PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 27 September at 13:09 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «aktualnym»:


Total: 15 results - 0.03 seconds

OŚWIADCZENIEzgoda 100%

– ponoszę pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podopiecznego – jestem świadomy stanu zdrowia Podopiecznego i pozwala mu on na aktywny udział w zawodach kolarskich na rowerach górskich ze wszystkimi tego konsekwencjami, za co biorę pełną i wyłączną odpowiedzialność – jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych i psychicznych jakie wiążą się z jazdą na rowerze górskim i nie będę rościć wobec Organizatora pretensji w przypadku ewentualnego uszczerbku na zdrowiu lub życiu Podopiecznego – jeżeli tylko stan zdrowia Podopiecznego pogorszy się, zaprzestanie on aktywnego uczestnictwa w zawodach, nawet jeżeli wiedza o jego aktualnym stanie zdrowia nie będzie poparta diagnozą lekarską – wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku Podopiecznego w trakcie zawodów oraz w czasie, kiedy przebywa on w miejscu ich rozgrywania, za pomocą filmu, obrazu, dźwięku, słowa, oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie go za pośrednictwem wszelkich mediów dla celów informacyjnych oraz promocyjnych wyścigu – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania Podopiecznego ……………………………..……………………………………………… /data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej/

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/o-wiadczeniezgoda/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

portfolio Karol Jeliński 100%

Założeniem projektu było opracowanie logotypu spójnego z aktualnym znakiem Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/25/portfolio-karol-jeli-ski/

25/06/2017 www.pdf-archive.com

profesjonalne osuszanie 100%

Osuszanie ścian W czasach pogodowych kataklizmów, które w ostatnim czasie nawiedziły Polskę osuszanie murów wydaje się bardzo aktualnym tematem.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/profesjonalne-osuszanie/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

HistoriaPojazdu HONDA 20151020 223018 99%

Raport został wygenerowany zgodnie z aktualnym stanem Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).

https://www.pdf-archive.com/2015/10/20/historiapojazdu-honda-20151020-223018/

20/10/2015 www.pdf-archive.com

Dzień-kobiet 94%

Musicie na nich wypisać wszystkie sprawdziany, kartkówki, zapowiedziane odpytywania bądź prace klasowe, jakie mieliśmy, bądź będziemy mieć w aktualnym lub przyszłym tygodniu.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/08/dzie-kobiet/

08/03/2017 www.pdf-archive.com

rossmann-zbiorowy-8 17 94%

  przy zamówieniu do 199 sztuk zdjęć – cena zgodna z aktualnym cennikiem,  przy zamówieniu od 200 zdjęć – 0,30 zł/szt.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/02/rossmann-zbiorowy-8-17/

02/08/2017 www.pdf-archive.com

jak tworzymy ciany w porzdku1628 91%

Niech Was nie dziwi witeczne akcenty - pierwsze Boonarodzeniowe materiay osigna w aktualnym roku obecnie w maju, to nic mnie nie zaskoczy:) Pikne dekoracje oraz zapachy Green Gate mona uj w Polsce - oficjalnym dystrybutorem jest Wonderhome.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/01/jak-tworzymy-ciany-w-porzdku1628/

01/11/2013 www.pdf-archive.com

anl1 poprzednieegzaminy zima2011 85%

W aktualnym programie ANL1 nie ma szeregów liczbowych i potęgowych 1.

https://www.pdf-archive.com/2012/01/28/anl1-poprzednieegzaminy-zima2011/

28/01/2012 www.pdf-archive.com

1. Regulamin 80%

W tym temacie Kierownik opisuje zespół i na bieżąco zamieszcza informacje o aktualnym składzie.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/28/1-regulamin/

28/11/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin zaj sportowych 78%

Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w treningach jest dobry stan zdrowia zawodnika potwierdzony stosownym, aktualnym zaświadczeniem wydanym przez uprawnionego lekarza.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/regulamin-zaj-sportowych/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

PRZEPISY-GRY-2013-2016 78%

Czytając poniższe Przepisy Gry, które są aktualnym świadectwem rozwoju tej wspaniałej dyscypliny, zastanówcie się także, dlaczego tych kilka poprzedzających akapitów może być równie ważnych dla każdego z Was i dla Waszej pozycji w tej dziedzinie sportu.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/14/przepisy-gry-2013-2016/

14/08/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin2017 69%

Podczas badania kontrolnego uczestnik musi okazać dokumenty pojazdu dopuszczające go do ruchu zgodnie z ustawą o ruchu drogowym (dowód rejestracyjny z aktualnym przeglądem technicznym, ubezpieczenie OC oraz NW) 9.3.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/01/regulamin2017/

01/03/2017 www.pdf-archive.com

Beton1 67%

Tak jak widać po aktualnym numerze.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/15/beton1/

15/08/2014 www.pdf-archive.com

oRzeszTy www 58%

Dziwaczne, nietypowe, tyczne wielu mężczyzn, niejedna kobieta zadaje sobie pyta- ją, że książek w fundacji przybywa, choć transport do więzień idące wbrew aktualnym trendom.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/22/orzeszty-www/

22/04/2016 www.pdf-archive.com

folder-vorarlberg 33%

www.vorarlberg.travel Historia i współczesność „vorarlberg museum“ w Bregencji poświęca szereg swoich wystaw historii i aktualnym tematom z regionu.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/folder-vorarlberg/

09/05/2017 www.pdf-archive.com