BUDÄšJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz (PDF)
File information


This PDF 1.5 document has been generated by Adobe InDesign CS6 (Macintosh) / Adobe PDF Library 10.0.1, and has been sent on pdf-archive.com on 20/12/2018 at 11:38, from IP address 92.253.x.x. The current document download page has been viewed 386 times.
File size: 1.45 MB (20 pages).
Privacy: public file
File preview


Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly.

PROGRAM

BUDĚJOVICE

GASTROENTEROLOGICKÉ
1. setkání mladých gastroenterologů
a

Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS
České Budějovice,
Dům kultury Metropol
16.–17.4.2015

www.budejovicegastro2015.cz

Vědecký výbor
prim. MUDr. Olga Shonová, prim. MUDr. Pavel Havránek, prim. MUDr. Marie Pešková,
MUDr. Ing. Michal Šnorek, PhD., MUDr. Tomáš Hauer, MUDr. Pavel Kožnar
Organizační výbor
prim. MUDr. Olga Shonová, MUDr. Tomáš Hauer, PhDr. Marie Šotolová, Anděla Tichá

KONTAKTY
Kongresová kancelář:
PhDr. Marie Šotolová
Informační odd. Nemocnice České Budějovice, a.s., 370 01 České Budějovice
Tel.: 723 847 004, 387 872 015
E-mail: pr@nemcb.cz
Sekretariát Gastroenterologického odd.:
Tel.: 387 876 701
E-mail: gastro@nemcb.cz
 
Odborná příprava programu pro lékaře:
prim. MUDr. Olga Shonová (shonova@nemcb.cz)
MUDr. Tomáš Hauer (hauer.tomas@nemcb.cz)
 
Odborná příprava programu pro sestry:
Anděla Tichá (adka.ticha@centrum.cz)
 
Fakturace pro vystavovatele:
Ing. Nikol Ficencová
Tel.: 387 872 982
E-mail: ficencova@nemcb.cz

PROGRAM | LÉKAŘSKÁ SEKCE
Dům kultury Metropol | čtvrtek 16|4|2015

8.00–9.00 hod.: Registrace
9.00–9.15 hod.: Slavnostní zahájení kongresu: Shonová O., Tóthová V., Šnorek M.
 
I. BLOK HORNÍ GIT – NUTRICE
Předsedající: Kohout P., Pešková M.

1.) 9 .15.–9.45 hod.
MOŽNOSTI NUTRIČNÍ PODPORY U ONEMOCNĚNÍ HORNÍHO GIT
Kohout P.
Interní oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
2.) 9 .45 hod.
KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ SLOŽENÍ REFLUXÁTU POMOCÍ 24HODINOVÉ
MULTIKANÁLOVÉ INTRALUMINÁLNÍ IMPEDANCE A PH-METRIE JÍCNU
A JEHO VZTAH K MIMOJÍCNOVÝM PROJEVŮM REFLUXNÍ CHOROBY
Konečný Š.1, Vladařová M.1, PavlíkT.2, Dolina J.1
1
Interní gastroenterologická klinika FN Brno, 2Institut biostatistiky a analýz Masarykovy
Univerzity, Brno
3.) 1 0.00 hod.
ANTITROMBOTICKÁ MEDIKACE – ANO/NE? (NEUROLOG VS. KARDIOLOG
VS. GASTROENTEROLOG)
Farská L.1,Toušek F.2, Ostrý S.3,Shonová O.1
1
Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., 2Kardiologické oddělení
Nemocnice České Budějovice, a.s, 3Neurologické oddělení nemocnice České Budějovice, a.s.
4.) 1 0.15 hod.
ABDOMINÁLNÍ ANGÍNA
Konvička P. 1, Staňka B.1, Jevíková E.1, Jevík P.3, Köcher M.2, Marek D.1
1
Interní oddělení Nemocnice Přerov, 2Radiologická klinika FN Olomouc,
3
Radiologické oddělení Nemocnice Přerov
5.) 1 0.30 hod.
RECIDIVUJÍCÍ OPRESE NA HRUDNÍKU – KAZUISTIKA S DIFERENCIÁLNÍ
DIAGNÓZOU
Foral D.
Kardiologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s

