Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «aktivnosti»:


Total: 31 results - 0.042 seconds

Program-prvog-festivala-psihologije 100%

UTO Vrijeme 10.00 12.00 14.00 16.00 Mjesto održavanja Naziv aktivnosti Vrsta aktivnosti Internacionalni univerzitet u Sarajevu Otvaranje Ceremonija otvaranja;

https://www.pdf-archive.com/2015/09/11/program-prvog-festivala-psihologije/

11/09/2015 www.pdf-archive.com

Izvestaj Aktivnosti Udruzenja 96%

-Deca i mladi ometeni u razvoju, -Deca i mladi iz socijalno ugroženih porodica, -Deca i mladi izbeglice i raseljena lica , -Deca i mladi bez roditeljskog staranja (u porodičnom smeštaju) U pripremnoj fazi 45 dece i mladih učestvovalo je 3 projektne aktivnosti koje su realizovane u toku maja i juna 2009.godine:

https://www.pdf-archive.com/2014/02/09/izvestaj-aktivnosti-udruzenja/

09/02/2014 www.pdf-archive.com

Godišnji izvještaj 2015 CINAZ 95%

GODINI - UVOD Udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti CINAZ je uspješno privela kraju 2015.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/godi-nji-izvje-taj-2015-cinaz/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

PREZENTACIJA 2012 84%

Iniciranjem i podsticanjem kreativnog i istraživačkog rada i koncipiranjem projekata, stručnih, obrazovnih i kulturnih aktivnosti kao što su:

https://www.pdf-archive.com/2014/02/09/prezentacija-2012/

09/02/2014 www.pdf-archive.com

Nova 2014 Udruženje Pravo Gore 80%

Deca i mladi, korisnici programskih aktivnosti navedenih Udruženja sa svojim roditeljima, uživali su u Klub Igraonici "Scena"

https://www.pdf-archive.com/2014/02/09/nova-2014-udru-enje-pravo-gore/

09/02/2014 www.pdf-archive.com

Inicijacija Zabavno Stimulativnog programa - Copy (2) 79%

060/586 36 36 pravo_gore@yahoo.com pravo_gore@beogrid.net Primarni cilj bio je međusobno upoznavanje učesnika kroz Zabavnorekreativne aktivnosti kao i predstavljanje osnovnih ciljeva i zadataka programa roditeljima, stručnim saradnicima i potencijalnim sponzorima .

https://www.pdf-archive.com/2014/02/09/inicijacija-zabavno-stimulativnog-programa-copy-2/

09/02/2014 www.pdf-archive.com

Inteligentna upotreba prirodnih resursa 73%

Našu budućnost predstavljaju novoizgrađena naselja u kojima će se odvijati svakodnevne čovekove aktivnosti.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/18/inteligentna-upotreba-prirodnih-resursa/

18/05/2011 www.pdf-archive.com

Izvestaj o Uskrsnjoj akciji 63%

pravo_gore@yahoo.com pravo_gore@beogrid.net Izveštaj o Akciji povodom uskršnjih praznika Udruženje Pravo Gore je, za Uskrs 2013 godine, sprovelo tri aktivnosti u cilju pružanja podrške članovima Udruženja i deci u klinici M.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/09/izvestaj-o-uskrsnjoj-akciji/

09/02/2014 www.pdf-archive.com

ADEX 63%

„Naš cilj je pružiti klijentima pomoć i inovativno rješenje za učinkovito i djelotvorno ulaganje u oglašivačke aktivnosti” ADVERTISING MONITORING Media Tools &

https://www.pdf-archive.com/2014/03/12/adex/

12/03/2014 www.pdf-archive.com

Pristopna-izjava-PGD-Litija (1) 63%

— — — — — da prostovoljno pristopam v PGD kot član-ica, da se zavezujem spoštovati statut PGD in gasilskih zvez, v katere je PGD vključeno in drugih splošnih aktov PGD , da se zavezujem plačevati članarino, da bom pri opravljanju gasilske dejavnosti spoštoval-a vse veljavne predpise, ki urejajo to področje, se udeleževal-a izobraževanj in skrbel-a za ugled gasilske organizacije v državi in nesebično pomagal-a pri izvajanju gasilskih aktivnosti, ki jih bo organiziralo PGD da sem seznanjen-a s Kodeksom etike slovenskega prostovoljnega gasilstva Strinjam se, da PGD uporablja moje osebne podatke v evidenci članstva in za potrebe zvez, v katere je včlanjena ali jih je ustanovila.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/31/pristopna-izjava-pgd-litija-1/

