PRZEBIEG INWESTYCJI 2020.pdf


Preview of PDF document przebieg-inwestycji-2020.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Text preview


FAZA 1
WSTĘPNA
1 tydzień
Przy pierwszym kontakcie otrzymasz materiały informacyjne o naszej firmie, produktach i usługach.

1

4

Po zebraniu podstawowych informacji o obiekcie,Twoich wymaganiach i oczekiwaniach opracujemy ofertę
wstępną zawierającą:

N
ST

W

N
FE
RT
A

O

KO

3

ĘP

TA
K

T

A

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wyjściowy projekt układu mebli dla typowych pokoi w Twoim obiekcie.
Kalkulację ustalonego wyposażenia pokoi.
Zdjęcia proponowanych mebli.
Opis optymalnych rozwiązań.
Zakres prac wykonywanych przy realizacji kontraktu.
Możliwe formy i sposób rozliczenia finansowego zakupu wyposażenia.
Wstępną informację dotycząca czasu wykonania kontraktu.
3