Biuletyn PTA nr 21 grudzień 2018.pdf


Preview of PDF document biuletyn-pta-nr-21-grudzie-2018.pdf

Page 1 2 34584

Text preview


POLSKIE TOWARZYSTWO ANTROPOLOGICZNE
ZARZĄD GŁÓWNY
Przewodniczący
prof. zw. dr hab. Krzysztof Szostek
Zastępca przewodniczącego
prof. dr hab. Ryszard Żarów
Sekretarz
dr Beata Cienkosz-Stepańczak
Skarbnik
dr Marta Krenz-Niedbała
Członkowie Zarządu
dr hab. Alicja Budnik, prof. UAM
prof. dr hab. Sławomir Kozieł
dr hab. Tomasz Kozłowski
dr hab. Oskar Nowak
prof. dr hab. Teresa Sławińska – Ochla
dr hab. Jacek Tomczyk, prof. UKSW
prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

KOMISJA REWIZYJNA

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący
dr hab. Wiesław Lorkiewicz, prof.UŁ

Przewodnicząca
dr hab. Anna Burdukiewicz, prof. AWF

Zastępca przewodniczącego
dr hab. Krzysztof Borysławski, prof. UP

Członkowie
prof. dr hab. Bohdan Gworys
dr hab. Agnieszka Suder
dr hab. Ewa Szczepanowska

Członkowie
dr Bożena Kurc-Darak
dr Barbara Spring
dr hab. Ewa Ziółkowska-Łajp,
prof.AWF

RZECZNIK PTA
dr Joanna Nieczuja-Dwojacka
ADMINISTRATOR STRONY
INTERNETOWEJ PTA
mgr Barbara Mnich
mgr Kamil Mrożek

3