10.45–11.15 hod.: Přestávka 
 

PROGRAM | LÉKAŘSKÁ SEKCE
Dům kultury Metropol | čtvrtek 16|4|2015

II. BLOK – CHIRURGIE – PROKTOLOGIE
Předsedající: Šerclová Z., Fráně F.

1.) 1 1.15–11.45 hod.
CHIRURGICKÁ LÉČBA PERIANÁLNÍCH ABSCESŮ A PÍŠTĚLÍ
Šerclová Z.
Chirurgické oddělení Nemocnice Hořovice
2.) 1 1.45 hod.
BILIÁRNÍ ILEUS
Štěpán M.1, Vojteková V.1, Falt, P.1, 2, Bolek M.3, Foltys A.3, Krátký J.4, Fojtík P.1, Urban O.1, 2
1
Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice, a.s., Ostrava, 2Lékařská fakulta Lékařské
univerzity v Ostravě, 3Chirurgické oddělení Vsetínské nemocnice, a.s., Ostrava,
4
Radiologické oddělení Vítkovické nemocnice, a.s., Ostrava
3.) 1 2.00 hod.
NOVÉ MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ OPERABILITY NEMOCNÝCH S ROZSÁHLÝM
METASTATICKÝM POSTIŽENÍM JATERNÍHO PARENCHYMU KOLOREKTÁLNÍM
KARCINOMEM POMOCÍ APLIKACE KMENOVÝCH BUNĚK
Fichtl J.1, Třeška V.1, Skalický T.1, Liška V.1, Mírka H. 2, Lysák D.3, Šlauf F.2
1
Chirurgická klinika FN Plzeň, 2Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň,
3
Hematoonkologické oddělení FN Plzeň
4.) 1 2.15 hod.
MORBUS CROHN – CHIRURGICKÁ KAZUISTIKA
Dohnal P., Fráně F.
Chirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
5.) 1 2.30 hod.
KOMPLEXNÍ LÉČBA U PERIANÁLNÍHO POSTIŽENÍ U IBD
Ryska O., Šerclová Z.
Chirurgické oddělení Nemocnice Hořovice
12.45–14.00 hod.: Oběd
 

PROGRAM | LÉKAŘSKÁ SEKCE
Dům kultury Metropol | čtvrtek 16|4|2015

III. BLOK – ENDOSKOPIE
Předsedající: Urban O., Nosek V.

1.) 1 4.00–14.30 hod.
POSUN PARADIGMATU LÉČBY ČASNÝCH NEOPLÁZIÍ GIT
Urban O.
Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice, a.s., Ostrava, Lékařská fakulta
Lékařské univerzity v Ostravě
2.) 1 4.30 hod.
PŘEKVAPIVÝ HISTOPATOLOGICKÝ OBRAZ „LIPOMU“ ESOVITÉHO TRAČNÍKU
Shon F.1, Mandátová Z.1, Vítková P.2, Honsová E.3, Shonová O.1
1
Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., 2Patologické oddělení
Nemocnice České Budějovice, a.s., 3Pracoviště klinické a transplantační patologie IKEM, Praha
3.) 1 4.45 hod.
BILIÁRNÍ PAPILOMATÓZA – RARITNÍ PŘÍČINA OBSTRUKČNÍHO IKTERU
Buriánová A.¹, Chalupa J.², Urban O.³, Ürge J.¹, Vítek P.²
1
Interní oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o., 2Beskydské gastrocentrum Nemocnice
ve Frýdku Místku, p. o., 3Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice, a.s., Ostrava
4.) 1 5.00 hod.
ENDOSKOPICKÉ ŘEŠENÍ ZAUZLENÉ ENTERÁLNÍ SONDY KOLEM PERKUTÁNNÍ
TRANSHEPATÁLNÍ DRENÁŽE
Pipek B.1, Falt P.1, 2, Rohlík Z.3, Fojtík P.1, Urban O.1, 2
1
Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice, a.s., Ostrava, 2Lékařská fakulta
Lékařské univerzity v Ostravě, 3Chirurgické oddělení Vsetínské nemocnice, a.s.
5.) 1 5.15 hod.:
NEOBVYKLÉ VYŘEŠENÍ OBTÍŽNÉ CHOLEDOCHOLITHIÁZY
Vacík M.1, Al-Tashi M.1, Shon F.1, Shonová O.1
1
Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
15.30–15.45 hod.: Přestávka
 

