PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactVray Egitim .pdf


Original filename: Vray Egitim.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36 / Skia/PDF m79, and has been sent on pdf-archive.com on 16/02/2020 at 21:16, from IP address 95.10.x.x. The current document download page has been viewed 38 times.
File size: 77 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Sketchup Türk ye bünyes n de barındırmış olduğu 450 den fazla Sketchup eğ t m v deosu ve Vray Eğ t m g b çeş tl
render motorları konusunda eğ t mler hazırlamıştır.Bu programı ve render motorlarını en y şek lde öğretmey
hedeflem ş , Türkçe 3D eğ t m ve sosyal sorumluluk pojes d r.
Sketchup programı hem kullanım kolaylığı ve hızı sayes nde 3 boyutlu tasarım yapan m mar
ve mühend sler n sıklıkla kullandığı programlar arasında yer n almıştır.
İlk zamanlar Google’ın bünyes n de, ş md se Tr mble f rması le devam eden program sayes nde,
s zde tasarımlarınızı hızlıca ve kolay b r şek lde hayata geç reb l r, 3d dünyasında kend n zden söz ett reb l rs n z.
Makale İçer k L stes [g zle]
1 Vray Eğ t m
1.1 Sketchup

Vray Eğ t m
Vray şu an 3dsmax ve sketchup programında en çok kullanılan render motoru olma ünvanını el nde bulunduran b r
render motorudur.
Vray kullanım kolaylığı ve kal teye olan yakınlığından dolayı sketchup çer s nde en çok kullanılan render motoru hal ne
gelm şt r.
Sketchup Programı d ğer 3D programlara oranla, d ğer programlara olan uyumluluğu ve
dışa aktarma seçenekler le kullanıcıların en çok terc h etm ş olduğu m mar görselleşt rme programı olarak kabul
görür.
S tede Sketchup Türkçe dersler ne ve Sketchup Vray Eğ t m dersler ne yer ver lm şt r.
Aynı zamanda farklı render motolarının kullanımlarıda anlatılmıştır.
P yasada en çok kullanılan 3d ç z m ve render motorları seç lerek kullanıcıların bu programı zorlanmadan kullanmaları
ç n v deolu eğ t mler ücrets z olarak sunulmuştur.

Sketchup
Sketchupturk ye.com s tes n de programın kullanımı , kurulumu hakkında başlangıç ve temel b lg ler vererek s zler n
sketchup programını daha y b r şek lde öğrenmen z amaç ed nm şt r.
Bu s tede aynı zamanda sketchup dersler n n yanında , program le lg l Türkçe yazılı dökümanlar ver lerek,
kullanıcıların sketchup programını daha y kavramaları sağlanmıştır.
Aynı zaman da s te çer s nde programı nd reb leceğ n z, nd rme l nkler , sketchup tutor al sayfaları ver lm şt r.
Aynı zamanda dökümanlar sunularak, öğren len b lg n n pek şt r lmes ve daha hızlı öğren lmes sağlanmıştır.
BU YAZIYI KAÇIRMA PİŞMAN OLURSUN :) Neden Sketchup ?
S te çer s nde sketchup programı hakkında temel ve başlangıç b lg ler ver ld kten sonra sketchup modeller hakkında
ç z mler yapılarak model ç zme ve kavrama tekn kler anlatılmıştır.
Sketchup Model ve ç z m tekn kler b t m nde, s zlere mater al atama ve kullanımı,
render alma ve ışık ayarları hakkında b lg ler sunularak, ç zm ş olduğunuz modeller n daha kal tel görünümlere
kavuşturulması sağlanmıştır.
Y ne s te çer s nde programının popüler render motorlarından olan sketchup vray render motoru
hakkında b lg ler ver lm ş, aynı zamanda vray kullanımının mantığı anlatılmıştır.


Document preview Vray Egitim.pdf - page 1/1

Related documents


s nav belgesi
data
aihs ve oihs turkce
irender nxt for sketchup rendering renderplus
s nav
seo kurumsal ile ilgili en1852


Related keywords