PRZEBIEG INWESTYCJI 2020.pdf


Preview of PDF document przebieg-inwestycji-2020.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Text preview


FAZA 2
PROJEKTOWA
3-4 tygodnie

6

KO POM
N
SU IARY
LT
A
PR CJE
O
JEK
T
U
M
O
W
A
G
ŁÓ
W
N
A

5

W czasie fazy projektowej możesz liczyć na dodatkowe spotkania w obiekcie.
Zalecamy rozpoczęcie konsultacji już na etapie powstawania projektów branżowych
np. elektrycznego. Dzięki odpowiednio wcześnie rozpoczętej współpracy unikamy
niespodzianek podczas montażu mebli. Nie ma konieczności wykonywania
kosztownych przeróbek instalacji wynikających z dostosowania ich do układu i
wymiarów mebli, a cały pokój cechuje przemyślana funkcjonalność.
Po dokonaniu pomiarów pomieszczeń opracowujemy:
- układ mebli we wszystkich pomieszczeniach optymalizujący ilość miejsc noclegowych,
- dobór materiałów do wymagań technicznych wynikających z klasyfikacji obiektu,
- charakter całego wnętrza wraz z doborem kolorystyki ścian, dekoracji okien itp.
- realistyczne, kolorowe wizualizacje 3D wybranych pomieszczeń.
Po ustaleniu wszystkich szczegółów podpisujemy umowę główną na produkcję,
dostawę i montaż mebli. Przygotowane opracowanie jest własnością Inwestora. 5