PROGRAM | LÉKAŘSKÁ SEKCE
Dům kultury Metropol | čtvrtek 16|4|2015

IV. BLOK – ONKOLOGIE
Předsedající: Hep A., Shonová O.
1.) 1 5.45–16.15 hod.
KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM – PREVENCE, ENDOSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA
A LÉČBA
Grega T.1, Suchánek Š.1, Májek O.2, Seifert B.3, Zavoral M.1
1
Interní klinika 1. LFUK a ÚVN Praha, 2Institut biostatistiky a analýz MU Brno,
3
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK Praha
2.) 1 6.15 hod.
NEZVYKLÁ MANIFESTACE ČASNÉHO KRYPTOGENNÍHO
HEPATOCELULÁRNÍHO KARCINOMU
Klvaňa P. ml.1, Olbrechtová M.1, Loveček M.2, Budínská B.3, Vítek P.1
1
Beskydské gastrocentrum, Interní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.,
2
I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc, 3Radiologické oddělení Nemocnice Třinec, p. o.
3.) 1 6.30 hod.
POZDNÍ DIAGNOSTIKA KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU U
HOSPITALIZOVANÝCH
Krlínová I., Shonová O.
Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
4.) 1 6.45 hod.:
ZVĚTŠENÉ ŘASY ŽALUDKU – DIFERENCIÁLNĚ DIAGNOSTICKÝ PROBLÉM
Rokůsková E.1, Vítková P.2, Shonová O.1
1
Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., 2Patologické oddělení
Nemocnice České Budějovice, a.s.
5.) 1 7.00 hod.
ENDOSKOPICKÁ LÉČBA POOPERAČNÍCH STENÓZ RECTA
Vítek P.
Beskydské gastrocentrum, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
17.30 hod.: ZÁVĚR
20.00–2.00 hod.: Congress Hotel Clarion, Pražská 14, České Budějovice. 1. patro: Slavnostní raut.
K tanci a poslechu hraje skupina The Slakers.

PROGRAM | LÉKAŘSKÁ SEKCE
Dům kultury Metropol | pátek 17|4|2015

7.30–8.20 hod.: Registrace
8.20–8.30 hod.: Zahájení druhého dne kongresu
 
V. BLOK – VYŽÁDANÉ PŘEDNÁŠKY
Předsedající: Šnorek M., Havránek P.
 
1.) 8 .30–9.00 hod.
ENDOSKOPICKÁ HISTOLOGIZACE ČASNÝCH NEOPLÁZIÍ KOLOREKTA
Procházka R.
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
2.) 9 .00 hod.
BIOLOGICKÁ LÉČBA V GASTROENTEROLOGII
Zbořil V.
IGEK FN Brno
3.) 9 .30 hod.
SOUČASNÝ STAV NÁRODNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
NA ÚZIS ČR
A MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ
Dušek L.
Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Brno
4.) 1 0.00 hod.
MOŽNOSTI KLINICKÉHO VYUŽITÍ ELEKTROKOAGULACE ERBE NOVÉ ŘADY
Dastych M., Hep A.
FN Brno
5.) 1 0.20 hod.
HEREDITÁRNÍ NÁDOROVÉ SYNDROMY S VÝSKYTEM NÁDORŮ GIT
Štěpánková H.
Oddělení lékařské genetiky Nemocnice České Budějovice, a.s.
6.) 1 0.45 hod.
DISKUSNÍ FÓRUM ČGS ČLS JEP 
Vítek P. 
Beskydské gastrocentrum, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
7.) 1 0.55 hod.
VZNIK SEKCE MLADÝCH GASTROENTEROLOGŮ ČGS ČLS JEP
11.15–11. 30 hod.: Přestávka
 

