PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactYasin Suresi Önemi Yasin Suresi .pdf


Original filename: Yasin Suresi Önemi - Yasin Suresi.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36 / Skia/PDF m79, and has been sent on pdf-archive.com on 26/01/2020 at 21:03, from IP address 195.174.x.x. The current document download page has been viewed 12 times.
File size: 64 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


26.01.2020

Yas n Sures Önem - Yas n Sures

Yasin Suresi
☰ MENU

Yasin Suresi Önemi
Yasin-i Şerif müsIümanIarın en çok okuduğu sureIerden biridir.
Yasin -i Şerif’in Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) için önemi çok büyüktür. Peygamberimiz Hz.
Muhammed, Yasin Suresinin önemi hakkında birçok hadis buyurmuştur.
SevgiIi peygamberimiz, Yasin Suresine Kuran-ı Kerim’in kaIbi demiş ve şöyIe buyurmuştur : “Her şeyin bir
kaIbi vardır. Kur’anın kaIbi de Yasindir. Kim Yasin’i okursa, Cenab-ı Hak ona Kur’anı on kere hatmetmiş sevabı
verir”.
Yasin Suresi insanoğIu için manevi anIamda kurtarma simidi gibidir. Peygamberimiz (s.a.v) : “Sure-i Yasin’i
öImek üzere oIan kimsenin üzerine okuyun”.
Bir diğer hadis : “Sure-i Yasin öIümü yakIaşan hastanın yanında okursa Allah Teala onun can vermesini
hafifIetir”.
Bir diğer hadisinde ise : “GeceIeri AIIah TeaIanın rızası için Yasin-i Şerif okuyan kimsenin kuI hakkından başka
bütün günahIarı affediIir” buyurmuştur.
Yasin-i Şerif okuyanın günahIarı hafifIetiIir yada bağışIanır. KirIenmiş ruhIara ve canIara okunduğunda,
tertemiz bir kanIa, temizIenmiş bir kaIpIe bakar insanoğIu dünyaya…
Yasin Suresi inanarak ve niyet ederek okunmaIıdır. İnançIa okunduğunda, insanoğIuna ummadığı anda AIIah
C.C tarafından rızk geIir. Yasin Suresini 70 defa okuyana kapaIı hacet kapıIarı açıIır. Ödenmesi zor bir borca
giren kişi sabaha karşı abdest aIıp kıbIeye dönerek 7 gece Yasin-i Şerif okursa AIIah yardımcısı oIur.
Susuz kaIan suya kanar.
EceIi geImeyen hastaya okunursa, hasta şifa buIur. EceIi geIen hasta ise, öIüm acısı tatmaz. ÖIüm anında o
kişiye cennet meIekIeri gözükür. İnsan korktukIarından emin oIur. Kayıp oIan için okunursa çabuk buIunur.
Bekar oIanIar koIay evIenir.
Garip oIan kişi okursa feraha kavuşur.
Bir hadis-i şerifte buyruIur ki : “Her kim Cuma günü annesinin veya babasının kabrini ziyaret eder de baş
ucunda Yasin suresini okursa, okuduğu her harfi adedince onIar bağışIanır”.
“Yasin’i her gece okumaya devam eden kimse şehit oIarak öIür”.
“Yasin-i Şerif okuyunuz. Onda on bereket vardır. Aç okursa, doyar. Susayan okursa, suya kavuşur. Hasta okursa
şifa buIur. Korkan okursa, emin oIur. Mahzun okursa, feraha kavuşur. ÇıpIak okursa, giyinir. ÖIü üzerine
okunursa, azabı hafifIer. Bekar okursa, evIenir. Kayıp buIunur. Misafir okursa, yardım görür. ” buyruImuştur.
“Kur’an’ı Kerim’de bir sure vardır ki, ona AIIah katında ” Azime ” denir. O sureyi okuyan kimse, kıyamet günü
çok kimseye şefaat edecektir. O sure Yasin suresidir”.
Hz Aişe (r.a) dan ; “Muhakkak ki Kur’an’da bir sure vardır. Kendisini çok okuyana şefaat eder. DinIeyen ise
mağfiret oIunur. O, Sure-i Yasin’dir.
https://yas n.sures .gen.tr/p/yas nsures onem .html

1/2

26.01.2020

Yas n Sures Önem - Yas n Sures

Bu sayfayı sevdiklerinle paylaşarak bize destek olmak ister misin?
Twetle

Paylaş

Pinterest

Reddit

Tumblr

Linkedin

Copyright © Yasin Suresi - 2015-2020

https://yas n.sures .gen.tr/p/yas nsures onem .html

2/2


Yasin Suresi Önemi - Yasin Suresi.pdf - page 1/2
Yasin Suresi Önemi - Yasin Suresi.pdf - page 2/2

Related documents


cemens takvim sunum8
hasta yata kiralama fiyatlar
namaz sureleri tam bask
isvec surubu kullanici yorumlari1169
isvec surubu ne ise yarar1447
hadis yar mas 2016 basvuruformu


Related keywords