PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact2019 09 08 porownanie kredytow konsolidacyjnych serwisfinansowy.pl .pdf


Original filename: 2019-09-08-porownanie-kredytow-konsolidacyjnych_ serwisfinansowy.pl.pdfDownload original PDF file

Document preview


8.09.2019

Kredyt konsolidacyjny jaki wybrać? który najlepszy? serwisfinansowy.pl

Kredyt konsolidacyjny jaki wybrać? który najlepszy? serwis nansowy.pl
Zamów
produkt
online

RRSO

+ pożyczka z konsolidacją
ING BANK ŚLĄSKI

ZAMÓW

+ pożyczka przekorzystna
Bank Pekao

minimalna maksymalna
kwota
kredytu

minimalny maksymalny
czas
kredytowania

dodatko
informa

68 rat po
539,55 zł i
ostatnia rata
539,54 zł

od 1000 zł do
160 000 zł

3 miesiące 96 miesięcy

Szczegó
oferty

prowizja za
udzielenie
pożyczki 1099,67
zł (3,48%),
odsetki 9284,43


83 raty
miesięczne po
486,71 zł, 84.
rata
wyrównująca
487,17 zł

od 5000 zł do
150 000 zł

12 miesięcy 120 miesięcy

Szczegó
oferty

13 494,48 zł

prowizja 0,00 zł,
odsetki 13
494,48 zł

90
miesięcznych
rat równych
po 535,10 zł,
ostatnia rata
535,48 zł

1000 - 200
000 zł

1 miesiąc 120 miesięcy

Szczegó
oferty

118 821,40


40 288,94 zł

prowizja 5
067,54 zł,
odsetki 35
221,40 zł

109
miesięcznych
rat równych w
kwocie
1099,37 zł,
ostatnia rata
1089,44 zł

2 000 zł - 230
000 zł

3 miesiące 120 miesięcy

Szczegó
oferty

69 567,00 zł

101 492,68


31 925,68 zł

prowizja 7,77 %
- 5 405,36 zł,
oprocentowanie –
7,77%, odsetki
26 520,32 zł

98
miesięcznych
rat, w tym 97
miesięcznych
rat równych w
wysokości po
1 035,64 zł,
ostatnia rata:
1 035,60 zł

500 zł - 150
000 zł

3 miesiące 96 miesięcy

Szczegó
oferty

7 % zmienne

64 250 zł

93 690,90 zł

29 440,90 zł

prowizja:
7130,96 zł
(9,99%),
odsetki: 22
309,94 zł

97 równych,
miesięcznych
rat w
wysokości
965,89 zł

30 000 zł 200 000 zł

3 miesiące 120 miesięcy

Szczegó
oferty

wyliczane
indywidualnie

wyliczane
indywidualnie

wyliczane
indywidualnie

wyliczane
indywidualnie

wyliczane
indywidualnie

wyliczane
indywidualnie

do 200 000 zł

do 120
miesięcy

Szczegó
oferty

Oprocentowanie

całkowita
kwota
kredytu

całkowita
kwota do
zapłaty

całkowity
koszt
kredytu

elementy
wpływające na
koszt kredytu

7,76%

7,49% zmienne

30 177 zł

37 228,94 zł

7051,94 zł

prowizja 0 zł,
odsetki 7051,94
zł, opłaty za
prowadzenie
rachunku
oszczędnościoworozliczeniowego
przez 1 miesiąc 0


ZAMÓW

9,09%

7,63% zmienne

30 500 zł

40 884,10 zł

10 384,10 zł

+ pożyczka
konsolidacyjna PKO
Bank Polski

ZAMÓW

9,38%

8,99 % zmienne

35 200,00 zł

48 694,48 zł

+ kredyt konsolidacyjny
Santander

ZAMÓW

10,11%

7,99 % zmienne
w skali roku

79 532,46 zł

+ kredyt konsolidacyjny
mBank

ZAMÓW

10,30%

7,77 %
nominalne
zmienne

+ kredyt konsolidacyjny
Alior Bank

ZAMÓW

10,38%

+ kredyt konsolidacyjny
BNP Paribas

ZAMÓW

10,43%

KREDYTY
KONSOLIDACYJNE

raty

1/3

8.09.2019

Kredyt konsolidacyjny jaki wybrać? który najlepszy? serwisfinansowy.pl
Zamów
produkt
online

