PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact75441540 28 .pdf


Original filename: 75441540_28.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / Ibex PDF Creator 4.3.7.5/5338 [.NET 2.0]/R, and has been sent on pdf-archive.com on 07/04/2020 at 11:50, from IP address 62.244.x.x. The current document download page has been viewed 56 times.
File size: 136 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZELEWU - DUPLIKAT

mBank S.A.
Bankowość Detaliczna
Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2

Informacje o transakcji
Rachunek:
Nr Rachunku:
Nazwa Banku:
Nadawca:

Winien (Nadawca)
74 1140 2004 0000 3102 7544 1540
MBANK S.A.
GRZEGORZ SZWED
UL.STRASZYDLE 640
36-043 STRASZYDLE

Rachunek:
Nr Rachunku:
Nazwa Banku:
Odbiorca:

Ma (Odbiorca)
21 1020 1664 0000 3702 0435 9691
PKOBP Oddział 2 w Częstochowie
DAWID ZIMERT

Tytuł operacji:
Rodzaj operacji:
Nr referencyjny operacji:

VIP DD2 KRZESIO
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY
75441540-000000028

Data operacji:
Data księgowania:
Kwota przelewu:

2020-04-06
2020-04-06
5,00 PLN

Data wystawienia dokumentu:

2020-04-07

Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo
Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

mBank S.A. Bankowość Detaliczna
Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2 . www.mBank.pl
mLinia: 801 300 800, +48 (42) 6 300 800


Document preview 75441540_28.pdf - page 1/1

Related documents


75441540 1
7544154028 1
ekonto 45048120 989
tomek tomm sp ata do altusrisk
66672177 684
62830281 247


Related keywords