PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactTHUỐC TRỊ BỆNH COVID .pdf


Original filename: THUỐC TRỊ BỆNH COVID.pdf
Author: Evelyn Dinh

This PDF 1.7 document has been generated by Microsoft® Word 2019, and has been sent on pdf-archive.com on 14/07/2020 at 17:11, from IP address 2.204.x.x. The current document download page has been viewed 33 times.
File size: 283 KB (4 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


THUỐC TRỊ BỆNH COVID-19 VÀ TẤT CẢ CÁC BỆNH KHÁC

Cảnh báo: đây là những nội dung rất nghiêm túc để cứu mạng nhiều người.
I. NGUỒN GỐC
Trong các chia sẻ trước của trang Đông Qua Xuân Tới, mình có giới thiệu với quý vị kênh video
của anh Ngô Tuấn Kiệt trên youtube.com. Hôm 7/7/2020 vừa rồi, anh Kiệt có đăng một status vô
cùng quý giá trên facebook.com, đó là status về cách thỉnh nước cam lồ để trị bách bệnh kể cả
bệnh Covid-19 do virus corona mới gây nên.
Mình có bạch hỏi lại với bề trên và được biết rằng đây là một đặc ân của Trời Phật ban cho tất cả
chúng sinh trong thời điểm này thôi chứ thông thường thì không có. Chỉ cần thỉnh một lần và
uống là có thể trị tất cả các bệnh mà người bệnh đang mang, bất kể là bệnh gì.
Xin viết cụ thể nghi thức và văn khấn ra đây cho những ai chưa rõ có thể sử dụng. Nghi thức thì
giống nhau, chỉ khác nhau chỗ danh hiệu của vị (Phật, Bồ tát, Chúa…) ban nước cam lồ mà thôi.
II. CHÚ Ý QUAN TRỌNG
- Nước cam lồ không gây ra bất cứ một tổn hại nào cho cơ thể con người, nếu cơ thể bạn có thể
uống nước thì bạn có thể thỉnh cam lồ để uống.
- Nếu bạn đang khỏe mạnh, bạn có thể thỉnh cam lồ uống để trị những bệnh tiềm ẩn mà bạn
không biết như bệnh covid-19 trong thời gian ủ bệnh chưa có triệu chứng.
- Nếu bạn đang bị bệnh, bạn phải được khám và điều trị bởi bác sĩ. Trong lúc đang điều trị với
bác sĩ, nếu bác sĩ cho phép bạn uống nước thì bạn có thể thỉnh cam lồ để uống như một cách
điều trị bổ sung.
- Chỉ cần thỉnh 1 lần là đủ để điều trị tất cả các bệnh đang mang (kể cả bệnh Covid-19, bạch hầu
.v.v.), không cần thỉnh nhiều lần. Khuyến cáo tất cả mọi người đều nên thỉnh để uống vì thời
điểm này vẫn đang trong mùa dịch virus nCov và dịch bạch hầu...
- Đối với các bệnh truyền nhiễm, bạn phải biết cách tự bảo vệ mình khỏi sự lây nhiễm trở lại sau
khi uống cam lồ.
- Bạn có thể khấn xin cam lồ cho chính bản thân mình hoặc cho người mà họ không thể tự làm
được.

