Biuletyn PTA nr 21 grudzień 2018.pdf


Preview of PDF document biuletyn-pta-nr-21-grudzie-2018.pdf

Page 1 2 3 45684

Text preview


INFORMACJE Z DZIAŁANOŚCI ORGANIZACYJNEJ
ZARZĄDU GŁÓWNEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANTROPOLOGICZNEGO

W roku 2018 działalność Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Antropologicznego skupiła się na wytężonej pracy związanej z pozyskiwaniem
funduszy na organizację planowanych Konferencji Naukowych oraz na
zabezpieczenie finansowania Wydawnictwa Anthropological Review. Dzięki
ścisłej współpracy z Redaktor Naczelną naszego sztandarowego czasopisma
Panią Profesor Marią Kaczmarek przy wybitnym wkładzie Pani dr hab. Marty
Krenz-Niedbały - skarbnika PTA, zostały złożone dwa wnioski ministerialne
dotyczące dofinansowania planowanej na rok 2019 Konferencji PTA
w Krakowie oraz finansowania zeszytów Anthropological Review na rok 2019.
Dzięki temu problemy finansowe związane z kosztami, które ponosi PTA
praktycznie zostały rozwiązane. Dodatkowo w imieniu Zarządu Głównego PTA
podpisałem nową, bardzo korzystną umowę w platformą wydawniczą De
Gruyter, dzięki której obecny i przyszły Zarząd PTA będzie miał w przyszłości
komfort finansowy.
W bieżącym roku Polskie Towarzystwo Antropologiczne objęło
patronatem konferencje naukowe organizowane przez Oddziały PTA.

W imieniu Zarządu PTA
Prof. zw. dr hab. Krzysztof Szostek

4