PROGRAM | LÉKAŘSKÁ SEKCE
Dům kultury Metropol | pátek 17|4|2015

VI. BLOK – PANKREATITIS
Předsedající: Špičák J., Kuta B.
 
1.) 1 1.30–12.00 hod.
EVOLUCE V PŘÍSTUPU K NEMOCNÝM S AKUTNÍ PANKREATITIDOU
Špičák J.
Klinika hepatogastroenterologie, IKEM Praha
2.) 1 2.00 hod.
PARADUODENÁLNÍ FORMA PANKREATITIDY / GROOVE PANCREATITIS
Bojková M.1, Dítě P.1, Urban O.1, Klvaňa P.1, Martínek A.1, Urban O.2
1
Interní klinika FN Ostrava, 2Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice a. s.
3.) 1 2.15 hod.
AKUTNÍ PANKREATITIS – JEJÍ NEVYPOČÍTATELNOST
Slivková K.1, Machytka P.1,Nováková M.1, Hauer T.1, Kuta B.2, Louda V.3, Lhoták P.4
1
Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., 2Anesteziologicko-resuscitační
oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., 3Chirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice,
a.s., 4Nemocnice České Budějovice, a.s.
4.) 1 2.30 hod.
SEKUNDÁRNÍ AKUTNÍ PANKREATITIDA U PACIENTKY SE SLE A
KATASTROFICKÝM ANTIFOSFOLIPIODOVÝM SYNDROMEM
Rybár M.1, Nováková M.1, Mandátová Z.1, Kuta B.2, Lhoták P.3, Shonová O.1
1
Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., 2Anesteziologicko-resuscitační
oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., 3Radiologické oddělení Nemocnice
České Budějovice, a.s.
5.) 1 2.45 hod.
KOMPLIKACE CHRONICKÉ PANKREATITIDY NAPODOBUJÍCÍ KARCINOM
PANKREATU
Olbrechtová M.1, Kuchař J.1, Vítek P.2
1
Beskydské gastrocentrum, Interní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.,
2
Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

13.00–13.45 hod.: Oběd
 

PROGRAM | LÉKAŘSKÁ SEKCE
Dům kultury Metropol | pátek 17|4|2015

VII. BLOK – IBD
Předsedající: Lukáš M., Zbořil V.
 
1.) 1 3.45–14.15 hod.
POKROKY V DIAGNOSTICE A TERAPII IBD
Lukáš M.
ISCARE Praha
2.) 1 4.15 hod.
ZMĚNY KOAGULAČNÍCH FAKTORŮ U PACIENTŮ S NESPECIFICKÝMI
STŘEVNÍMI ZÁNĚTY
Buliková B.1, Prokopová L.1, Hep A.1, Zavřelová J.2, Penka M.2
1
Interní gastroenterologická klinika FN Brno, 2Oddělení klinické hematologie FN BRNO
3.) 1 4.30 hod.
ALTEROVANÝ STŘEVNÍ MIKROBIOM A JEHO REPARACE FEKÁLNÍ
BAKTERIOTERAPIÍ
Vejmelka J., Kohout P., Koten J., Beneš Z.
Interní oddělení Thomayerovy nemocnice, Praha
4.) 1 4.45 hod.
SEGMENTÁLNÍ PORTÁLNÍ HYPERTENZE PŘI ZÁNĚTLIVÉM TUMORU
LEVÉHO SUBFRENIA NEJASNÉ ETIOLOGIE: KAZUISTIKA
Fremundová L.
I. interní klinika FN Plzeň
5.) 1 5.00 hod.
VLIV CHRONICKY AKTIVNÍHO PRŮBĚHU IBD NA KOSTNÍ METABOLISMUS
TĚCHTO PACIENTŮ
Kučírková L., Dujsíková H., Zbořil V., Prokopová L.
III. interní gastroenterologická klinika FN Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno

15.15 hod. ZÁVĚR
Poznámky: 1Fialově označené přednášky jsou vyžádané. 
Program endoskopického workshopu (17. 4. 2015 od 8.30 do 15.00 hod. v Nemocnici
České Budějovice, a. s.) pro lékaře a sestry na následujících stranách v programu sesterské sekce.

PROGRAM | SESTERSKÁ SEKCE
Dům kultury Metropol | čtvrtek 16|4|2015

7.30–8.45: registrace v DK Metropol, 1. patro, foyer před Velkým sálem
9.00–9.10: slavnostní zahájení ve Velkém sále DK Metropol
9.15–15.45: odborný program na Malé scéně DK Metropol
 
I. BLOK – VÝŽIVA
Předsedající: Kyselová M., Tóthová V., Tichá A.
1.) 9 .15 hod.
PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA
Komrsková H.
Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s
2.) 9 .30 hod.
ENTERÁLNÍ VÝŽIVA 
Ryšavá V.
Kardiochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s
3.) 9 .45 hod. 
DIETNÍ OPATŘENÍ JAKO PREVENCE JATERNÍ ENCEFALOPATIE PŘI SYNDROMU
KRÁTKÉHO STŘEVA
Mengerová O., Baštová H., Wohl P.
Klinika hepatogastroenterologie, IKEM Praha
4.) 1 0.00 hod.
PRVNÍ HUMÁNNÍ STUDIE – NOVÝ „POLYKACÍ“, SAMO-VYPRAZDŇOVACÍ A
VYLOUČITELNÝ INTRAGASTRICKÝ BALON V LÉČBĚ OBEZITY
Nociarová M.1, Machytka E.1, Bojková M.1, Kupka T.1, Buzga M.1, Stecco K.2, Levy S.2, Gaur S.2
1
Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2Allurion Technologies Inc., Wellesley,
Massachusetts, USA
5.) 1 0.15 hod.
ÚLOHA VÝŽIVY V KONCEPTU KOMPLEXNÍ REHABILITACE
Zimmelová P.
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice

