Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 October at 03:49 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «aansprakelijk»:


Total: 18 results - 0.053 seconds

Chair Giveaway algemene voorwaarden 100%

The Chair is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door post- of verzendingsbedrijven, ofwel voor het in ontvangst nemen van de prijs door een onbevoegd persoon.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/12/chair-giveaway-algemene-voorwaarden/

12/12/2016 www.pdf-archive.com

Algemene Voorwaarden Manus 98%

Indien Ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/11/algemene-voorwaarden-manus/

11/03/2015 www.pdf-archive.com

AlgemeneVoorwaardenMD juli 2012 78%

-Met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is.

https://www.pdf-archive.com/2012/08/01/algemenevoorwaardenmd-juli-2012/

01/08/2012 www.pdf-archive.com

WedstrijdreglementApril14NL 77%

De  winnaars  zijn  zelf  aansprakelijk  voor  het  gebruik  van  de  prijs.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/15/wedstrijdreglementapril14nl/

15/04/2014 www.pdf-archive.com

DekkenDerPaints Algemene voorwaarden 75%

Wij verplichten ons zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, maar wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de levertijd.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/18/dekkenderpaints-algemene-voorwaarden/

18/01/2016 www.pdf-archive.com

verkoopsvoorwaarden 71%

De klant zelf is alleen en volledig aansprakelijk voor alle gegevens die hij aan de NV Prefaxis doorgeeft.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/18/verkoopsvoorwaarden/

18/01/2016 www.pdf-archive.com

pagaaralto 69%

Iedere vennoot is voor 100% aansprakelijk met zijn privé-vermogen als de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/10/pagaaralto/

10/01/2017 www.pdf-archive.com

De Grote Koffie Competitie actievoorwaarden 69%

De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in het Internet, één of meer van de in deze Actievoorwaarden genoemde internetsites, het kabelnetwerk, software of hardware, alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de persoonlijke gegevens.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/31/de-grote-koffie-competitie-actievoorwaarden/

31/03/2014 www.pdf-archive.com

%202%20oe 64%

Het Kadaster is niet aansprakelijk voor indirecte schade bij afnemer, zoals gevolgschade, bedrijfsschade of andere indirecte schade.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/02/202-20oe/

02/05/2017 www.pdf-archive.com

pagaalokto 64%

Het Kadaster is niet aansprakelijk voor indirecte schade bij afnemer, zoals gevolgschade, bedrijfsschade of andere indirecte schade.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/10/pagaalokto/

10/01/2017 www.pdf-archive.com

Algemene Voorwaarden epidemie 2014 62%

aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/07/algemene-voorwaarden-epidemie-2014/

07/03/2014 www.pdf-archive.com

voorwaarden 62%

Lavazza, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door Lavazza ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/17/voorwaarden/

17/12/2015 www.pdf-archive.com

Reglement concours FB DF NL april 2013 53%

Vrijwaring Door deelname aan de wedstrijd erkent de deelnemer automatisch dat NMC nv niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de door de deelnemer verstrekte inhoud.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/28/reglement-concours-fb-df-nl-april-2013/

28/03/2013 www.pdf-archive.com

MEC AV4m handleiding 2016 42%

We zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/17/mec-av4m-handleiding-2016/

17/03/2016 www.pdf-archive.com

Samenvatting%20Examen%20Ondernemen 41%

Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/30/samenvatting-20examen-20ondernemen/

30/04/2017 www.pdf-archive.com

5Somfy ga lighting outdoor rts Smart Home Hannover 30%

SOMFY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in normen en voorschriften die gepubliceerd worden na het ter perse gaan van deze handleiding.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/31/5somfy-ga-lighting-outdoor-rts-smart-home-hannover/

31/08/2014 www.pdf-archive.com

ga keytis io Smart Home Hannover 27%

SOMFY is op geen enkele wijze aansprakelijk voor wijzigingen in normen en standaards die na de publicatie van deze handleiding zijn doorgevoerd.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/31/ga-keytis-io-smart-home-hannover/

31/08/2014 www.pdf-archive.com

ga lock controller io Smart Home Hannover 25%

SOMFY is op geen enkele wijze aansprakelijk voor wijzigingen in normen en standaards die na de publicatie van deze handleiding zijn doorgevoerd.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/31/ga-lock-controller-io-smart-home-hannover/

31/08/2014 www.pdf-archive.com