Funeralia Gniez Ledn komunikat 1 .pdf

File information


Original filename: Funeralia Gniez-Ledn_komunikat-1.pdf
Author: USER

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 12/03/2020 at 16:48, from IP address 46.187.x.x. The current document download page has been viewed 124 times.
File size: 586 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Funeralia Gniez-Ledn_komunikat-1.pdf (PDF, 586 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Funeralia Gnieźnieńsko-Lednickie
Spotkanie 21
Człowiek w perspektywie badań interdyscyplinarnych
Termin: 13-14 maja 2020 r.
Miejsce: Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
Wyzwaniem współczesnej nauki są badania o charakterze interdyscyplinarnym. Taki rodzaj
badań jest szczególnie interesujący, a zarazem ważny w odniesieniu do człowieka, który w
toku procesów ewolucyjnych uzyskał wyjątkowe i specyficzne cechy biologiczne, psychiczne i
kulturowe, odróżniające go od innych gatunków. Biokulturowy wymiar poznania człowieka
pociąga za sobą potrzebę badań interdyscyplinarnych, obejmujących zarówno nauki
humanistyczne, jak i nauki przyrodnicze.
Tegoroczne, 21 Spotkanie, stanowi kontynuację "Funeraliów Lednickich", które przez 20 lat
organizowane były w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, a w tym roku mają miejsce w
Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie.
Funeralia są wyjątkowym wydarzeniem naukowym, gdyż "spajają" badania antropologiczne i
archeologiczne. Dzięki temu wydarzeniu, badacze reprezentujący różne dziedziny nauki,
przede wszystkim antropologii oraz archeologii, mają okazję zaprezentować najnowsze
wyniki swoich analiz.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że konferencja adresowana jest nie tylko do doświadczonych
badaczy, ale przede wszystkim do młodych naukowców, a także studentów, którzy będą
mieli możliwość zapoznania się z różnorodnymi technikami badawczymi i odmiennymi
metodologiami badań podczas warsztatów naukowych, które mają się stać nieodłączną
częścią Funeraliów. Tegoroczne warsztaty będą dotyczyły nowoczesnych technik digitalizacji
zbiorów kostnych, przy wykorzystaniu skanerów światła strumieniowego.
Podczas dwudniowej konferencji, prezentowanych będzie 17 wyselekcjonowanych przez
Komitet Naukowy referatów, prezentujących wyniki badań interdyscyplinarnych populacji
ludzkich. Referaty wygłaszane w ramach Konferencji przez młodych naukowców (do 35 r.ż.)
objęte będą oceną konkursową. Komisja konkursowa wyłoni pięć najlepszych referatów.
Zwycięzcy konkursu będą mieli możliwość opublikowania wyników swoich badań w
czasopiśmie Anthropological Review, objętym listą MNiSW. Artykuły opublikowane zostaną
w wersji on-line na stronie internetowej (https://content.sciendo.com/view/journals/
anre/anreoverview.xml).
Komitet Organizacyjny:
Dr Paweł Konczewski
Prof. UAM dr hab. Marta Krenz-Niedbała
Prof. UP dr hab. Barbara Kwiatkowska
Prof. UAM dr hab. Leszek Wetesko
Mgr Anna Wrzesińska
Mgr Jacek Wrzesiński

Informacje szczegółowe:
Zgłoszenia udziału w konferencji do dnia 31 marca 2020 r. prosimy kierować na adres
Funeralia21@gmail.com – w załączeniu formularz zgłoszenia.
Abstrakt prosimy przesłać do dnia 10 kwietnia 2020 r. na adres Funeralia21@gmail.com – w
załączeniu formularz abstraktu.
Informacja o przyjęciu referatu będzie przekazana drogą e-mailową.
Referaty należy przygotować wyłącznie w formie prezentacji Power Point, w języku polskim
lub angielskim.
Opłata konferencyjna wynosi 100 zł dla naukowca i 50 zł dla studenta – wpłaty do dnia 30
kwietnia 2020 r.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegów na terenie Instytutu Kultury Europejskiej – płatność
za noclegi do 30 kwietnia 2020 r.
Liczba noclegów jest ograniczona – o przyznaniu noclegu będzie decydowała kolejność
zgłoszeń.
Numer konta dla wpłat konferencyjnych:
Polskie Towarzystwo Antropologiczne
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań
46 1090 2734 0000 0001 0863 3733
W tytule wpłaty konieczne jest podanie imienia i nazwiska uczestnika konferencji oraz nazwy
Funeralia 21.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Funeraliach!


Document preview Funeralia Gniez-Ledn_komunikat-1.pdf - page 1/2

Document preview Funeralia Gniez-Ledn_komunikat-1.pdf - page 2/2

Related documents


funeralia gniez lednkomunikat 1
oswiadczenie da z podpisem
info2
biuletyn kukiz 15
na temat kultur azjatyckich pdf
formularz zgoszeniowy funeralia 2020 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Funeralia Gniez-Ledn_komunikat-1.pdf