Regulamin konkursu Tommy Cafe .pdf

File information


Original filename: Regulamin konkursu_ Tommy Cafe.pdf
Author: msi

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 22/10/2019 at 12:35, from IP address 91.239.x.x. The current document download page has been viewed 163 times.
File size: 291 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Regulamin konkursu_ Tommy Cafe.pdf (PDF, 291 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Regulamin konkursu. Zasady ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest- Klub Piłkarski GKS Tychy S.A. Organizator
przygotował oraz ogłosił Konkurs do wiadomości swoich „fanów” na portalu
„Facebook”.
2. Dane organizatora konkursu: Klub Piłkarski GKS Tychy S.A., 43-100 Tychy, ul.
Edukacji 7
3. Fundatorem Nagród jest: Tommy Cafe - najlepsze kawy świata
4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani
współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być
wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu
dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
5. Dane mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach
marketingowych.
6. Informacje o nagrodach oraz sposobie ich wysyłki opisywane są każdorazowo przy
okazji nowych konkursów.
§2. Zasady Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 22.10.2019 i kończy w dniu: 22.10.2019, 17:15.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 18 lat i posiada swój
profil osobowy na portalu Facebook.com.
4. Prawdziwe dane profilu osobowego są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
5. Nagrodą w Konkursie jest podwójne zaproszenie do strefy VIP na Stadionie Miejskim
na najbliższy domowy mecz GKS Tychy – Warta Poznań oraz zestaw kaw z różnych
części świata o wartości 250 zł.
6. Celem Konkursu jest dokładne wytypowanie rezultatu meczu GKS Tychy – Miedź
Legnica
7. oraz minuty, w której padnie pierwsza bramka
8. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest polubienie profilu
Tommy Cafe - najlepsze kawy świata na facebooku
9. Swoje zgłoszenie należy zostawić w formie komentarza (np. 2:1; 15 minuta) pod
postem Konkursowym, maksymalnie do godziny 17:15.
10. Zwycięża pierwszy użytkownik, który poprawnie wytypuje wynik meczu oraz będzie
najbliżej poprawnego wskazania minuty pierwszej bramki. W razie remisów decyduje
czas zamieszczenia posta.
11. Nagrody będą do odbioru przed najbliższym domowym meczem GKS Tychy z Wartą
Poznań w recepcji VIP Stadionu Miejskiego
12. Nagroda nie może zamienić na ekwiwalent w innej formie.
§4. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i
zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn.
zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach
wykonawczych do tej ustawy.
2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym
Facebook.
3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i
pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy
organizowaniu Konkursu na podstawie" umów cywilnoprawnych, w szczególności
pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także
członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo)
wyżej wymienionych osób.
5. Użytkownik oraz Organizator oświadczają, że treści wgrywane do Konkursu nie
naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w
przypadku, gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki naruszały prawa osób
trzecich.
7. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w
tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator
konkursu został o tym poinformowany przez Twórcę Aplikacji i zobowiązuje się
ściśle przestrzegać tych zasad.
8. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji i anulowania Konkursu w dowolnie
wybranym terminie.


Document preview Regulamin konkursu_ Tommy Cafe.pdf - page 1/2

Document preview Regulamin konkursu_ Tommy Cafe.pdf - page 2/2

Related documents


regulamin konkursu tommy cafe
konkurstysovia 1
regulamin konkursutommy
gks tychy 2
regulaminkonkursu
regulamin konkursu na facebooku

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Regulamin konkursu_ Tommy Cafe.pdf