Search


PDF Archive search engine
Last database update: 23 January at 19:03 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «aksine»:


Total: 8 results - 0.016 seconds

vital words 100%

For YDS 1 although -e rağmen 2 though -e rağmen 3 even though -e rağmen 4 despite the fact that -e rağmen 5 while -iken, oysa 6 whereas -e rağmen, oysa 7 but fakat, ama, ancak 8 yet fakat, ama, ancak 9 however fakat 10 on the other hand öte yandan 11 nevertheless yine de 12 nonetheless yine de,buna rağmen 13 still yine de 14 in contrast aksine 15 on the contrary aksine 16 conversely aksine 17 as -dığı için,çünkü, -dıkça,-iken,gibi 18 since -dığı için, çünkü, -den beri 19 because -dığı için, çünkü 20 so bu yüzden 21 thus bu yüzden 22 hence bu yüzden 23 therefore bu yüzden 24 as a result sonuç olarak 25 as a consequence sonuç olarak 26 and so ve böylece, bu nedenle 27 consequently bu yüzden 28 that is why bu yüzden 29 which is why işte bu yüzden 30 if eğer, -se/sa 31 as long as -dığı sürece 32 so long as -dığı sürece 33 provided koşuluyla 1 www.remzihoca.com VITAL WORS FOR YDS 34 providing koşuluyla 35 on condition that koşuluyla 36 unless -mezse, mazsa 37 even if -se bile 38 only if koşuluyla 39 if only keşke 40 suppose that varsayki 41 as if -mış gibi 42 as though -mış gibi 43 when -dığı zaman 44 until -e kadar 45 before -den önce 46 after -den sonra 47 by the time -dığı zaman, -dığı zamana kadar 48 as soon as yapar yapmaz 49 once -den sonra 50 moreover dahası,ayrıca 51 what is more ayrıca 52 in addition ayrıca 53 furthermore ayrıca 54 also ayrıca, -de,-da 55 additionally ayrıca 56 besides -e ilaveten, ayrıca 57 otherwise aksi takdirde 58 or ya da,aksi takdirde 59 or else aksi takdirde 60 that is yani 61 by no means hiçbir şekilde 62 indeed gerçekten 63 in fact aslında, gerçekten 64 actually aslında, gerçekten 65 as such bu bağlamda 66 then o zaman,öyleyse,ondan sonra 67 thereby böylece, bu nedenle 2 www.remzihoca.com VITAL WORS FOR YDS 68 meanwhile bu arada 69 by the way bu arada 70 in the meantime bu arada, bu süre içinde 71 instead yerine 72 by all means elbette,kuşkusuz 73 similarly benzer şekilde 74 accordingly bu doğrultuda, buna göre 75 even so öyle olsa bile 76 likewise aynı biçimde,benzer şekilde 77 afterwards ardından 78 as a matter of fact aslında, gerçekte 79 as far as kadar 80 no matter ne olursa olsun 81 whatsoever hiç mi hiç 82 lest -mesin diye 83 even after -den sonra bile 84 even before -den önce bile 85 even then o zaman bile 86 even when -dığı zaman bile 87 in order that -sın diye 88 so that -sın diye 89 in that çünkü 90 nor ne, ne de 91 except hariç 92 just as tıpkı 93 on the grounds that -e dayanarak 94 now that -dığı için 3 www.remzihoca.com VITAL WORS FOR YDS KONTROL LİSTESİ Bu listeden bilip bilmediğinizi kontrol ediniz.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/19/vital-words/

19/04/2014 www.pdf-archive.com

melegin atesi 70%

Aksine daha Ģiddetle ve uzun süre devam ediyordu sanki.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/08/melegin-atesi/

08/04/2013 www.pdf-archive.com

Present Perfect Tense 55%

4- Laboratuvarın zemini kaygan olmamalı aksine mat olmalıdır.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/11/present-perfect-tense/

11/12/2017 www.pdf-archive.com

relativity2 47%

Fizik derslerinde öğrendiklerimizin aksine, iki yüz yıl boyunca bilimin ve teknolojinin temeli olan bu yasa doğru değildir;

https://www.pdf-archive.com/2017/01/08/relativity2/

08/01/2017 www.pdf-archive.com

Baudrillardın Simülasyon Teorisinin Temel Kavramları 44%

Aksine -ki burası Nietzsche’nin düşüncesine en Biz bu çalışmada Baudrillard kavramlarının, mümkün olduğunca, Türkçe’de genel kabul gören karşılıklarını kullanmayı ve gerekli yerlerde kavramların İngilizce karşılıklarını da belirtmeyi uygun gördük.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/28/baudrillard-n-sim-lasyon-teorisinin-temel-kavramlar/

28/04/2017 www.pdf-archive.com

Dinlerarasi Diyalog Tuzagi 43%

Çünkü bu yolla, Müslümanlara zarar veremedikleri gibi, aksine güce karşı güç oluşturup blok halinde karşılarına çıkma hareketleri başlamıştı.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/16/dinlerarasi-diyalog-tuzagi/

16/02/2017 www.pdf-archive.com

Harmansah Borderlands FINAL 29%

Özet Kültür tarihçisi Elliott Colla, yakınlarda sunduğu bir bildirisinde, eskiçağda sınırların, modern versiyonlarının aksine, sıklıkla hem fiziksel olarak hem de kavramsal olarak kabaca işlenmiş olduğunu söyler.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/10/harmansah-borderlands-final/

10/09/2017 www.pdf-archive.com