31/03/2017 www.pdf-archive.com

PRIJAVNICA 62%

skrbniki dovoljujete uporabo multimedijskega materiala za prikaz dejavnosti tabora in nogometnega kluba DOL na spletnih straneh in družabnih omrežjih NK DOL ali v objavo v tiskanih medijih, za oglaševanje in javne predstavitve aktivnosti NK DOL, brez zahtev po denarnem nadomestilu ali drugih protidajatev.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/14/prijavnica/

14/05/2017 www.pdf-archive.com

11.09.2008 62%

Diplomata od karijere Li~nost dana Stjuart D`ons Va`an ~ovjek za BiH Mnogo toga je u BiH uvijek zavisilo od aktivnosti i anga`iranosti SAD, pa i u budu}nosti ne}e biti druk~ije Ameri~ki diplomata Stjuart D`ons (Stuart E.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/11-09-2008/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

Zgibanka igrala - 25. 9. 2013 59%

Za vse upravljavce igrišč bo zanimiva tudi predstavitev aktivnosti, ki so potrebne za celovito ureditev obstoječih igrišč.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/04/zgibanka-igrala-25-9-2013/

04/09/2013 www.pdf-archive.com

basic ivana efos 2016 zavrs sveuc 58%

Otpad nije samo ekološki problem već predstavlja i gospodarski gubitak u području gospodarenja otpadom već se dugi niz godina provode aktivnosti i mjere koje pridonose približavanju zadanim strateškim ciljevima, no u nekim se dijelovima ti ciljevi ne provode očekivanom dinamikom ili postoje poteškoće u provedbi.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/basic-ivana-efos-2016-zavrs-sveuc/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

FERTIG-STATUT-SAVEZA-05102015MF (2) 58%

 sektora javnog zdravstva i javne higijene  promovisanje gradjanskog angazmana u korist dobrotvornih ciljeva  promovisanje i podrska religije  promovisanje i podrska projekata koji podsticu zajednicki razvoj i saradnju  promovisanje i podrska jednakosti polova  promovisanje i podrska preventivnog djelovanja u kriminalu  promovisanje zastite i zastita prirodne sredine i prirodnih l ljepota  promovisanje zastite istorijskih spomenika i doprinos njihovom ocuvanju  promovisanje zavicajne i domovinske bastine i njenog ocuvanja  promovisanje pomoci i pomoc politicki, rasno ili vjerski progonjenim, izbjeglim, protjeranim, iseljenim, zrtvama rata, ratnim vojnim invalidima, ratnim zatvorenicima, civilnim zrtvama i drugim nemocnim i bolesnim kao i pomoc zrtvama drugih zlocina  promovisanje sjecanja na progonjene, na zrtve ratova i katastrofa  promovisanje i pomoc pri trazenju nestalih i izgubljenih osoba  promovisanje protivpozarne zastite, zastite na radu, zastite od prirodnih katastrofa, civilne zastite kao i zastite od nesrecnih slucajeva  promovisanje zastite kao i zastita zivotinja  promovisanje uzgoja zivotinja / stocarstva i uzgoja voca, njegovanje tradicionalnih obicaja, promovisanje radio-amaterstva, modelkonstruktorstva i uzgoja pasa u sportske i takmicarske svrhe  promovisanje zastite i zastita zivotne sredine Ciljevi ovog Statuta koji se odnose prije svega na ostvarivanje ciljeva indirektnim aktivnostima biti ce ostvareni realizacijom kulturnih i sportskih manifestacija, zajednickih naucno-istrazivackih projekata, izborom i dodjelom na realizaciju naucno istrazivackih projekata, izgradnjom i rukovodjenjem skola i drugih obrazovnih institucija, odgojnih i savjetodavnih ustanova, djecjih vrtica, ustanova za zbrinjavanje djece i omladine, kao i kroz promociju i ocuvanje umetnickih djela ali i kroz promociju i realizaciju aktivnosti sportsko-rekreativnih sadrzaja i promociju ostvarenja visokih rezultata.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/27/fertig-statut-saveza-05102015mf-2/