PROGRAM | SESTERSKÁ SEKCE
Dům kultury Metropol | čtvrtek 16|4|2015

10.30–10.40: Přestávka
 
II. BLOK – PŘÍPRAVA A PÉČE O PACIENTA
Předsedající: Kyselová M., Tóthová V., Tichá A.
1.) 1 0.40 hod.
PŘÍPRAVA PACIENTA NA ENDOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ
Gabrielová M.
Gastroenterologické oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a. s., Zlín
2.) 1 0.55 hod.
PŘÍPRAVA PACIENTA S DIABETEM MELLITUS NA GASTROSKOPICKÉ
VYŠETŘENÍ
Soubustová G.
Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
3.) 1 1.10 hod.
PŘÍPRAVA PACIENTA NA ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘENÍ 
Fábera M.
Radiologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
4.) 1 1.25 hod.
ENDOSKOPICKÁ DILATACE STENÓZ GIT 
Berková E.
Beskydské gastrocentrum, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
5.) 1 1.45 hod.
DIREKTNÍ PEG
Absolonová P.
Masarykův onkologický ústav, Brno

PROGRAM | SESTERSKÁ SEKCE
Dům kultury Metropol | čtvrtek 16|4|2015

III. BLOK – MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE
Předsedající: Chloubová I., Absolonová P., Tichá A.
1.) 1 2.00 hod.
PRÁCE A POBYT V IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍ
Hejna D.
Radiologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
2.) 1 2.15 hod.
ENDOSKOPICKÉ PRACOVIŠTĚ Z POHLEDU ANESTEZIOLOGA
Pavlíčková N.
Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
3.) 1 2.30 hod.
ZÁSADY OŠETŘOVÁNÍ ENDOSKOPŮ – DOPORUČENÝ POSTUP
Šípová I.
Pracoviště epidemiologie Nemocnice České Budějovice, a.s.
4.) 1 2.45 hod.
ENDOSKOPICKÁ MUKÓZNÍ RESEKCE V REKTU
Mandátová Z.
Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

13.00–14. 00 hod.: Oběd
 

PROGRAM | SESTERSKÁ SEKCE
Dům kultury Metropol | čtvrtek 16|4|2015

IV. BLOK – ODBORNÉ VÝKONY
Předsedající: Nociarová M., Berková E., Tichá A.
1.) 1 4.00 hod.
TRANSPLANTACE STOLICE
Štanglová M., Stropková R., Přitasilová V.
Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
2.) 1 4.15 hod.
GONITIDA U IBD PACIENTŮ – DIAGNOSTIKA A LÉČBA
Musil D., Krejčí F.
Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
3.) 1 4.30 hod.
POEM – TERAPEUTICKÝ VÝKON
Malá B.
Klinika hepatogastroenterologie, IKEM Praha
4.) 1 4.45 hod.
PACIENTKA S JÍCNOVÝMI VARIXY VE 25. TÝDNU RIZIKOVÉHO
TĚHOTENSTVÍ – KAZUISTIKA
Klivanová Z.
Anesteziologicko-resuscitační Nemocnice České Budějovice, a.s.
5.) 1 5.00 hod.
PREMEDIKACE, ANALGOSEDACE V DIGESTIVNÍ ENDOSKOPII
Vítek P.
Beskydské gastrocentrum, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
6.) 1 5.30 hod.
OBEZITA, NEJEN ESTETICKÝ PROBLÉM
Tichá A.
Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
 

PROGRAM | SESTERSKÁ SEKCE
Nemocnice České Budějovice | pátek 17|4|2015

ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP (8.30–15.00 hod.)
Předsedající: Urban O. (Endoskopická sekce ČGS), Tichá A. (ČAS – GES)

(Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 54, 
pavilon T 6 – Lékařská knihovna, 1. p., dv. č. 24 + endoskopické pracoviště gastroenterologického
odd. – pavilon C, 4. p.)
7.30–8.20 hod.: Registrace v nemocnici v pavilonu T 6.

