
ortamını tarama, pazar stratejilerinin geliştirilmesi ile pazarlama programları yönetme ve
sunma kavramlarını içermektedir.
Eğitimin Amacı: Strateji ve stratejik yönetim, operasyonel pazarlama, stratejik pazarlama
yönetimi süreci, ürün yaşam eğrisi ve uygulanması gereken stratejiler, Ansoff matrisi ve
analizi, pazarlama araştırması ve konularına göre araştırma faaliyetleri, Pareto yasası odaklı
kilit müşteri yönetimi konularında bilgi aktarılır.
Eğitime Kimler Katılmalı: Üst düzey, orta düzey yöneticiler ve yönetici adayları katılabilir.

MARKA YÖNETİMİ
Eğitimin İçeriği: Marka özü, marka kimliği, markaların fonksiyonları, markalaşma stratejileri,
marka konumlandırması, tüketicilerin markalarla ilişkileri, marka iletişimi kavramlarını
içermektedir.
Eğitimin Amacı: Marka, marka yönetimi ve stratejik marka yönetimi ile bağlantılı konuların
masaya yatırıldığı bu eğitimin önemli bir amacı da pazarlama uzman ve yöneticilerine, marka
kavramının öneminin anlatılması ve marka stratejilerinde karlılığı artıracak kavram ve
tekniklerle tanıştırmaktır.
Eğitime Kimler Katılmalı: Üst düzey, orta düzey yöneticiler ve yönetici adayları katılabilir.

İNOVATİF MARKALAR
Eğitimin İçeriği: Günümüzü tanımlamak: bolluk paradoksu, aşırı iletişim dönemi; Farkı
Yaratmak: siyah kuğu fenomeni, mavi okyanus stratejisi ve inovasyonu gerçekleştirenler
kavramlarını içermektedir.
Eğitimin Amacı: Ürünlerin ve hizmetlerin giderek birbirine benzediği, hızla metalaştığı ve bir
iletişim bombardımanı ile benzerleri arasında tüketiciye sunulmaya çalışıldığı günümüz
pazarlarında önemli olan inovasyon yaratmaktır. İşletmelerin inovasyon yetkinliği ile nasıl
rekabet avantajı elde edecekleri aktarılmaktadır.
Eğitime Kimler Katılmalı: Üst düzey, orta düzey yöneticiler ve yönetici adayları katılabilir.

LİDERLİK EĞİTİMLERİ
LİDERLİĞE GİRİŞ
Eğitimin İçeriği: Bu programda liderliğin temeline girerek lider/yönetici farkları, yöneticiden
lidere giderken nelere dikkat edilmesi ve bu süreci nasıl yönetilmesi gerektiği
paylaşılmaktadır.

Eğitimin Amacı: Mevcut eğitim ile kişinin liderliğe giden seyahatinde kendisine yol gösterici
olmak amaçlanmaktadır. Böylece hem bireysel hem de ekip olarak performansın artması
amaçlanmakta ve daha problemle daha kısa sürede hedefe koşmalarına destek olmak
istenmektedir.
Eğitime Kimler Katılmalı: Üst düzey, orta düzey yöneticiler ve yönetici adayları katılabilir.

LİDERLİĞE GİRİŞ
Eğitimin İçeriği: Bu programda liderliğin temeline girerek lider/yönetici farkları, yöneticiden
lidere giderken nelere dikkat edilmesi ve bu süreci nasıl yönetilmesi gerektiği
paylaşılmaktadır.
Eğitimin Amacı: Mevcut eğitim ile kişinin liderliğe giden seyahatinde kendisine yol gösterici
olmak amaçlanmaktadır. Böylece hem bireysel hem de ekip olarak performansın artması
amaçlanmakta ve daha problemle daha kısa sürede hedefe koşmalarına destek olmak
istenmektedir.
Eğitime Kimler Katılmalı: Üst düzey, orta düzey yöneticiler ve yönetici adayları katılabilir.

LİDERLİK TÜRLERİ
Eğitimin İçeriği: Program ile liderin yetkinlerini edinen kişilerin karakter yapısına paralel
olarak hangi tür lider olduğunun belirlenmesi ve liderlik türlerinin özelliklerin aktarılması
amaçlanmaktadır.
Eğitimin Amacı: Bu eğitim ile organizasyon içerisinde veya iş dünyasında karşılaşılabilecek
liderleri analiz ederek, hangi lider türü ile nasıl iletişime geçilmesinin kişisel tespiti
amaçlanmaktadır. Böylece hem liderin hem de organizasyonun çatışmalardan kaçınarak
daha üstün performans göstermeleri amaçlanmaktadır.
Eğitime Kimler Katılmalı: Üst düzey, orta düzey yöneticiler ve yönetici adayları katılabilir.

