Search


PDF Archive search engine
Last database update: 26 November at 06:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «albowiem»:


Total: 38 results - 0.057 seconds

Nowy Dokument sformatowany 100%

Albowiem ścieżki sprawiedliwości godne są przyjęcia, ale ścieżki niegodziwości prędko zostaną zniszczone i zginą.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/23/nowy-dokument-sformatowany/

23/03/2014 www.pdf-archive.com

katechizm-bierzmowanych1 96%

Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/08/katechizm-bierzmowanych1/

08/01/2018 www.pdf-archive.com

Apokalipsa wg Marhiusa 83%

„Sługo mój wierny, oto Ja Bóg Wszechmogący przez anioła swego przemawiam do Ciebie… Zbudź się i wstao z łóżka swego, weź pergamin i pióro, albowiem mam Ci do przekazania proroctwo, które przez Twoje pośrednictwo na wszystkie strony świata się rozejdzie.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/28/apokalipsa-wg-marhiusa/

28/03/2011 www.pdf-archive.com

SO W Włocławku sygn. I C 152 16 73%

358 1 § 2 k.c., albowiem w sytuacji wzrostu kursu waluty rosło ich zadłużenie, z kolei w przypadku spadku kursu waluty powodującego spadek ich zadłużenia poniżej nominalnej sumy oddanego im do dyspozycji kapitału kredytu, bank i tak miałby prawo żądać zwrotu co najmniej nominalnej sumy kapitału kredytu, co oznaczałoby bezskuteczność waloryzacji kapitału poniżej jego wartości nominalnej.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/01/so-w-w-oc-awku-sygn-i-c-152-16/

01/02/2017 www.pdf-archive.com

NN 4 65%

Albowiem ten kto wcześniej dumnie prężył tors, dzisiaj z lekką trwogą spoglądał na obfity biust i odwrotnie.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/02/nn-4/

02/04/2012 www.pdf-archive.com

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw Narodowi Polskiemu 62%

Myślę, że bardziej uzasadnione byłoby stawianie Polaków w jednym szeregu z Żydami, albowiem obie nacje były ofiarami wojny (tzn.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/nie-m-w-fa-szywego-wiadectwa-przeciw-narodowi-polskiemu/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Bydgoszcz2 60%

Różnicowanie Bydgoszczy i Torunia w stosunku do innych miast wydaje się wręcz niekonstytucyjne, albowiem wprowadza nierówność społeczności lokalnych, tym bardziej, że mocno artykułowana jest wola miasta Bydgoszczy do utworzenia własnego związku metropolitalnego, co nie wyklucza rozważenia współdziałania z miastem Toruniem, o ile będzie taka wola obu stron.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/31/bydgoszcz2/

30/07/2015 www.pdf-archive.com

Bydgoszcz 60%

Różnicowanie Bydgoszczy i Torunia w stosunku do innych miast wydaje się wręcz niekonstytucyjne, albowiem wprowadza nierówność społeczności lokalnych, tym bardziej, że mocno artykułowana jest wola miasta Bydgoszczy do utworzenia własnego związku metropolitalnego, co nie wyklucza rozważenia współdziałania z miastem Toruniem, o ile będzie taka wola obu stron.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/31/bydgoszcz/

30/07/2015 www.pdf-archive.com

SO Warszawa II C 495 16 BTE mBank 58%

W tym ostatnim zakresie Sąd dał wiarę zeznaniom świadka, albowiem były one składane w sposób szczery, a ich treść była wewnętrznie spójna.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/12/so-warszawa-ii-c-495-16-bte-mbank/

12/05/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2330 16 SO Wrocław 54%

uznając go za zbędny, albowiem poglądy prawne wyrażone przez sądy orzekające w innych sprawach nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy niniejszej.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2330-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

UBÓJ RYTUALNY TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY K 52 13 (1) 53%

Zdaniem wnioskodawcy, w zakwestionowanym stanie prawnym nie jest dozwolone poddawanie zwierząt szczególnym sposobom uboju przewidzianym przez obrządki religijne, albowiem sposoby te nie zezwalają na ogłuszanie zwierząt przed ubojem.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/20/ub-j-rytualny-trybuna-konstytucyjny-k-52-13-1/

20/02/2015 www.pdf-archive.com

Elfen Lied. Jak ofiary stają się katami 52%

Bohaterowie opowieści naprawdę mają swoje sekrety, często nieznane dla nich samych, albowiem wyparte ze świadomości (amnezja dysocjacyjna).

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/elfen-lied-jak-ofiary-staj-si-katami/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

SKLEPY CYNAMONOWE 51%

Lecz nie było mi dane doczekać tej chwili, albowiem tymczasem ojciec zaczął zdradzać pewne oznaki zaniepokojenia, chwytał się za kieszenie i wreszcie oświadczył, że zapomniał portfelu z pieniędzmi i ważnymi dokumentami.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/21/sklepy-cynamonowe/

20/10/2011 www.pdf-archive.com

Większe imperium stworzyli tylko Brytyjczycy 50%

Nagrody tej nie otrzymał (i nie ma w tym nic dziwnego, albowiem daleko mu do arcydzieła kinematografii).

