Pytania na sprawdzian z Prawoznawstwa .pdf

File information


Original filename: Pytania na sprawdzian z Prawoznawstwa.pdf
Author: 123

This PDF 1.7 document has been generated by Microsoft® Word dla Office 365, and has been sent on pdf-archive.com on 02/01/2020 at 20:29, from IP address 88.199.x.x. The current document download page has been viewed 128 times.
File size: 180 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Pytania na sprawdzian z Prawoznawstwa.pdf (PDF, 180 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Pytania na sprawdzian zaliczeniowy z Podstaw Prawoznawstwa
1.

Opisz teorie wykładni statycznej

2.

Opisz teorię wykładni dynamicznej

3.

Opisz teorię wykładni „aktualnego ustawodawcy”

4.

Przedstaw i opisz etapy wykładni

5.

Podział wykładni ze względu na moc wiążącą

6.

Podział wykładni ze względu na sposób jej dokonywania

7.

Podział wykładni ze względu na jej wyniki (zakres)

8.

Opisz reguły interpretacyjne

9.

Materiały interpretacyjne

10. Opisz kierunek pozytywistyczny w pojmowaniu prawa
11. Opisz kierunek prawno-naturalny w pojmowaniu prawa
12. Sprzeczności norm prawnych
13. Pojęcie i rodzaje luk w prawie
14. Kolizje norm prawnych i reguły ich rozwiązywania
15. Zakres obowiązywania prawa
16. Nabycie i utrata mocy obowiązującej przez prawo
17. Obywatelskie nieposłuszeństwo
18. Desuetudo
19. Formalne obowiązywanie prawa
20. Aksjologiczne obowiązywanie prawa
21. Vacatio legis
22. Retroakcja prawa
23. Techniki służące inkorporacji wartości moralnych
24. Relacje między prawem a moralnością
25. Stosunek prawny i jego elementy
26. Pojecie faktu prawnego i jego elementy
27. Pojęcie osoby fizycznej
28. Pojecie osoby prawnej
29. Zdolność do czynności prawnych
30. Tryb powstawania osób prawnych
31. Przedmiot stosunku prawnego
32. Opisz instytucję domniemań prawnych
33. Wymień i opisz etapy stosowania prawa
34. Funkcja stabilizująca i funkcja dynamizująca prawa
35. Funkcja ochronna i gwarancyjna prawa


Document preview Pytania na sprawdzian z Prawoznawstwa.pdf - page 1/1


Related documents


pytania na sprawdzian z prawoznawstwa
regulamin wirtualny prawnik zawiercie
wos podstawy prawa wersja wst pna
regulamin konkursu gracz niezwykly czlowiek
kopia lakeside kodeks cywilny
model release pdf

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Pytania na sprawdzian z Prawoznawstwa.pdf