- Khấn ai để xin thì tùy vào tôn giáo của bạn:
o Nếu bạn theo đạo Chúa, hãy khấn xin Chúa
o Nếu bạn theo đạo Phật, hãy khấn xin Ngài Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc Ngài Di Lặc
Tôn Phật, hoặc Ngài Quán Thế Âm Bồ tát, hoặc Đức Phật Thầy Tây An .v.v.
o Mình không biết các tôn giáo khác thì thế nào, hãy thử khấn tương tự với giáo chủ của tôn giáo
của bạn.
o Nếu bạn chưa có đạo, hãy tùy ý khấn với một vị nào trong những vị đã liệt kê trên.
- Nên chia sẻ rộng rải và nhanh chóng cho mọi người nhất là những người đang nằm viện,
những người bị bệnh nặng… để cứu mạng họ.
III. CHUẨN BỊ
- Trừ khi vì lý do nào đó bạn không thể vệ sinh được, còn lại bạn nên vệ sinh thân thể và nhà
cửa xung quanh chỗ sắp thỉnh cho sạch sẽ.
- Chuẩn bị một ly nước để uống, có thể là nước sôi để nguội hay nước lọc thường hay uống.
Nếu thỉnh cho các cháu nhỏ hoặc người cao tuổi, bạn phải dùng nước sôi để nguội để được an
toàn.
- Chuẩn bị xong thì chọn một trong các cách thỉnh sau đây để làm.
IV. CÁCH THỈNH TỪ PHẬT THÍCH CA CHO BẢN THÂN
Khi muốn thỉnh nước cam lồ để trị bệnh, rót một ly nước sạch sẽ, hai tay cầm ly nước đưa lên
cao hơn đầu và khấn:
- Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật (câu này khấn 3 lần)
- Cúi xin Ngài từ bi ban cho con cam lồ vào ly nước con đang cầm để khi con uống vào thì hết
thảy các bệnh con đang bị đều được chữa lành.
- Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật (câu này khấn 3 lần)
Xong trịnh trọng uống ly nước đang cầm.
V. CÁCH THỈNH TỪ PHẬT THÍCH CA CHO NGƯỜI KHÁC
Tự điền vào chỗ trống sau đây cách gọi người cần uống, ví dụ: "con trai Nguyễn Văn A của con",
"anh Lê Văn B", "bà Trần Thị C"…
Khi muốn thỉnh nước cam lồ để trị bệnh, rót một ly nước sạch sẽ, hai tay cầm ly nước đưa lên
cao hơn đầu và khấn:
- Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật (câu này khấn 3 lần)
- Cúi xin Ngài từ bi ban cho ……… cam lồ vào ly nước con đang cầm để khi ……… uống vào thì
hết thảy các bệnh ……… đang bị đều được chữa lành.
- Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật (câu này khấn 3 lần)
Xong trịnh trọng cho người đó uống ly nước đang cầm.
VI. CÁCH THỈNH TỪ PHẬT DI LẶC CHO BẢN THÂN
Khi muốn thỉnh nước cam lồ để trị bệnh, rót một ly nước sạch sẽ, hai tay cầm ly nước đưa lên
cao hơn đầu và khấn:
- Nam mô Di Lặc Tôn Phật (câu này khấn 3 lần)
- Cúi xin Ngài từ bi ban cho con cam lồ vào ly nước con đang cầm để khi con uống vào thì hết
thảy các bệnh con đang bị đều được chữa lành.
- Nam mô Di Lặc Tôn Phật (câu này khấn 3 lần)
Xong trịnh trọng uống ly nước đang cầm.

VII. CÁCH THỈNH TỪ PHẬT DI LẶC CHO NGƯỜI KHÁC
Tự điền vào chỗ trống sau đây cách gọi người cần uống, ví dụ: "con trai Nguyễn Văn A của con",
"anh Lê Văn B", "bà Trần Thị C"…
Khi muốn thỉnh nước cam lồ để trị bệnh, rót một ly nước sạch sẽ, hai tay cầm ly nước đưa lên
cao hơn đầu và khấn:
- Nam mô Di Lặc Tôn Phật (câu này khấn 3 lần)
- Cúi xin Ngài từ bi ban cho ……… cam lồ vào ly nước con đang cầm để khi ……… uống vào thì
hết thảy các bệnh ……… đang bị đều được chữa lành.
- Nam mô Di Lặc Tôn Phật (câu này khấn 3 lần)
Xong trịnh trọng cho người đó uống ly nước đang cầm.
VIII. CÁCH THỈNH TỪ BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM CHO BẢN THÂN
Khi muốn thỉnh nước cam lồ để trị bệnh, rót một ly nước sạch sẽ, hai tay cầm ly nước đưa lên
cao hơn đầu và khấn:
- Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát (câu này khấn 3 lần)
- Cúi xin Ngài từ bi ban cho con cam lồ vào ly nước con đang cầm để khi con uống vào thì hết
thảy các bệnh con đang bị đều được chữa lành.
- Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát (câu này khấn 3 lần)
Xong trịnh trọng uống ly nước đang cầm.
IX. CÁCH THỈNH TỪ BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM CHO NGƯỜI KHÁC
Tự điền vào chỗ trống sau đây cách gọi người cần uống, ví dụ: "con trai Nguyễn Văn A của con",
"anh Lê Văn B", "bà Trần Thị C"…
Khi muốn thỉnh nước cam lồ để trị bệnh, rót một ly nước sạch sẽ, hai tay cầm ly nước đưa lên
cao hơn đầu và khấn:
- Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát (câu này khấn 3 lần)
- Cúi xin Ngài từ bi ban cho ……… cam lồ vào ly nước con đang cầm để khi ……… uống vào thì
hết thảy các bệnh ……… đang bị đều được chữa lành.
- Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát (câu này khấn 3 lần)
Xong trịnh trọng cho người đó uống ly nước đang cầm.
X. CÁCH THỈNH TỪ ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN CHO BẢN THÂN
Khi muốn thỉnh nước cam lồ để trị bệnh, rót một ly nước sạch sẽ, hai tay cầm ly nước đưa lên
cao hơn đầu và khấn:
- Nam mô Đức Phật Thầy Tây An (câu này khấn 3 lần)
- Cúi xin Ngài từ bi ban cho con cam lồ vào ly nước con đang cầm để khi con uống vào thì hết
thảy các bệnh con đang bị đều được chữa lành.
- Nam mô Đức Phật Thầy Tây An (câu này khấn 3 lần)
Xong trịnh trọng uống ly nước đang cầm.
XI. CÁCH THỈNH TỪ ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN CHO NGƯỜI KHÁC
Tự điền vào chỗ trống sau đây cách gọi người cần uống, ví dụ: "con trai Nguyễn Văn A của con",
"anh Lê Văn B", "bà Trần Thị C"…
Khi muốn thỉnh nước cam lồ để trị bệnh, rót một ly nước sạch sẽ, hai tay cầm ly nước đưa lên
cao hơn đầu và khấn:
- Nam mô Đức Phật Thầy Tây An (câu này khấn 3 lần)