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/wi-ksze-imperium-stworzyli-tylko-brytyjczycy/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Paranoja i paranoicy. Czym jest osobowość paranoiczna 50%

osobowość paranoiczna w czystej formie należy do rzadkości, albowiem 75% pacjentów cierpiących na PPD ujawnia również inne perturbacje osobowościowe (zazwyczaj schizotypowe – STPD, schizoidalne – SPD, unikające – AvPD, narcystyczne – NPD lub pograniczne/borderline – BPD).

https://www.pdf-archive.com/2020/05/18/paranoja-i-paranoicy-czym-jest-osobowo-paranoiczna/

18/05/2020 www.pdf-archive.com

Machiavelli - Ksiaze 49%

A niechaj nie będzie poczytane mi za zarozumiałość, że człowiek niskiego i podłego stanu ośmiela się omawiać i regulować postępowanie książąt, albowiem jak ci, którzy rysują kraje, umieszczają się nisko na równinie, gdy chcą przypatrzyć się naturze gór i miejsc wyniosłych, a stają wysoko na górze, gdy chcą przypatrzyć się naturze miejsc niskich, podobnie trzeba być księciem, by dobrze poznać naturę ludów, a trzeba należeć do ludu, by dobrze poznać naturę książąt.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/04/machiavelli-ksiaze/

04/05/2012 www.pdf-archive.com

Instrukcja próbna3 47%

TRYB MONOSTABILNY (CZASOWY) - Zaleca się montowanie odbiornika możliwie wysoko, z dala od urządzeń metalowych i elektrycznych, albowiem po wysłaniu transmisji z pilota przekaźnik odbiornik superreakcyjny jest czuły na zakłócenia elektromagnetyczne.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/31/instrukcja-pr-bna3/

31/05/2016 www.pdf-archive.com

O hipisie, nerdzie i kradzieży pierwszego miliona 45%

Oglądając „Piratów z Doliny Krzemowej”, nie mamy możliwości podziwiania tych cech, albowiem cały czas obserwujemy aktora, a nie prawdziwego szefa Microsoftu.

https://www.pdf-archive.com/2018/11/29/o-hipisie-nerdzie-i-kradziey-pierwszego-miliona/

29/11/2018 www.pdf-archive.com

Browar Konin 44%

I Wojna Światowa przerwała rozwój browaru,albowiem ograniczenia okupantów co do jakości i mocy piwa oraz ustawa przeciwalkoholowa pierwszego Sejmu Polskiego (24 kwietnia 1924 r.-ustanowienie zakazu sprzedaży napojów mających ponad 2,5 % alkoholu) sprawiły nie tylko zastój, ale i upadek tej gałęzi przemysłu.Gwałtownie spadło zatrudnienie,brakowało podstawowych surowców,gdyż zaborcy rekwirowali zapasy ziarna,a wzrost cen żywności doprowadził do znacznego spadku konsumpcji piwa.Po wojnie nastąpiła hiperinflacja.Ceny na artykuły spożywcze rosło lawinowo,zubożałe społeczeństwo zmuszone było do \ zmniejszenia spożycia (sprzedaż piwa we wszystkich regionach państwa spadła do 20% sprzedaży przedwojennej.Dla ratowania browaru syn właściciela Grzegorz ożenił się z bogatą żydówką Przeworską.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/21/browar-konin/

21/02/2018 www.pdf-archive.com

I C 94 17 SR Rawicz Kredyt Bank 43%

Nie wyjaśnia tego również „Tabela kursów”, do której odwołuje się bezpośrednio te postanowienia umowy, albowiem zawiera ona jedynie wartośd kursów walut.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/26/i-c-94-17-sr-rawicz-kredyt-bank/

26/10/2017 www.pdf-archive.com

statutlso 42%

Albowiem tylko Tyś jest święty.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/02/statutlso/

02/11/2013 www.pdf-archive.com

Animatrix. W 102 minuty dookoła Matrixa 40%

Wyraz “zniewolony” nie pasuje do tej krótkometrażówki, albowiem bohaterowie filmiku podkreślają prawo robota do wolności sumienia.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/animatrix-w-102-minuty-dooko-a-matrixa/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

SO Warszwa XXVII Ca 3360 16 40%

S., albowiem okoliczności, na które miał on być przeprowadzony nie miały znaczenia dla rozpoznania istoty sprawy, zaś zgromadzone w aktach sprawy dokumenty stanowiły wystarczającą podstawę do wydania rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/so-warszwa-xxvii-ca-3360-16/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

Autobiografia nadczłowieka. Nietzsche - ''Ecce Homo'' 37%

Przeciwnie, sprawia, że filozof może analizować rzeczywistość z dwóch odmiennych perspektyw (chorej i zdrowej, albowiem okresy złego i dobrego samopoczucia występują u niego naprzemiennie).

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/autobiografia-nadcz-owieka-nietzsche-ecce-homo/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Dyktatura nietykalnych - Henryk Pająk 36%

Jak Chrystus powiedział „ponieważ dzieci tego świata są w ich generacji mądrzejsi niż dzieci całego świata (Łukasz 16:8)\ Albowiem synowie tego świata są w śród podobnych sobie roztropniejsi niż synowie światłości".

https://www.pdf-archive.com/2016/03/03/dyktatura-nietykalnych-henryk-paj-k/

03/03/2016 www.pdf-archive.com