RRSO

+ pożyczka
konsolidacyjna Citi
Handlowy

ZAMÓW

+ kredyt konsolidacyjny
T-Mobile

minimalna maksymalna
kwota
kredytu

minimalny maksymalny
czas
kredytowania

dodatko
informa

71 miesięczne
równe raty w
wysokości po
875,00 zł oraz
ostatnia rata
wyrównująca
816,36 zł

do 150 000 zł

do 120
miesięcy

Szczegó
oferty

prowizja 7
344,57 zł,
odsetki: 39
152,51 zł, koszt
ubezpieczenia: 0


120 równych
miesięcznych
rat w
wysokości/po:
883,19 zł

do 200 000 zł

do 120
miesięcy

Szczegó
oferty

22 371,13 zł

prowizja 0,0 zł,
odsetki 16
146,83 zł, koszt
ubezpieczenia 6
224,30 zł

91
miesięcznych
rat równych
po 652,43 zł

do 200 000 zł

do 120
miesięcy

Szczegó
oferty

31 206,01 zł

10 960,95 zł

prowizja 0,8%
(161,96 zł),
odsetki 5 840,08
zł, usługi
dodatkowe 4
958,91 zł w
postaci
ubezpieczenia 4
958,91 zł, opłata
za Konto 360° 0
zł warunek
zaksięgowania
min. 1 000 zł
wpływów
zewnętrznych i
min. 1 płatności
kartą do konta/
BLIKIEM w
miesiącu; w
przeciwnym
wypadku
miesięczna opłata
8 zł

81
miesięcznych
rat równych w
wysokości
385,26 zł

1 000 zł - 150
000 zł

6 miesięcy 120 miesięcy

Szczegó
oferty

41 540,36 zł

14 440,36 zł

prowizja
bankowa 3
660,50 zł ,
odsetki 10
779,86 zł

76
miesięcznych
równych rat w
wysokości
546,42 zł

do 120 000 zł

do 120
miesięcy

Szczegó
oferty

Oprocentowanie

całkowita
kwota
kredytu

całkowita
kwota do
zapłaty

całkowity
koszt
kredytu

elementy
wpływające na
koszt kredytu

10,66%

6,47% zmienne

47 000,00 zł

62 941,36 zł

15 941,36 zł

prowizja 3
290,00 zł,
odsetki 10
491,36 zł, opłata
miesięczna 2
160,00 zł

ZAMÓW

13,61%

9,99% zmienne

59 485,00 zł

105 982,08


46 497,08 zł

+ kredyt
konsolidacyjnyGetin
Bank

ZAMÓW

14,4%

8,79% zmienne

37 000 zł

59 371,13 zł

+ pożyczka
konsolidacyjna
Millennium bank

ZAMÓW

14,68%

6,3% stałe

20 245,06 zł

+ kredyt gotówkowokonsolidacyjnyNest
Bank

ZAMÓW

15,5%

9,9% zmienne

27 100 zł

KREDYTY
KONSOLIDACYJNE

raty

2/3

8.09.2019

Kredyt konsolidacyjny jaki wybrać? który najlepszy? serwisfinansowy.pl
Zamów
produkt
online

RRSO

+ kredyt
konsolidacyjnyBank
Pocztowy

ZAMÓW

+ kredyt
konsolidacyjnyEurobank

ZAMÓW

KREDYTY
KONSOLIDACYJNE

Oprocentowanie

całkowita
kwota
kredytu

całkowita
kwota do
zapłaty

całkowity
koszt
kredytu

elementy
wpływające na
koszt kredytu

15,66%

9,99% zmienne

51 578,71 zł

70 891,08 zł

19 312,37 zł

odsetki 14
159,66 zł,
prowizja 5
152,71 zł

21,19%

10% stałe

44 500 zł

78 074,42 zł

33 574,42 zł

prowizja 4
768,58 zł,
odsetki 20
621,70 zł,
ubezpieczenie
podstawowe 8
184,14 zł

minimalna maksymalna
kwota
kredytu

minimalny maksymalny
czas
kredytowania

dodatko
informa

60 równych
rat
kapitałowoodsetkowych
po 1 095,65
zł wpłacane
do 15 dnia
każdego
miesiąca

do 150 000 zł

do 120
miesięcy

Szczegó
oferty

76
miesięcznych
równych rat w
wysokości 1
013,95 zł oraz
rata
wyrównawcza
1 014,22 zł

od 500 zł do
150 000 zł

3 miesiące 108 miesięcy

Szczegó
oferty

raty

3/3


2019-09-08-porownanie-kredytow-konsolidacyjnych_ serwisfinansowy.pl.pdf - page 1/3
2019-09-08-porownanie-kredytow-konsolidacyjnych_ serwisfinansowy.pl.pdf - page 2/3
2019-09-08-porownanie-kredytow-konsolidacyjnych_ serwisfinansowy.pl.pdf - page 3/3

Related documents


untitled pdf document
2019 09 08 porownanie kredytow gotowkowych serwisfinansowypl
carcard 105940981
arkusz informacyjny
s d rejonowy wawarszwa r dmie cie i c 2500 16
3b65e79d84a08c8a56c1ded95bdffd15


Related keywords