JanPawełII AveCrux MagnificatPL .pdf

File information


Original filename: JanPawełII-AveCrux-MagnificatPL.pdf

This PDF 1.6 document has been generated by Adobe InDesign CC (Macintosh) / 3-Heights(TM) PDF Security Shell 4.8.25.2 (http://www.pdf-tools.com), and has been sent on pdf-archive.com on 11/04/2020 at 19:07, from IP address 5.173.x.x. The current document download page has been viewed 100 times.
File size: 97 KB (4 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


JanPawełII-AveCrux-MagnificatPL.pdf (PDF, 97 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


14 Błogosławieństwa i modlitw y

Błogosławieństwa
i modlitwy
Medytacja nad Krzyżem Chrystusa
„Ave Crux”

opracowana w oparciu o teksty św. Jana Pawła II
R/ Ave Crux! Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa!

1.

„Na drogach ludzkich sumień, nieraz tak trudnych i tak
bardzo powikłanych, Bóg postawił wielki drogowskaz,
który życiu ludzkiemu nadaje kierunek i ostateczny sens.
Jest nim krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa”.
R/ Ave Crux! Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa!

2.

„Krzyż jest katedrą Boga w świecie. To na nim Chrystus
udzielił ludzkości najważniejszej lekcji, tej mianowicie,
że mamy miłować się wzajemnie tak, jak On nas
umiłował: aż po najwyższy dar z samego siebie”.
R/ Ave Crux! Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa!

3.

„To w Krzyżu jest Ci dana, o Chryste, «wszelka władza»,
taka władza, jakiej nikt inny nie ma w dziejach świata.
To w Krzyżu jest moc Odkupienia człowieka (...).
To w Krzyżu, w tym – po ludzku znaku hańby – stałeś się,
o Chryste, Pasterzem naszych dusz i Panem dziejów”.
R/ Ave Crux! Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa!

Błogosławieństwa i modlitw y 15

4.

„Zapowiadając własną śmierć na Golgocie,
śmierć krzyżową, Chrystus powiedział: «potrzeba,
by wywyższono Syna Człowieczego». Tak, został
wywyższony. To wywyższenie na krzyżu otwarło
przed Chrystusem szczególny horyzont. Horyzont
krzyżowej ofiary ogarniał nie tylko Jerozolimę,
ale cały świat: «Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony,
przyciągnę wszystkich do siebie». A zatem – to,
co po ludzku jest wyniszczeniem śmiertelnym –
w horyzoncie Chrystusowej ofiary jest objawieniem
Bożej mocy: mocy odkupienia, mocy zbawczej.
«Potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego,
aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne»”.
R/ Ave Crux! Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa!

5.

„Gdziekolwiek znajduje się twój znak, Chrystus daje
świadectwo swojej Paschy: owego «przejścia ze śmierci
do życia». I daje świadectwo miłości, która jest mocą
życia – miłości, która zwycięża śmierć.
Bądź pozdrowiony, Krzyżu, gdziekolwiek się znajdujesz,
w polach, przy drogach, na miejscach, gdzie ludzie
cierpią i konają… na miejscach, gdzie pracują, kształcą
się i tworzą…
Na każdym miejscu, na piersi każdego człowieka,
mężczyzny czy kobiety, chłopca czy dziewczyny…
i w każdym ludzkim sercu…”
R/ Ave Crux! Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa!

16 Błogosławieństwa i modlitw y

6.

„Nie wstydźcie się tego krzyża. Starajcie się na co dzień
podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa.
Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było
obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym
czy społecznym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to,
że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych
i szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina
o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej
tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy,
i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam
o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła
swój najgłębszy wyraz”.
R/ Ave Crux! Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa!

7.

„Weź krzyż! Przyjmij go, nie pozwól, aby przygniotły
cię wydarzenia, ale z Chrystusem zwyciężaj zło
i śmierć! Jeżeli z Ewangelii Krzyża uczynisz program
swojego życia, jeżeli pójdziesz za Chrystusem aż na
krzyż, w pełni odnajdziesz samego siebie!”
R/ Ave Crux! Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
V/ K
 łaniamy Ci się Panie Jezu Chryste

i błogosławimy Ciebie,

R/ Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Błogosławieństwa i modlitw y 17

Módlmy się:
Boże, Ty w zgorszeniu Krzyża objawiłeś swoją niewysłowioną mądrość, spraw, abyśmy do głębi przeniknęli
chwałę męki Twojego Syna i z ufnością chlubili się Jego
krzyżem. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Źródła
Wykorzystano fragmenty następujących wystąpień św. Jana Pawła II:
1. Homilia z Mszy św., Skoczów, 22.05.1995 r.
2. Homilia wygłoszona podczas konsystorza, Rzym, 22.02.2001 r.
3 i5. Homilia z Mszy św. odprawionej w katedrze wawelskiej, Kraków,
10.06.1987 r.
4. Homilia z Mszy św. odprawionej u podnóża Góry Krzyży na Litwie,
7.09.1993 r.
6. Homilia z Mszy św., Zakopane, 6.06.1997 r.
7. S potkanie z młodzieżą przed bazyliką św. Jana na Lateranie, Rzym,
2.04.1998 r.

Modlitwa za ofiary wojen,
w tym II wojny światowej
Modlitwa Rodzin Katyńskich

Matko Boża Katyńska! Matko Miłosierdzia
i Pojednania!
W Twoje ramiona oddajemy wszystkich
zamordowanych na Wschodzie. Z żywą wiarą
w świętych obcowanie prosimy Cię, Matko,
przygarnij ich i oddaj Twojemu Synowi. Matko Bolesna,
pocieszaj tych, których serca jeszcze krwawią po stracie
Najbliższych. Daj łaskę, aby jak najszybciej powstały
polskie cmentarze na Wschodzie i Sanktuarium
Miłosierdzia i Pojednania w Katyniu.


Document preview JanPawełII-AveCrux-MagnificatPL.pdf - page 1/4

Document preview JanPawełII-AveCrux-MagnificatPL.pdf - page 2/4
Document preview JanPawełII-AveCrux-MagnificatPL.pdf - page 3/4
Document preview JanPawełII-AveCrux-MagnificatPL.pdf - page 4/4

Related documents


janpaweii avecrux magnificatpl
tezy do egzaminu 2016 r
statutlso
mariusz jan gosi ski biblia zombiryczna cz 7
mariusz jan gosi ski nienawi
jezus do dusz2

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file JanPawełII-AveCrux-MagnificatPL.pdf