Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «administracyjne»:


Total: 9 results - 0.008 seconds

Postępowanie sądowo-administracyjne 100%

mgr Paweł Zukowski Postępowanie sądowo-administracyjne:

https://www.pdf-archive.com/2014/05/12/post-powanie-s-dowo-administracyjne/

12/05/2014 www.pdf-archive.com

P II s 91%

– PRAWO – studia stacjonarne semestr zimowy 2014/2015 GODZINA PONIEDZIAŁEK WTOREK 7:55 – 8:40 8:45 – 9:30 9:45 – 10:30 Prawo administracyjne 12:25 – 13:10 13:25 – 14:10 14:15 – 15:00 15:15 – 16:00 16:05 – 16:50 17:05 – 17:50 17:55 – 18:40 18:55 – 19:40 19:45 – 20:30 A-9 C-10 G.111 O.16A G.5 P-6 K-1 A-8 C-9 G.111 O.16 O.16A G.5 G.204 10:35 – 11:20 11:35 – 12:20 P-7 Nauka legislacji R-6 P-3 U-4 C-5 N-1 P-8 K-2 G.111 O.16 G.9 O.1 G.13 O.25 O.16A N-2 R-5 P-1 U-9 C-7 A-10 O.1 G.13 O.25 O.16A O.16A R-7 P-2 U-10 C-6 Pp-8 A-1 C-2 G.200 G.9 G.9 O.1 G.13 O.25 O.16A R-9 P-4 U-3 C-8 O.1 G.13 O.25 O.16A Pp-9 Pp-10 G.9 A-2 R-8 C-3 G.200 O.16A G.9 P-5 U-6 A-3 R-10 G.13 O.25 G.200 O.16A ŚRODA GODZINA 7:55 – 8:40 8:45 – 9:30 9:45 – 10:30 10:35 – 11:20 11:35 – 12:20 12:25 – 13:10 K-8 R-1 G.6 O.16 P-10 G.111 15:15 – 16:00 16:05 – 16:50 17:05 – 17:50 17:55 – 18:40 18:55 – 19:40 19:45 – 20:30 j.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/25/p-ii-s/

25/09/2014 www.pdf-archive.com

SSP III zima Korekta 81%

401B, 6-s 402B, 1 2 3 4 5 6 PAS 216A 7 8 PGP PAS 209A 407A * PKp PGP PAS PGP 216A 308A 309A 407A 9 10 POSTĘPOWANIE KARNE - WYKŁAD 1D 1 2 3 4 5 PAS PRSn 01B 3D 6 7 PRSp 3D 8 9 10 LEKTORAT POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE - WYKŁAD 1D PAS PRSn PAS PGP * PKp/PRSn PRSp PGP 215A 301C 216A 308A 309A 301C 407A * PRSp/PKn 404C PGP PAS * PKp PGP 201C 10 301C 11 404C 12 3 4 5 7 8 101C 9 PGP PGP PAS PAS * PKn * PRSn/PKp * PRSp/PKn SALA 01B 07B 501B 404C 405C 101C 201C 09:45 11:15 SALA 11:30 13:00 SALA * PRSn/PKp PGP * PRSp/PKn * PKn/PRSp PGP * PKp PAS PRSn 01B 301C 07B 501B 404C 405C 201c 205D 13:15 14:45 SALA 15:15 16:45 SALA 17:00 18:30 SALA 18:45 20:15 SALA 1 2 6 PRAWO RZECZOWE I SPADKOWE - WYKŁAD 3D WYKŁAD KURSOWY DO WYBORU Prawo karne gospodarcze (tydzień parzysty) / Tworzenie i stosowanie prawa (tydzień nieparzysty ) sala 3D WYKŁAD DO WYBORU W1 Przestępstwa z części szczególnej kodeksu karnego i Nieletni i młodociani sprawcy przestępstw 101C, Prawo kontraktów w obrocie krajowym i międzynarodowym 201C, Prawo medyczne 301C, Prawo mediów elektronicznych 401C, Prawo penitencjarne 218A, Prawo sportowe 318A, Psychologia sądowa Amf AC, Przestępczość zorganizowana i terrorystyczna oraz jej przeciwdziałanie i zwalczanie Amf BC, Retoryka 404C, Sanacja i upadłość przedsiębiorstw 405C * PKn 405C PAS 2.02D PGP 2.02D Ćwiczenia PGP - Prawo gospodarcze publiczne (20 g.) PAS - Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (30 g.) PRS- Prawo rzeczowe i spadkowe(14 g.) PK - Postępowanie karne (14 g.) data rodzaj tygodnia data rodzaj tygodnia 02.10-03.10.2014 n 01.12-05.12.2014 p 06.10-10.10.2014 p 08.12-12.12.2014 n 13.10-17.10.2014 n 15.12-19.12.2014 p 20.10-24.10.2014 p 07.01-09.01.2015 n 27.10-30.10.2014 n 12.01-16.01.2015 p 03.11-07.11.2014 p 19.01-23.01.2015 n 12.11-13.11.2014 n 26.01-30.01.2015 p 17.11-21.11.2014 p 02.02-04.02.2015 n 24.11-28.11.2014 n Sale dydaktyczne z literą:

https://www.pdf-archive.com/2014/10/07/ssp-iii-zima-korekta/

07/10/2014 www.pdf-archive.com

Podatek od nieruchomości 15.01.2015 66%

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk prawnych – specjalizacja Prawo administracyjne, autorka licznych publikacji;

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/podatek-od-nieruchomo-ci-15-01-2015/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

DZIAŁALNOŚĆ W CZECHACH 29.05.2015 66%

Otoczenie prawne i administracyjne prowadzenia działalności w Czechach – rekodyfikacja 2014 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/05/dzia-alno-w-czechach-29-05-2015/

05/05/2015 www.pdf-archive.com

PL executive summary 62%

ty zarządzasz aplikacją = niewielkie koszty administracyjne;

https://www.pdf-archive.com/2018/04/24/pl-executive-summary/

24/04/2018 www.pdf-archive.com

Odp na pytania 55%

Odpowiedzialność administracyjna Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej i karnej podmiot korzystający ze środowiska w sposób wpływający szkodliwie na środowisko ponosić będzie nadal odpowiedzialność administracyjną, rozumianą jako odpowiedzialność egzekwowana przez organy administracji poprzez odpowiednie decyzje administracyjne.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/odp-na-pytania/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

4219-LICKU-OSA-91040908591 52%

Praca przedstawia i analizuje różnice między dwoma rodzajami Amerykańskiej służby wojskowej – żołnierzy piechoty walczących w dżungli i tak zwany „rear echelon”, czyli zaplecze administracyjne na podstawie wojny w Wietnamie w latach 1963-1973.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/27/4219-licku-osa-91040908591/

27/09/2016 www.pdf-archive.com

Logistyka międzynarodowa 46%

Wyższe są koszty bowiem wzrastają nie tylko odległości, wymaga większej ilości dokumentów, wzrastają wymogi administracyjne.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/11/logistyka-mi-dzynarodowa/

11/01/2016 www.pdf-archive.com