- Cúi xin Ngài từ bi ban cho ……… cam lồ vào ly nước con đang cầm để khi ……… uống vào thì
hết thảy các bệnh ……… đang bị đều được chữa lành.
- Nam mô Đức Phật Thầy Tây An (câu này khấn 3 lần)
Xong trịnh trọng cho người đó uống ly nước đang cầm.
XII. CÁCH THỈNH TỪ ĐỨC CHÚA CHO BẢN THÂN
Khi muốn thỉnh nước cam lồ để trị bệnh, rót một ly nước sạch sẽ, hai tay cầm ly nước đưa lên
cao hơn đầu và khấn:
- Kính lạy Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng ra trời và đất cùng loài người chúng con. Kính lạy
Chúa Giê-su, con ca ngợi ân điển lớn lao cuả Ngài, tình yêu tuyệt đối cuả Ngài đối với loài người
chúng con.
- Hôm nay con tin cậy và giao phó con trong cánh tay nhân từ đời đời của Ngài. Con cúi xin Ngài
ban cho con cam lồ vào ly nước con đang cầm để khi con uống vào thì hết thảy các bệnh con
đang bị đều được chữa lành.
- Con tạ ơn Ngài và cầu xin những điều nầy trong danh Đấng Chữa Lành thể xác cũng như linh
hồn. Ha-lê-lu-gia. A-men
Xong trịnh trọng uống ly nước đang cầm.
XIII. CÁCH THỈNH TỪ ĐỨC CHÚA CHO NGƯỜI KHÁC
Tự điền vào chỗ trống sau đây cách gọi người cần uống, ví dụ: "con trai Nguyễn Văn A của con",
"anh Lê Văn B", "bà Trần Thị C"…
Khi muốn thỉnh nước cam lồ để trị bệnh, rót một ly nước sạch sẽ, hai tay cầm ly nước đưa lên
cao hơn đầu và khấn:
- Kính lạy Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng ra trời và đất cùng loài người chúng con. Kính lạy
Chúa Giê-su, con ca ngợi ân điển lớn lao cuả Ngài, tình yêu tuyệt đối cuả Ngài đối với loài người
chúng con.
- Hôm nay con tin cậy và giao phó con trong cánh tay nhân từ đời đời của Ngài. Con cúi xin Ngài
ban cho ……… cam lồ vào ly nước con đang cầm để khi ……… uống vào thì hết thảy các bệnh
……… đang bị đều được chữa lành..
- Con tạ ơn Ngài và cầu xin những điều nầy trong danh Đấng Chữa Lành thể xác cũng như linh
hồn. Ha-lê-lu-gia. A-men
Xong trịnh trọng cho người đó uống ly nước đang cầm.
XIV. LỜI KẾT
Hàng triệu người trên thế giới đang bị bệnh Covid-19 và rất nhiều người khác bị các bệnh nan y.
Hãy nhanh chóng chia sẻ phương pháp này đến tất cả mọi người trên thế giới để cứu người.
Khuyến cáo mọi người nên học thuộc cách thỉnh nói trên.
Nếu có thắc mắc gì, vui lòng comment tại:
https://www.facebook.com/DongQuaXuanToi/posts/124189576012436


THUỐC TRỊ BỆNH COVID.pdf - page 1/4
THUỐC TRỊ BỆNH COVID.pdf - page 2/4
THUỐC TRỊ BỆNH COVID.pdf - page 3/4
THUỐC TRỊ BỆNH COVID.pdf - page 4/4

Related documents


5 bi kip dung bep1629
bep dien o bep1202
an hoa tu chao chong1403
cach chon mua choi lau1073
cay chui nha 360 do1473
cach su dung am gioi1427


Related keywords