ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PLUS 2019.pdf


Preview of PDF document -plus-2019.pdf

Page 1 2 3 456276

Text preview


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ C o n t e n t s

1
ΑΝΤΛΙΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
(σελ. 7 - 56)

8-19

ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
PEDROLLO

20-25

ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
PLUS

26-35

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

36-41

ΔΟΧΕΙΑ
ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

42-53

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

54-55

ΛΑΣΤΙΧΑ

2
ΑΝΤΛΙΕΣ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ
(σελ. 57 - 76)

58-59

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ
ΠΛΑΣΤ. PEDROLLO

60-61

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ
ΑΝΟΞ. PEDROLLO

62-65

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΒΑΡ.
ΤΥΠΟΥ PEDROLLO

66-69

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ
PLUS

70-73

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΒΑΡ.
ΤΥΠΟΥ PLUS

74-75

ΦΡΕΑΤΙΑ
ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

3
ΑΝΤΛΙΕΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
(σελ. 77-102)

78-81

82-85

86-89

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΠΗΓΑΔΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ
ΑΝΤΛΙΕΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4’’

104-111

112-113

114-115

90-92

93-96

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ
ΑΝΤΛΙΕΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 6’’

ΥΠΟΒΡ. ΑΝΤΛΙΕΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
6’’- 8’’- 10’’

116

117-118

97-99

ΗΛΕΚΤΡ.ΠΙΝΑΚΕΣ
& ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΑΝΤΛΙΩΝ

4
ΑΝΤΛΙΕΣ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ
(σελ. 103 - 120)

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ
ROVER

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ
TELLARINI

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ
LIVERANI

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΧΕΙΡΟΣ

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ,
ΧΗΜΙΚΩΝ

119

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ
12 & 24V

5
ΚΗΠΟΣ &
ΑΓΡΟΣ
(σελ. 121 - 168)

4

122-131

ΣΚΑΠΤΙΚΑ / ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

132-135

ΒΕΝΖΙΝΟΑΝΤΛΙΕΣ /
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΑΝΤΛΙΕΣ

136-141

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ
& ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΚΗΠΟΥ

142-153

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ &
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

154-161

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ &
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

162-167

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ
/ ΔΥΝΑΜΟ /
ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