Zasady pracy mediów Stadion Miejski Tychy 04.06 19.06 .pdf

File information


Original filename: Zasady pracy mediów Stadion Miejski Tychy 04.06-19.06.pdf
Title: Podział stref Stadionu Miejskiego Tychy
Author: Mateusz DÅ‚ugasiewicz

This PDF 1.7 document has been generated by Microsoft® PowerPoint® dla Microsoft 365, and has been sent on pdf-archive.com on 29/05/2020 at 14:54, from IP address 91.239.x.x. The current document download page has been viewed 152 times.
File size: 1 MB (5 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Zasady pracy mediów Stadion Miejski Tychy 04.06-19.06.pdf (PDF, 1 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Zasady pracy mediów
Stadion Miejski w Tychach, ul. Edukacji 7

Obowiązują od 04.06 do 19.06.2020 r.

Regulamin dla mediów –
obowiązuje od 04.06 do 19.06Na dany mecz akredytowanych może być 10 dziennikarzy (PRASA, RADIO) i 5 fotoreporterów;
Akredytacje przyznawane przez klub - gospodarza na jedną rundę rozgrywek lub sezon przestają obowiązywać w okresie w jakim
obowiązuje niniejszy regulamin;
Wnioski o akredytacje na poszczególne mecze należy składać bezpośrednio do klubu gospodarza tylko przez system Accredito;
Złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji. O przyznaniu akredytacji decyduje klub
gospodarz;
Akredytacja może zostać odebrana lub cofnięta za złamanie regulaminu rozgrywek lub przepisów prawa powszechnego, w
szczególności dotyczących COVID-19;
Konferencja prasowa po meczu odbywa się bez udziału dziennikarzy i fotoreporterów;
Dziennikarze mają możliwość zadawania pytań gościom konferencji poprzez system Accredito lub SMS-owo rzecznikowi
prasowemu klubu gospodarza;
Rzecznik prasowy ma prawo dowolnego wyboru zadawanych pytań i nie ma obowiązku zadawania wszystkich pytań, jakie
zostaną przesłane przez dziennikarzy;
Na czas obowiązywania regulaminu rezygnuje się ze strefy mieszanej. Istnieje możliwość indywidualnych rozmów przez telefon
umawianych przez rzecznika prasowego;
Na czas obowiązywania regulaminu rezygnuje się z pomieszczenia roboczego dla dziennikarzy (strefa pracy mediów);
Pomeczowe materiały klubowe (konferencja prasowa, wypowiedzi zawodników) zostaną udostępnione przez klub gospodarza
najpóźniej 1,5 godziny po zakończeniu spotkania na oficjalnym kanale klubu na YouTube oraz platformie Accredito;
Na obiekcie obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa;
Jeśli przedstawiciel mediów akredytuje się na wybrany mecz, a finalnie nie pojawi się na nim, otrzymuje upomnienie.
W przypadku powtórzenia się takiej sytuacji klub nie będzie rozpatrywał jego wniosków w przyszłości.

Parking dla mediów (obok kasy od ul. Edukacji)

Wejście dla mediów

Na czas wprowadzonych Zasad, wejście na trybunę dla
mediów oraz foto będzie możliwe z zewnątrz obiektu –
schodami obok pubu Stadionova (od ul. Baziowej, obok
parkingu dla autokaru gości), następnie bramą na trybunę
główną i wyznaczone strefy.
Przy bramie wejściowej na trybunę będą do odbioru
akredytacje.

Podział stref – trybuna główna od ul. Baziowej


Document preview Zasady pracy mediów Stadion Miejski Tychy 04.06-19.06.pdf - page 1/5

Document preview Zasady pracy mediów Stadion Miejski Tychy 04.06-19.06.pdf - page 2/5
Document preview Zasady pracy mediów Stadion Miejski Tychy 04.06-19.06.pdf - page 3/5
Document preview Zasady pracy mediów Stadion Miejski Tychy 04.06-19.06.pdf - page 4/5
Document preview Zasady pracy mediów Stadion Miejski Tychy 04.06-19.06.pdf - page 5/5

Related documents


zasady pracy mediow stadion miejski tychy 0406 1906
biuletyn kukiz 15
regulamin crossfit czestochowa
regulamin zaj sportowych
zaproszenie pieracki wysylka ok
statut

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Zasady pracy mediów Stadion Miejski Tychy 04.06-19.06.pdf