Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 September at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «aktiebolagets»:


Total: 1 results - 0.002 seconds

aktieäg, bolagsordn 100%

Bolagsordning för bolaget X § 1 Företagets namn Aktiebolagets företagsnamn är X § 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Uppsala, Uppsala län § 3 Verksamhet Aktiebolaget skall bedriva datakonsultverksamhet § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara Y.

https://www.pdf-archive.com/2011/09/08/aktie-g-bolagsordn/

08/09/2011 www.pdf-archive.com