PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactYasin Suresi, Yasin Suresi Anlamı, Meali ve Okunuşu .pdf


Original filename: Yasin Suresi, Yasin Suresi Anlamı, Meali ve Okunuşu.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36 / Skia/PDF m79, and has been sent on pdf-archive.com on 26/01/2020 at 21:04, from IP address 195.174.x.x. The current document download page has been viewed 37 times.
File size: 420 KB (5 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


26.01.2020

Yas n Sures , Yas n Sures Anlamı, Meal ve Okunuşu

Yasin Suresi
☰ MENU

Yasin Suresi
83 âyetten olarak Mekke döneminde indirilmiştir. Sure, adını ilk âyetteki "Yâ-Sîn" harflerinden almıştır.
Yasin suresi Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresi ve Kur'an'ın kalbi olarak kabul edilir.

Sûrede başlıca insanın ahlâkî sorumlulukları, vahiy, Hz. Peygamber’i yalanlayan Kureyş kabilesi,
Antakya halkına gönderilen peygamberler ve halkının onları yalanlaması, Allah’ın birliğini ve kudretini
gösteren deliller, öldükten sonra dirilme, hesap ve ceza günü konu edilmektedir.

Mushaftaki sıralamada otuz altıncı, iniş sırasına göre kırk birinci sûredir. Cin sûresinden sonra, Furkan
sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Yerinde açıklanacak bir sebeple 12. âyetin Medine’de indiğini ileri
sürenler de olmuştur.
Peygamberimiz tarafından bu sureye daha fazla önem verdiği konusunda gelen hadisler nedeniyle
Müslümanlar Yasin Suresi'ne daha fazla önem vermişlerdir.

Peygamberimizin "Yâsin, Kur'ân'ın kalbidir. Allah'ı ve ahiret gününü arzu ederek Yâsin okuyan kimsenin
geçmiş günahı affedilir. Onu ölülerinize okuyunuz." buyurduğu bu hadiste Onu ölülerinize okuyunuz
cümlesi nedeniyle genel olarak günümüzde Yasin Suresi çoğunlukla ölülerimize okunmaktadır.
Ölülerimize 1., 7., 52. günü gibi günlerde düzenlenen Mevlitlerde çoğunlukla Yasin okunmaktadır.

Mushaftaki sıralamada otuz altıncı, iniş sırasına göre kırk birinci sûredir. Cin sûresinden sonra, Furkan
sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Yerinde açıklanacak bir sebeple 12. âyetin Medine’de indiğini ileri
sürenler de olmuştur.
Peygamberimiz tarafından bu sureye daha fazla önem verdiği konusunda gelen hadisler nedeniyle
Müslümanlar Yasin Suresi'ne daha fazla önem vermişlerdir.

Yasin Suresi Arapça

https://yas n.sures .gen.tr

1/5

26.01.2020

Yas n Sures , Yas n Sures Anlamı, Meal ve Okunuşu

Yasin Suresi okumaya buradan devam edebilirsiniz.

Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
https://yas n.sures .gen.tr

2/5

26.01.2020

Yas n Sures , Yas n Sures Anlamı, Meal ve Okunuşu

Bismillâhirrahmanirrahim
1. Yâ Sîn.
2. (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki,
3. Sen elbette (peygamber) gönderilenlerdensin.
4. Dosdoğru bir yol üzeresin.
5. Kur'an, mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.
6. Ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için indirilmiştir.
7. Andolsun, onların çoğu üzerine o söz (azap) hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler.
8. Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple
kafaları yukarıya kalkık durumdadır.
9. Biz, onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler.
10. Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar.
11. Sen ancak Zikr'e (Kur'an'a) uyanı ve görmediği hâlde Rahmân'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte
onu bir bağışlanma ve güzel bir mükâfatla müjdele.
12. Şüphesiz biz, ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz,
her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) bir bir kaydetmişizdir.

Yasin Suresini Türkçe Harflerle okumaya buradan devam edebilirsiniz.

Yâsîn Suresi Meali
Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla
1. Yâ Sîn.
2. (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki,
3.
4.
5.
6.

Sen elbette (peygamber) gönderilenlerdensin.
Dosdoğru bir yol üzeresin.
Kur'an, mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.
Ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için indirilmiştir.

7. Andolsun, onların çoğu üzerine o söz (azap) hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler.
8. Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple
kafaları yukarıya kalkık durumdadır.
9. Biz, onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler.
10. Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar.
11. Sen ancak Zikr'e (Kur'an'a) uyanı ve görmediği hâlde Rahmân'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte
onu bir bağışlanma ve güzel bir mükâfatla müjdele.
12. Şüphesiz biz, ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz,
her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) bir bir kaydetmişizdir.

Yasin Suresi mealini(anlamını) okumaya buradan devam edebilirsiniz.