27/05/2016 www.pdf-archive.com

EURO-5-06-16-16-BH-bih 150616 intervju-10-11 (1) 52%

U posljednje vrijeme intenzivirao sam aktivnosti vezane uz osnivanje centra za sportsku medicinu i unapređenje zdravlja na radu pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/24/euro-5-06-16-16-bh-bih-150616-intervju-10-11-1/

24/06/2016 www.pdf-archive.com

VAZEKTOMIJA V NEMCIJI 49%

Priporoča se izogibanje pretirani telesni aktivnosti 24 ur pred testom.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/21/vazektomija-v-nemciji/

21/12/2017 www.pdf-archive.com

Matko Sorić - Gajo Petrović - kritički esej 46%

Među njima postoje neke vrlo važne sličnosti - kao što su modernistički fetiš promjene i rehabilitacija njemačkog idealizma - i razlike - kao što je odnos prema analitičkoj filozofiji, Heideggeru i opsegu ljudske aktivnosti.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/18/matko-sori-gajo-petrovi-kriti-ki-esej/

18/10/2014 www.pdf-archive.com

statut VOD 45%

Aktivno se uključuju u promidžbu i predizborne aktivnosti stranke, te svojim djelovanjem unutar i izvan okvira stranke predstavljaju načela stranke opisane u njenom statutu i programu (2) Svaki član će biti informiran o radu stranke na svim razinama, dobivati stranačko glasilo, te dobiti člansku iskaznicu Članak 13.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/27/statut-vod/

27/03/2018 www.pdf-archive.com

statut 43%

Nacionalni kurikulum utvrduje vrijednosti, nadela, opieobrazovne ciljeve i sadrZaje svih aktivnosti i programa, pristupe i nadine rada s djecom rane i predSkolske dobi, odgojno obrazovne ciljwe po podrudjima razvoja djece i njihovim kompetencijama te vrednovanje.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/12/statut/

12/01/2018 www.pdf-archive.com

cordyceps-sinensis 42%

U slučajevima prekomerne aktivnosti imunog sistema kod autoimunih bolesti (alergija, dijabetes, reumatoidni artritis, psorijaza, lupus, kolagenoza, limfom itd.) snižava imunitet što je poznato kao imunosupresija.

https://www.pdf-archive.com/2020/02/24/cordyceps-sinensis/

24/02/2020 www.pdf-archive.com

Hrono - zdrava ishrana 42%

Proces skladistenja masti (lipogeneza) započinje, a istovremeno se sve druge aktivnosti masne celije zaustavljaju.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/20/hrono-zdrava-ishrana/

20/08/2014 www.pdf-archive.com

26.06.2009 41%

"Fon da ci ja, uru~ivanjem ove pomo}i studentima koji odlaze na studentsku praksu u inostranstvo, zapo~inje niz aktivnosti podr{ke me|unarodnoj razmjeni studenata", rekla je \akovi}eva nakon sve~anog uru~enja.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-06-2009/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

ivo i ana barišić 38%

Tako|e, usvojen je i finansijski izvje{taj za pro{lu godinu, a dogovorene su i dalje aktivnosti, kao {to je obnova ~lanstva i naplata ~lanarine.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/ivo-i-ana-bari-i/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

!!! PLUR 11 !!! ZA TISAK crop 38%

Od potpunih novosti vezanih uz izdavaštvo, iznenadit će vas izdavanje mp3-ca na web siteu, a kasnije i kompilacijskog CDa kojim bi promovirali i podržavali razvoj naše scene, ali i privukli i zabavili ljude koji prate naše aktivnosti.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-11-za-tisak-crop/

16/02/2015 www.pdf-archive.com