PRZEBIEG INWESTYCJI 2020.pdf


Preview of PDF document przebieg-inwestycji-2020.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Text preview


FAZA 1

FAZA 2

FAZA 3

FAZA 4

WSTĘPNA

PROJEKTOWA

WYKONAWCZA

KOŃCOWA

6-8 tygodni

1-2 tygodnie

SP

O

KO

7

8

9

10

RT

6

O

5

SP

4

AN

3

KO POM
N
SU IARY
LT
A
PR CJE
O
JEK
T
U
M
O
W
A
G
ŁÓ
W
N
A

2

N
TA
F
ER
KT
O
TK
TA
AN
W
ST
IE
ĘP
iP
N
RE
A
ZE
U
N
M
TA
O
C
W
JA
A
W
ST
ĘP
N
A

1

2-4 tygodnie

TR

2-3 tygodnie

POZIOM OSOBISTEGO ZAANGAŻOWANIA INWESTORA

* czas trwania poszczególnych faz podany jest orientacyjnie - jest on uzależniony jest od wielkości i lokalizacji obiektu, od szybkości podejmowania decyzji przez Inwestora oraz od tempa prac wykończeniowych