Yasin Suresi Fazileti
https://yas n.sures .gen.tr

3/5

26.01.2020

Yas n Sures , Yas n Sures Anlamı, Meal ve Okunuşu

“Her gece Yasîn sûresine devam edip, bu hâl üzere iken vefât eden kimse şehid olur. Kur’ân-ı
kerîmdeki bir sûre, okuyana şefaat eder, dinliyenin affına sebep olur, âhırette korktuğundan emin olur.
Bu Yâsin sûresidir.”
“Ölüm hastası yanında Yâsin-i şerîf okununca, her harfi için bir melek gelip rûhun kolay çıkmasına duâ
eder. Yıkanırken yanında bulunurlar. Cenazesi ile birlikte giderler. Namazında, defninde bulununlar ve
hep duâ ederler.”
“Şeytanlar, Yasîn sûresinden ve bir de Haşr sûresinin son kısmı ile Mu’avvizeteyn sûrelerinden
kaçarlar.”

Yasin suresi faziletini okumaya buradan devam edebilirsiniz.

Yasin Suresi Merak Edilenler
Yasin suresini okumanın faydaları nelerdir?
Yasin suresini okumanın faydaları şunlardır:
Aç olanın karnı, tok olur ummadığı yerden rızk gelir, Susuz olduğu halde kanıncaya dek su bulur.
Kıyafeti olmayan kıyafet bulur, Hastanın eceli gelmemişse şifa bulur, Eceli gelmiş hasta ölüm acısını
duymaz, Öldüğü esnada, Cennet meleklerini görür, İnsan korkusundan emin olur, Misafir ve garip
yardımcı bulur, Bekarların eş bulup evlenmesi kolay olur, Gayb olan şey bulunur.
Neden Yasin ismini almıştır?
Yasin diye başladığı için bu ismi almıştır.

Yasin suresi merak edilen soruları ve yanıtlarını okumaya buradan devam
edebilirsiniz.

Yasin Suresi Önemi
Yasin-i Şerif müslümanların en çok okuduğu surelerden biridir.
Yasin -i Şerif’in Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) için önemi çok büyüktür. Peygamberimiz
Hz. Muhammed, Yasin Suresinin önemi hakkında birçok hadis buyurmuştur.
Sevgili peygamberimiz, Yasin Suresine Kuran-ı Kerim’in kalbi demiş ve şöyle buyurmuştur : “Her şeyin
bir kalbi vardır. Kur’anın kalbi de Yasindir. Kim Yasin’i okursa, Cenab-ı Hak ona Kur’anı on kere
hatmetmiş sevabı verir”.
Yasin Suresi insanoğlu için manevi anlamda kurtarma simidi gibidir. Peygamberimiz (s.a.v) : “Sure-i
Yasin’i ölmek üzere olan kimsenin üzerine okuyun”. Bir diğer hadis : “Sure-i Yasin ölümü yaklaşan
hastanın yanında okursa Allak Teala onun can vermesini hafifletir”. Bir diğer hadisinde ise : “Geceleri
Allah Tealanın rızası için Yasin-i Şerif okuyan kimsenin kul hakkından başka bütün günahları affedilir”
buyurmuştur.

Yasin suresi önemini okumaya buradan devam edebilirsiniz.
https://yas n.sures .gen.tr

4/5

26.01.2020

Yas n Sures , Yas n Sures Anlamı, Meal ve Okunuşu

Yâsîn Suresi Konusu
Hz. Muhammed aleyhisselâmın hak peygamber olduğu ona indirilen Kur’an deliliyle desteklenerek
açıklanır; başka peygamberlerin tevhid mücadelelerinden bir kesit verilerek bu uğurda büyük
sıkıntılara katlanan Resûl-i Ekrem ve ona tâbi olanlar teselli edilir. Allah Teâlâ’nın birlik ve kudret
delillerine ve evrendeki yaratılış sırlarına dikkat çekilerek öldükten sonra dirilme gerçeği ve bunun
sonuçları üzerinde durulur. Râzî’nin belirttiği üzere bu sûrenin, İslâm inançlarının üç temel umdesinin
(Allah’ın birliği, peygamberlik ve âhiret) en güçlü delillerle işlenmesine hasredildiği söylenebilir. Şöyle
ki: 3. âyette –devamındaki delillerle teyit edilerek– peygamberlik müessesesi üzerinde durulmuş;
müteakip âyetlerde Allah’ın birliği ve eşsiz gücü, öldükten sonra dirilmenin ve ilâhî huzurda
yargılanmanın kaçınılmazlığı ortaya konmuş, son âyette de yine bu iki nokta (vahdâniyet ve haşir)
özetlenmiştir. Kur’an’dan bu ölçüde de olsa nasibini alan kimse artık kalbinin payı olan imanı elde
etmiş demektir ki bunun tezahürleri de diline ve davranışlarına yansıyacaktır.

Copyright © Yasin Suresi - 2015-2020

https://yas n.sures .gen.tr

5/5


Related documents


ayetel kursi turkce oku
cihad f kh
ibrahimin milleti 1
isvec surubu nasildir1764
av2
namaz sureleri tam bask


Related keywords