I. BLOK – TEORETICKÁ ČÁST
1.) 8 .30 hod.
ZÁSADY POUŽITÍ ELEKTROKOAGULAČNÍ A ŘEZACÍ JEDNOTKY
Wisniewski L.
Olympus Czech Group, s. r. o.
2.) 9 .00 hod.
DANIŠŮV STENT
Bedřich T.
Firma ELLA-CS, s. r. o.

PROGRAM | SESTERSKÁ SEKCE
Nemocnice České Budějovice | pátek 17|4|2015

II. BLOK – PRAKTICKÁ ČÁST /WORKSHOP/
STANOVIŠTĚ 1–6 JSOU V PAVILONU T 6 (LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA), 1. P., DV. Č. 24 

1.) 9 .45–15.00 hod.: Stanoviště č. 1 – ERCP:
Hobza T. (firma Olympus), asistující sestry: Švagrová S., Fojtíčková E.
2.) 9 .45–15.00 hod.: Stanoviště č. 2 – Extrakce cizího tělesa:
Hobza T. (firma Olympus), asistující sestry: Neubauerová R., Hovorková V.
3.) 9 .45–15.00 hod.: Stanoviště č. 3 – Polypectomie:
Burian M. (firma Olympus), asistující sestry: Soubustová G., Kandlová M.
4.) 9 .45–15.00 hod.: Stanoviště č. 4 – Hemostáza č. 1:
Burian M. (firma Olympus), asistující sestry: Lhotáková V., Kadlecová M.
5.) 9 .45–15.00 hod.: Stanoviště č. 5 – Danišův stent: 
Bedřich T. (firma ELLA), asistující sestry: Janniová S., Račková V.
6.) 9 .45–15.00 hod.: Stanoviště č. 6 – Nácvik KPR:
Pavlíčková N. (Nemocnice České Budějovice, a.s.), asistující sestry: Janniová S., Račková V.

STANOVIŠTĚ 7 JE V PAVILONU C (ENDOSKOPIE GASTROENTEROLOGICKÉHO ODD.), 4. P.

7.) 9.45–15.00 hod.: Stanoviště č. 7 – OVESCO1 + Hemostáza č. 22:
1
Keszi R. (firma HSC Industry, spol. s r.o.) a 2Fiala T. (firma Medial spol. s r. o.),
asistující sestry: Tichá A., Fáberová V.
 
15.00 hod.: zakončení workshopu 
Občerstvení zajištěno v přednáškovém sále.
 

PO SKONČENÍ AKCE BUDOU ROZDÁNY CERTIFIKÁTY.

REGISTRAČNÍ POPLATKY
Registrační poplatky zahrnují:
• občerstvení během celé akce mimo rautu
• vstup na přednášky
• v případě nelékařských zdravotnických pracovníků účast na workshopech
• cenu za sborník abstrakt
• vystavení certifikátů ČLK a ČAS
1. autoři sdělení registrační poplatek nehradí.
 
Lékaři do 35 let:
800 Kč včetně DPH/1 os
Po uzávěrce pasivní účasti a na místě 900 Kč včetně DPH.
Lékaři nad 35 let:
1 500 Kč včetně DPH/1 os
Po uzávěrce pasivní účasti a na místě 1 600 Kč včetně DPH.
Nelékařští zdravotničtí pracovníci:
400 Kč včetně DPH/1 os
Po uzávěrce pasivní účasti a na místě 500 Kč včetně DPH.
Cena rautu 16. 4. 2015 v Congress Hotelu Clarion:
700 Kč včetně DPH.
Poplatky prosíme uhradit na č. účtu:
37035231/0100
variabilní symbol: 159436
IBAN: CZ3901000000000037035231

NOVINKY
v endoskopické technice
Endoskopické ultrazvukové centrum
pro radiální a lineární ultrazvukové
endoskopy
• Vylepšené základní a pokročilé funkce,
excelentní ultrazvukový obraz
• Nové funkce: Tissue Harmonic (THE),
Contrast Harmonic (CH-EUS),
Elastography, B-Mode

Nová sušící skříň
EDC Plus
• Není nutná ranní re-dezinfekce
endoskopů
• Možnost doplnění o rozšiřující moduly

OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., ČLEN KONCERNU
Evropská 176/16, 160 41 Praha 6, tel.: +420 221 985 111, e-mail: info@olympus.cz, www.olympus.cz

V. I. P. PARTNER

HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNEŘI


Download BUDÄšJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.czBUDÄšJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz.pdf (PDF, 1.45 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file BUDÄšJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0001902899.
Report illicit content