vyroba dusika zo vzduchu generator dusika vyvijac cena predaj princip .pdf

File information


Original filename: vyroba-dusika-zo-vzduchu-generator-dusika-vyvijac-cena-predaj-princip.pdf
Title: výroba dusíka zo vzduchu generátor dusíka sysadvance stla?ený dusík
Author: výroba dusíka zo vzduchu generátor dusíka sysadvance stla?ený dusík

This PDF 1.7 document has been generated by PDFescape Online - https://www.pdfescape.com / RAD PDF 3.14.2.10 - https://www.radpdf.com, and has been sent on pdf-archive.com on 08/07/2020 at 23:12, from IP address 85.237.x.x. The current document download page has been viewed 229 times.
File size: 1.1 MB (6 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


vyroba-dusika-zo-vzduchu-generator-dusika-vyvijac-cena-predaj-princip.pdf (PDF, 1.1 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


GENERÁTORY DUSÍKA

COMPRESSED GAS s.r.o.

... tlačíme na kvalitu

GENERÁTOR DUSÍKA
VÝROBA DUSÍKA ZO STLAČENÉHO VZDUCHU
Generátor dusíka je zariadenie, ktoré vyrába
dusík s vysokou čistotou zo stlačeného vzduchu, čo umožňuje nepretržitú dostupnosť za
veľmi konkurenčnú cenu v porovnaní s alternatívnym zásobovaním vysokotlakovými fľašami alebo kryogénnymi nádržami.

Generátor dusíka odstraňuje všetky nevýhody spojené s nákupom a prevádzkovaním vysokotlakových fliaš alebo kryogénnych nádrží,
a umožňuje stály zdroj a dusíka, s minimálnymi požiadavkami na spotrebu elektrickej
energie a údržbu.

VÝHODY GENERÁTORA DUSÍKA


zníženie nákladov na dusík do 90%nezávislosť od externých dodávateľov
plynovnezávislosť od fluktuácie ceny dusíkapotláčanie logistických operácií pre
zabezpečenie dodávky dusíkaflexibilné zariadeniezariadenie nenáročné na údržbu

COMPRESSED GAS s.r.o.

... tlačíme na kvalitu

GENERÁTOR DUSÍKA

VLASTNOSTI


Tlak dusíka do 9 bar (200 bar)Čistota dusíka až 99,999%Výkon od 0,18 m3/h do 1 447,61 m3/hLCD displej

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVOvzduchový kompresor s príslušenstvom (chladiaci sušič t.r.b. +3°C, filtre, odlučovač
oleja z kondenzátu, vzdušník)
vysokotlakový booster na tlak do 200 barsúprava filtrovsnímač zostatkového kyslíka, t.j. čistoty dusíka v generátoremonitorovanie prostredníctvom GSM / LANzmiešavač plynov (gasmixer) CO2 /N2tlakové fľaše do 200 barsnímač hodnoty atmosférického kyslíku v miestnosti s funkciou alarmu
plniaca lišta pre tlakové fľaše

COMPRESSED GAS s.r.o.

... tlačíme na kvalitu

GENERÁTOR DUSÍKA

ZARIADENIA POTREBNÉ NA VÝROBU DUSÍKA

TECHNOLÓGIA PSA (Pressure Swing Adsorption)

Jednotka PSA obsahuje dve kolóny naplnené selektívnym adsorbentom, ktorý
má afinitu k odstránenej zložke.
Každá kolóna prechádza cyklickým sledom vysokotlakových a nízkotlakových
krokov, ktorý zaručuje výrobu kontinuálneho prúdu plynu vysokej čistoty.

COMPRESSED GAS s.r.o.

V kroku vysokého tlaku si adsorbent
zachováva kontaminanty prítomné v
stlačenom vzduchu a požadovaný plyn
N2 sa získa z hornej časti kolón. Regenerácia sa uskutočňuje v nízkotlakovom
kroku s uvoľňovaním kontaminantov
zadržaných adsorbentom.

... tlačíme na kvalitu

VÝBER Z REFERENCIÍ
NEXPLUS SK s.r.o. Šurany
Dodávka a montáž zariadení na výrobu a
úpravu dusíku pre zváraciu automatovú linku.
Dusík je vyrobený zo stlačeného vzduchu v
generátore dusíku NitroGEN 1800HP s parametrami:
- dodávané množstvo dusíku: 95,77 m3/hod.
- výstupný tlak dusíku: 5,5 bar(p)
- čistota dusíku: 99,995%
- so snímačom kyslíku v atmosférickom
vzduchu s funkciou diaľkového alarmu

Pivovar a Sladovňa SESSLER Trnava
Dodávka a montáž zariadení na výrobu stlačeného vzduchu a stlačeného plynu - dusíku zo stlačeného vzduchu.
Parametre kompaktnej dusíkovej a kompresorovej stanice:

Generátor dusíku NITROGEN 10C
- výkon: 2,9 Nm3/hod.,
- čistota: 98,0%,
- tlak: 7 bar (p).
Skrutkový kompresor BOGE C20LR-8-350
- výkon 136,8 m3/hod.,
- tlak 8,0 bar (p),
- adsorpčné sušenie stlačeného vzduchu na t.r.b. - 40°C

COMPRESSED GAS s.r.o.

... tlačíme na kvalitu

COMPRESSED GAS s.r.o.
Bošianska cesta 1127/19
956 33 Chynorany

Tel.:
+421 908 528 437
E-mail: info@compressedgas.sk
Web: www.generatory-dusika.sk


Related documents


untitled pdf document 2
dp
wywy szona pozycja 1
04 atmosferick tlak u itel
przepisy gry 2013 2016
untitled pdf document

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file vyroba-dusika-zo-vzduchu-generator-dusika-vyvijac-cena-predaj-princip.pdf