KOSZYKOWKA .pdf

File information


Original filename: KOSZYKOWKA.pdf
Author: Robert.Hauffe

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 05/06/2020 at 14:17, from IP address 91.239.x.x. The current document download page has been viewed 109 times.
File size: 207 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


KOSZYKOWKA.pdf (PDF, 207 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Regulamin Turnieju „NBA - Turniej dla kibiców GKS Tychy”

[Postanowienia Regulaminu]

1. Turniej „NBA - Turniej dla kibiców GKS Tychy” skierowany jest do kibiców GKS-u Tychy
2. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w turnieju jest:
a) Potwierdzenie udziału w turnieju do dnia 11.06.2020
3. Warunkiem koniecznym do zorganizowania turnieju jest zgłoszenie się min. 8 zawodników.
4. W imieniu Organizatora nad prawidłowym przebiegiem wszystkich działań związanych z
organizacją turnieju czuwa Supervisor, który jest niezależny.
5. Liczba miejsc w turnieju jest uzależniona od ilości zgłoszeń.
6. Udział w turnieju jest darmowy.
7. Turniej jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej
„Regulamin") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
8. Turniej nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540).
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania poszczególnych osób w przypadku
naruszenia regulaminu turnieju.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie turnieju.
11. Regulamin może być zmieniany i modyfikowany przez Organizatora nie później niż 2 dni
przed rozpoczęciem turnieju. W przypadku wprowadzenia zmian i modyfikacji, Organizator
jest zobowiązany poinformować o tym uczestników, których zgłoszenie zostało już przyjęte.
12. Dane udostępnione Organizatorowi przez uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w
celu należytego wywiązania się z obowiązków przez Organizatora.
13. Uczestnicy będą informowani o dalszym postępowaniu droga mailową lub telefonicznie.
14. Turniej rozpocznie się w dniu 08.06.2020, i potrwa około tygodnia.
15. Rozgrywki odbędą się na konsolach Play Station 4, oraz grze NBA 2K20.
16. Uczestnik Turnieju ponosi pełną odpowiedzialność za treść i prawidłowość podanych danych
osobowych.
17. Wszelkie kwestie sporne dotyczące postanowień regulaminu, rozstrzyga Organizator i jego
decyzja jest wiążąca.
18. Rozgrywki będą odbywały się w systemie pucharowym.
19. Mecz finałowy rozstrzygnie się w formule „BO3” – Best of 3/do dwóch wygranych meczów.
20. Organizator określa dzień rozegrania jednej z określonych „faz drabinki pucharowej”, godzina
rozegrania meczu, zależy do zawodników.
21. Mecz, który zostanie przerwany z przyczyn losowych (kwestie te rozstrzyga supervisor)
będzie bezzwłocznie powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu., za wyjątkiem sytuacji
w której jedna z drużyn uzyskała dwu bramkowe lub wyższe prowadzenie do 3 kwarty
wirtualnego meczu. W takiej sytuacji wynik meczu będzie rozstrzygnięty na korzyść drużyny
prowadzącej.
22. W jakichkolwiek sytuacjach spornych dotyczących pojedynku decydujące słowo posiada
supervisor.
23. W przypadku wystąpienia problemów technicznych należy zgłaszać się do Organizatora.

24. Uczestnik ma prawo zrezygnować z Turnieju w trakcie jego trwania. Rezygnacja - jest
równoznaczna z walkowerem oraz zakończeniem uczestnictwa w dalszych rozgrywkach.
25. W przypadku niestosowania się do zasad określonych w regulaminie następuje
dyskwalifikacja uczestnika.
26. Rozgrywki turniejowe będą prowadzone z następującymi ustawieniami gry:
-Długość kwarty: standardowa dla meczu online
-Sterowanie: Dowolne
-Kamera: Dowolne
-Pojedynki rozgrywamy poprzez mecz online, Drużynami klubowymi, posiadającymi pięć
gwiazdek.
- Tryb - private match current NBA teams
27. Udział w turnieju oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez
Organizatora w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych.
28. Osoby biorące udział w turnieju muszą mieć ukończone 16lat.
29. Za zajęcie miejsc na podium drużyny otrzymają następujące nagrody:
 1 miejsce - voucher upominkowy o wartości 500 zł do wykorzystania w dowolnym
obiekcie NAT - Polskie Hotele i Ośrodki Wypoczynkowe
 2 miejsce - Voucher upoważniający do wejścia na mecze sekcji koszykówki GKSu
Tychy w sezonie 2020/2021, rozgrywanych na hali sportowej przy ulicy Piłsudskiego
20 w Tychach.


Document preview KOSZYKOWKA.pdf - page 1/2

Document preview KOSZYKOWKA.pdf - page 2/2

Related documents


gks tychy turniej dla kibicow nhl
koszykowka
koszykowka1
gks tychy turniej dla kibicow2020
gks tychy turniej dla kibicow
regulamin turnieju cs  go 2 edycja

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file KOSZYKOWKA.pdf