ÇATIŞMA YÖNETİMİ
Eğitimin İçeriği: Çatışma ve organizasyon ilişkilerinin değerlendirilmesi, çatışmanın
pozitif/negatif etkileri, çatışma çözümündeki roller, çözüm yaklaşımlarını içermektedir.
Eğitimin Amacı: Çatışma yönetimi eğitimi programında, yöneticilere, çatışmaların ortaya çıkış
unsurlarına göre nasıl ele alınacağı konusunda bir bakış açısı kazandırılması ve
departmanlar arası çatışmaların çözümlenebilmesi için psikolojik ve tekniksel desteği nasıl
sağlayacaklarını anlatılarak, çatışma yönetimi konusunda becerilerinin geliştirmeleri ve
mevcudu nasıl geliştireceklerini gösteren yol gösterici bir eğitim amaçlanmaktadır
Eğitime Kimler Katılmalı: Üst düzey, orta düzey yöneticiler ve yönetici adayları katılabilir.

ÖRGÜTSEL İLETİŞİM
EĞİTİMLERİ
AKTİF DİNLEME
Eğitimin İçeriği: Dinleme sürecinde kavrayarak dinlemenin öneminin öne çıktığı programda
dinleme ve dinleyici üzerinde yoğunlaşma, önyargılardan uzaklaşma ve odaklanma gibi
kavramlar üzerinde durulmaktadır.
Eğitimin Amacı: İletişim esnasında, ‘dinlemek eylemi’nin ‘konuşmak eylemi’nden daha

değerli olduğunu vurgulamayı ve bu becerinin nasıl geliştirileceğini ortaya koymağı
amaçlamaktadır.
Eğitime Kimler Katılmalı: Bütün çalışanlar katılabilir.

ETKİLİ İLETİŞİM
Eğitimin İçeriği: Etkili iletişimin temel kavramlarının paylaşıldığı programda, beden dili, soru
sorma teknikleri, empati kavramları irdelenecektir.
Eğitimin Amacı: Kişilerin iletişim becerilerini ve karşısındakilerin beden dillerini anlayarak,
iletişimde bir adım öne geçmelerini sağlayabilmek, çevresindeki insanlarla doğru ve etkili
iletişim kurabilmek, doğru iletişim teknikleri ile iş hayatının ve günlük hayatın stresinden
kurtulabilmeyi başarmak, kendi potansiyellerini keşfederek özgüvenlerinin artması
amaçlanmaktadır.
Eğitime Kimler Katılmalı: Bütün çalışanlar katılabilir.

YAZILI İLETİŞİM
Eğitimin İçeriği: Eğitim, iletişim öğeleri, internet kullanımının iş yazılarına etkisi, iş yazılarının
içerikleri, iyi yazmanın temel ilkeleri, yazıda soyut araçlar, iş yazılarının bölümlerini
içermektedir.
Eğitimin Amacı: İş yaşamında ise yazılı iletişimde bulunması gereken katılımcılara bu
konuda gereken temel bilgileri aktarmak ve yazma konusundaki becerilerini geliştirmelerine
katkıda bulunmaktır.
Eğitime Kimler Katılmalı: Bütün çalışanlar katılabilir.

BEDEN DİLİ
Eğitimin İçeriği: Eğitim, ses, duruş, jest ve mimik kullanımı, el, kol, baş kullanımı konularını
detayları ile içermektedir.
Eğitimin Amacı: Bireysel yada kurumsal anlamda bireylerin iletişim etkinliğini, kişisel
karizmasını, imajını ve performanslarını artırarak daha faydalı sonuçlar almalarına bir sağlıklı
bir alt yapı kazandırmaktadır.
Eğitime Kimler Katılmalı: Bütün çalışanlar katılabilir.


Related documents


enkiyonetimyatirimtesvikbelgesi
yonetim marka ve pazarlama dan manl
evs d lek e
nstagram turk takipci satn al
nstagram turk takipci satn al 1
rentrent brosur


Related keywords